Trang chủChính trịChủ quyềnTập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về biển và hải...

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về biển và hải đảo


Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ; toàn thể lãnh đạo Cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

dsc_0451.jpg
Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hướng dẫn của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Cục đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy, nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Bên cạnh đó, Cục đã hướng dẫn, phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cơ bản đã giải quyết những mâu thuẫn, xung đột hoặc nguy cơ mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên để phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh – quốc phòng góp phần triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Cục được giao.

Đồng thời, đã thiết lập được cơ chế phối hợp với một số cơ quan, lực lượng liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý nhà nước của Cục thông qua việc ký quy chế phối hợp hành động trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Theo ông Tùng, trong năm 2023, thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Bộ và các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao, Cục đã tiếp nhận 12.633 văn bản đến, trình Bộ 370 Phiếu trình, Cục phát hành 2.000 văn bản đi; trong đó, Cục đã tham mưu trình Bộ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đã hoàn thành công tác lập hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia, hồ sơ Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền; đã trình Bộ ban hành 2 Thông tư; triển khai thực hiện các hoạt động điều tra tài nguyên, môi trường biển, cập nhật cơ sở dữ liệu; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển…

dsc_0443.jpg
Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị

Cũng theo Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Tùng, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số khó khăn, vướng mắc như: Lĩnh vực pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo còn mới, nhạy cảm, phức tạp, nhất là về giao, sử dụng khu vực biển nên quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện gặp nhiều khó khăn, có nhiều ý kiến khác nhau, cần có sự nghiên cứu công phu về lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn thực hiện; Một số địa phương có biển còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Về các nhiệm vụ năm 2024, Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để tiếp tục đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển…

Bên cạnh đó, tập trung tham mưu triển khai, đôn đốc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030…

dsc_0447.jpg
Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, trình các cấp có thẩm quyền Quy hoạch không gian biển quốc gia; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều phối tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng đề án Phát triển khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng”. Phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong việc xác định để trình Bộ công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của các đảo lớn nhất thuộc các huyện đảo của Việt Nam.

Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giao khu vực biển; cấp phép nhận chìm ở biển; cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đúng quy trình, tiến độ; nghiên cứu góp ý các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển gửi lấy ý kiến. nghiên cứu, tham mưu phúc đáp các đề nghị, ý kiến của các cấp, Bộ, ngành và địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Đặc biệt, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trong công tác điều tra cơ bản về biển và hải đảo; khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Chủ động trong công tác hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, khai thác ứng dụng, chuyển giao, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế và trong nước; xây dựng, triển khai các thỏa thuận, điều ước quốc tế, các Dự án ODA; tiếp tục xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

Thực hiện thường xuyên hơn công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, tuyên truyền về biển và đại đương. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Cục với các đơn vị liên quan; chủ động tham mưu với Bộ để tăng cường sự phối hợp giữa Bộ với các cơ quan, lực lượng liên quan và các địa phương có biển trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong năm 2023 và cho biết, sẽ tăng cường với Cục để Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024. Các đại biểu cũng đề xuất Cục cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biển và hải đảo.

dsc_0445.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong năm 2023, nhất là trong việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành 2 Quy hoạch, 2 Nghị định về quản lý biển và hải đảo… làm cơ sở pháp lý để quản lý hiệu quả tài nguyên, khơi thông nguồn lực từ biển, đảo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, Thứ trưởng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Cục, đồng thời đề nghị Cục cần phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhất là trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thiện các Quy hoạch về biển theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tập trung tổng kết Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015; tăng cường hợp tác quốc tế; tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ.Nguồn

Cùng chủ đề

Cơ quan Văn phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, tổng kết,

(NADS) - Sáng ngày 30/01 (20 âm lịch), Cơ quan Văn phòng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Đại biểu Quốc hội Trần Thị...

Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng tổng kết năm 2023 với nhiều thành tích nổi bật

(NADS) - Ngày 23/01/2024, Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng đã tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và ra mắt hội viên được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Tham...

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhiệm vụ năm 2024 là rất lớn và được coi là năm bản lề để triển khai nhiều chương trình như những dự án đầu tư, đầu tư công và trung hạn của Bộ TN&MT (chiếm đến 20%...

