Trang chủNewsNhân quyềnThừa Thiên Huế cần nhân rộng các mô hình...

Thừa Thiên Huế cần nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện các chương trình MTQG


Chiều 21/7, Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện các Chương trình MTQG

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện các Chương trình MTQG

Đời sống của nhân dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện 

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, sau 2 năm triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, hạ tầng nông thôn đã được tăng cường đầu tư, diện mạo nông thôn có bước khởi sắc. Các mô hình ứng dụng công nghệ cao dần được hình thành và phát triển. Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn đã được quan tâm đầu tư. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang dần được mở rộng ở các địa phương. Chương trình du lịch nông thôn và công tác chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh được tỉnh quan tâm đầu tư và được các địa phương và người dân hưởng ứng. Các nội dung về văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn phát triển theo hướng lành mạnh hơn, văn minh hơn. Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và củng cố; an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững. Đời sống của nhân dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. 

Tiếp tục thực hiện các Chương trình MTQG, Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 có 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3%, 4 xã và 3 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, 1 huyện thoát khỏi huyện nghèo, 7 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn lại 2,0-2,2% là khả thi. 

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi làm việc

Liên quan giải ngân các nguồn vốn, tính đến ngày 19/7/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 34,2%. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện còn một số khó khăn,  vướng mắc khiến việc giải ngân chậm dự toán vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG, như: chưa có hướng dẫn đầy đủ của Trung ương hoặc còn nội dung hướng dẫn chưa thống nhất giữa các văn bản do Bộ, cơ quan Trung ương ban hành. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng ban hành hoặc đề xuất Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ban hành hệ thống văn bản quy định thống nhất, đồng bộ đối với quản lý, tổ chức thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng có tính kết nối, gắn với chuỗi giá trị, thực hiện theo cơ chế đặc thù, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và các công trình cấp thiết khác có quy mô liên huyện, liên xã, liên thôn giúp kết nối thị trường, hỗ trợ sản xuất, cải thiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt ở những địa bàn có điều kiện cơ sở hạ tầng khó khăn như huyện A Lưới. Chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các tiến độ cụ thể; tập trung các giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn nhất là các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án đầu tư phát triển. 

Thừa Thiên Huế kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phổ biến và tổ chức hướng dẫn, tập huấn để địa phương thực hiện đồng bộ tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, ban hành văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung còn vướng mắc trong áp dụng các Thông tư, văn bản do cấp Bộ ban hành phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, không trái quy định pháp luật. 

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khẳng định, quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện 3 Chương trình MTQG. Theo đó, để triển khai các chương trình, UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào, về phía HĐND tỉnh cũng đã Ban hành 39 nghị quyết.  Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương ban hành chậm có phần làm ảnh hướng đến tiến độ triển khai các dự án. 

Phát huy, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển kinh tế – xã hội, khắc phục khó khăn; chủ động, tích cực chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG. Đến nay, kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới bước đầu cơ bản đạt yêu cầu. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận sự chỉ đạo linh hoạt, bám cơ sở của tỉnh, có những tư duy mới, cách làm khoa học, vừa làm vừa tổng kết thực tiễn, vừa rút kinh nghiệm, báo cáo kịp thời.  

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thừa Thiên Huế cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa, phát huy, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả đối với việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị, sở, ngành và trong tổ chức triển khai các Chương trình. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương còn vướng mắc để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời. Rà soát, đánh giá lại dự kiến mức độ thực hiện và khả năng hoàn thành của từng Chương trình tính đến các mốc hết năm 2023, 2024 và 2025, cụ thể đối với từng dự án, nội dung thành phần. Xác định các nguyên nhân, các yếu tố tác động để có biện pháp cụ thể thực hiện việc giải ngân nguồn vốn Trung ương đã phân bổ năm 2021, 2022, 2023.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cần đánh giá kết quả việc thực hiện các nguyên tắc, giải pháp, cơ chế quản lý thực hiện Chương trình; thực hiện tốt các giải pháp tỉnh đã đề ra để nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Thừa Thiên Huế tiếp thu đầy đủ ý kiến của Tổ công tác và các thành viên Đoàn giám sát, bổ sung hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát. Trong đó, lập danh mục các nội dung còn khó khăn, vướng mắc; các kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ, các Bộ, ngành về từng Chương trình, các dự án, tiểu dự án. 

Về các kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, tiếp thu và sẽ có ý kiến với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, giúp tỉnh đạt được những mục tiêu đã đề ra. 

THẢO VISource link

Cùng tác giả

Phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025. Đề nghị Ủy ban Trung...

Hưng Yên: Gần 56 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Từ đầu năm 2023 đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh Hưng Yên đã vận động được gần 56 tỷ đồng. Thông qua quỹ, hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, người...

Đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao nhất 750.000 đồng

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng hoặc cao nhất 750.000 đồng, thực hiện từ ngày 1/7/2024. Cả nước đạt tối thiểu 725 cơ sở trợ giúp xã...

Dự kiến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Bắc Giang giảm còn 3%

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang cho biết, dự kiến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn khoảng 3%. Ảnh minh họa Số liệu của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang cho thấy, năm...

Những bông hoa tháng 10 – Tôn vinh các Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023

Với chủ đề "Những bông hoa tháng 10", sáng 19/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Chương trình biểu...

Tin cùng chuyên mục

Phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025. Đề nghị Ủy ban Trung...

Tôn vinh nhà khoa học nữ ASEAN nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Giải thưởng ASEAN-Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ năm 2023 tôn vinh các nhà khoa học đến từ Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia.

Hưng Yên: Gần 56 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Từ đầu năm 2023 đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh Hưng Yên đã vận động được gần 56 tỷ đồng. Thông qua quỹ, hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, người...

Cảnh báo nguy cơ xói mòn thành tựu nhân quyền

Bất ổn địa chính trị và rạn nứt quan hệ ngoại giao, kinh tế quốc tế đang thổi thêm những “cơn gió ngược” vào các nỗ lực bảo đảm quyền bình đẳng trên toàn cầu.

Đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cao nhất 750.000 đồng

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng hoặc cao nhất 750.000 đồng, thực hiện từ ngày 1/7/2024. Cả nước đạt tối thiểu 725 cơ sở trợ giúp xã...

Dự kiến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Bắc Giang giảm còn 3%

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang cho biết, dự kiến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn khoảng 3%. Ảnh minh họa Số liệu của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang cho thấy, năm...

Tin nổi bật

Tin mới nhất