Trang chủDestinationsHà GiangTổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối...

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09; sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 55 và chỉ thị số 700 của UBND tỉnh


19:49, 06/06/2023

BHG – Chiều 6.6, UBND tỉnh – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và Công an tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, giai đoạn 2013 – 2023; sơ kết 3 năm triển khai thực hiện kế hoạch số 55 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2021 – 2025 và chỉ thị số 700 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Kết quả 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 và 3 năm thực hiện kế hoạch số 55, chỉ thị số 700 của UBND tỉnh đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Hiện, toàn tỉnh xây dựng được 857 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 299 mô hình dân vận khéo; củng cố, kiện toàn 2.028 tổ tự quản với trên 11.300 thành viên. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được 614 lớp với trên 18.400 đoàn viên, hội viên tham gia. Các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua, như: Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Ngày Vì người nghèo…; kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương đi vào cuộc sống; đóng góp hiệu quả, thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Hà Giang trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở cần quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; phối hợp với các lực lượng, huy động sức mạnh toàn dân bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở; phát triển, nhân rộng các mô hình tự quản. Xác định phương châm “lấy xây để chống” nhằm đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an; sự tham gia của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc bảo đảm ANTT tại cơ sở…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu về xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các phong trào thi đua của địa phương, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ ANTT; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào; sơ kết, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình điển hình, tiên tiến trong thực hiện các phong trào. Lực lượng Công an các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp kịp thời đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định về bảo vệ ANTT; kết hợp đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền để người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất; nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động các biện pháp phòng, tránh. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng vùng, từng địa bàn, từng lĩnh vực và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các tập thể.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các tập thể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm hơn nữa công tác vận động, xã hội hóa các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong trào ngày càng sâu rộng, toàn diện và thực chất. Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và ủng hộ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT – XH, bảo đảm sinh kế cho người dân. Tập trung thực hiện và hoàn thành các mục tiêu về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân; chuyển đổi số; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc gắn với xây dựng Nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo…

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Tin, ảnh: Kim Tiến

Source link

Cùng tác giả

Tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2018...

18:19, 16/08/2023 BHG - Chiều 16.8, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch và Công viên Địa chất toàn cầu (ĐCTC) Unesco Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

17:35, 14/08/2023 BHG - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới”. Đây là lần đầu tiên...

Những định hướng, quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho nửa cuối nhiệm kỳ

4028eaa4679b32c401679c0c74382a7e ff8080815e5b41fb015e5b817a510004 D034F0256FC215A2E053256AA8C0C981 4028eaa57d01d5df017d02319a751162 /multimedia/truyen-hinh/ Những định hướng, quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho nửa cuối nhiệm kỳ 4028eaa589e184e00189e567de5a6afb Truyền hình (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s); if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2&appId=687626948770491&autoLogAppEvents=1"; ...

Nông nghiệp khẳng định vai trò “trụ cột”

14:36, 16/08/2023 BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 2025 xác định nông nghiệp là một trong ba “trụ cột” chính trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và ngành nông nghiệp...

Sau 15-8, bán xe không nộp lại biển số, đăng ký sẽ bị phạt

11:51, 11/08/2023 Theo quy định từ ngày 15-8, khi bán xe chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Từ...

Tin cùng chuyên mục

Mùa vàng trên vùng cao Hoàng Su Phì

Hàng năm, cứ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch, khi tiết trời vùng cao se lạnh, những tia nắng vàng nhạt chiếu xuống những nương lúa chín vàng ở huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang,...

Vẻ đẹp Hà Giang

Hà Giang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc, nơi mà mỗi người dân Việt Nam đều hướng về như một phần máu thịt. Những dãy núi sừng sững che chở cho bà con các dân tộc nơi đây hàng...

Tiếng sáo trên đỉnh Mã Pì Lèng

Những người tham gia khám phá đỉnh Mã Pì Lèng vùng cao nguyên đá thường dừng chân ở một điểm cao của đỉnh đèo có tầm nhìn xa rộng khắp chân trời. Đây cũng là nơi dành cho các...

Hà Giang – điểm đến trong bản đồ du lịch thế giới

Thiên nhiên kì vĩ, văn hóa đặc sắc, lịch sử hào hùng và phẩm chất kiên cường, sáng tạo của đồng bào các dân tộc Hà Giang đã cùng nhau khắc họa một vùng đất trải qua bao thăng...

Chuyện tình Khâu Vai

Ngày xưa ở vùng Khâu Vai, nơi bản làng người Giáy có nàng Út xinh đẹp, là con của tộc trưởng. Vẻ đẹp của nàng khiến nhiều chàng trai say mê và muốn cưới nàng làm vợ. Tuy gia...

Tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2018...

18:19, 16/08/2023 BHG - Chiều 16.8, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch và Công viên Địa chất toàn cầu (ĐCTC) Unesco Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

17:35, 14/08/2023 BHG - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới”. Đây là lần đầu tiên...

Những định hướng, quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho nửa cuối nhiệm kỳ

4028eaa4679b32c401679c0c74382a7e ff8080815e5b41fb015e5b817a510004 D034F0256FC215A2E053256AA8C0C981 4028eaa57d01d5df017d02319a751162 /multimedia/truyen-hinh/ Những định hướng, quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho nửa cuối nhiệm kỳ 4028eaa589e184e00189e567de5a6afb Truyền hình (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s); if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2&appId=687626948770491&autoLogAppEvents=1"; ...

Tin nổi bật

Tin mới nhất