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Đến dự hội nghị có lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo chi hội, các cơ quan tố tụng, cùng lãnh đạo các hội thành viên trên địa bàn. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương các cấp, Hội luật gia các cấp trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt...

Đa dạng hóa cách thức tiếp cận pháp luật trong nông nghiệp

Từ thực tiễn, cần nghiên cứu, tính toán làm sao khi người dân gõ tìm kiếm một vấn đề gì liên quan đến nông nghiệp sẽ hiện ra đúng, trúng thứ cần tìm, chứ không phải ra một văn bản quy phạm pháp luật dài hàng chục trang. Đây là những gì được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp nêu ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023,...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Rạch Miễu 2; khẩn trương bố trí vốn cho tuyến đê biển trọng yếu

*Khảo sát địa điểm dự kiến quy hoạch xây dựng cảng biển và khu phục hồi diện tích biển Gò Công, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ý tưởng mở rộng không gian phát triển này; yêu cầu tỉnh Tiền Giang phối hợp với các...

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ hai cố Thủ tướng và Anh hùng dân tộc Trương Định

*Chiều cùng ngày, trong chương trình công tác tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công đức của Anh hùng dân tộc, Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định - một trong...

Tháo gỡ 3 nút thắt để Đắk Nông phát triển bứt phá

Mảnh đất giàu tiềm năng và 3 nút thắtDù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đắk Nông có nhiều tiềm năng để phát triển bứt phá nếu giải quyết được những nút thắt về: Kết nối giao thông với vùng Đông Nam Bộ, chỉ tiêu...

Bài đọc nhiều

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân chữa cháy giúp nhà dân

Vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 23/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo từ chính quyền địa phương tại khu phố 7, phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có một đám cháy lớn xảy ra trên diện tích đất trồng cây tràm của người dân. Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600 tham gia chữa cháy giúp dân ...

Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách về Biển Đông

Ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/3 và Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17/3 về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản...

Trung Quốc lại “nổi đóa”, yêu cầu Philippines chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, khiêu khích ở Biển Đông

Ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Philippines nên ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm và khiêu khích của quốc gia Đông Nam Á này cũng như không làm phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Cùng chuyên mục

Trung Quốc lại “nổi đóa”, yêu cầu Philippines chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, khiêu khích ở Biển Đông

Ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Philippines nên ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm và khiêu khích của quốc gia Đông Nam Á này cũng như không làm phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản...

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân chữa cháy giúp nhà dân

Vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 23/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo từ chính quyền địa phương tại khu phố 7, phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có một đám cháy lớn xảy ra trên diện tích đất trồng cây tràm của người dân. Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 600 tham gia chữa cháy giúp dân ...

Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách về Biển Đông

Ngày 23/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của Việt Nam đối với phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/3 và Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17/3 về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Chiến sĩ mới nắm vững nội dung huấn luyện, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chiều 22/3, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 563. Vùng 5 Hải quân phối hợp tốt với địa phương trong tuyển chọn, động viên chiến sĩ mới Vùng 5 Hải quân...

Mới nhất

Ấn tượng Đoàn Việt Nam tại Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024

NDO - “Việt Nam, Hồ Chí Minh! Việt Nam, Hồ Chí Minh!”. Vẫy tay chào Đoàn Việt Nam, người xem đứng hai bên đường hát theo ca khúc ca ngợi đất nước, con người và vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Áo xanh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tạo nên...

Mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Hà Nội

Việc khai thác lợi thế sẵn có về vị trí, địa hình, hạ tầng, dịch vụ sẽ mở ra những cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển du lịch thể thao, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến Hà Nội.

Tàu hàng đâm vào đá, 9 thuyền viên nguy cấp trên biển Cù Lao Chàm

Thông tin với VietNamNet, tối nay (24/3), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết: Đơn vị vừa tổ chức cứu hộ thành công 9 thuyền viên của tàu chở xi măng bị nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm. XEM CLIP: Theo đó, vào hồi 5h15 hôm nay, tàu Giang Anh 18 do...

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc 2024

Từ ngày 23-25/3 (ngày 14-16/2 âm lịch), tại thị trấn Sống Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau diễn ra Lễ hội Nghinh Ông, trong đó phần lễ chính...

Mới nhất