Trang chủPolitical ActivitiesUBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm...

UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn VI

Chiều 5/4, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn VI. Các đồng chí: Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban cán sự đảng; Đảng đoàn; cấp ủy và UBKT các địa phương thuộc Vụ Địa bàn VI; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương…

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan UBKT Trung ương đã trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát Quý II/2024 của các đơn vị, địa phương thuộc Vụ Địa bàn VI.

Vụ Địa bàn VI được phân công theo dõi công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại 24 địa phương, đơn vị. Quý I/2024, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp khu vực Vụ Địa bàn VI đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức thực hiện toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cụ thể: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế. UBKT các cấp đã chủ động thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp ủy cấp mình ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng thời, tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực; nhiều tổ chức đảng, đảng viên sau kiểm tra, giám sát đã quyết tâm khắc phục hạn chế, vi phạm, khuyết điểm và đem lại hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động mời cán bộ được phân công theo dõi tham dự các cuộc họp phục vụ công tác giám sát thường xuyên theo quy định. Tại một số địa bàn, công tác giám sát đã phát huy chất lượng, hiệu quả, đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, từng bước đổi mới và đi vào chuyên sâu. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xem xét, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan UBKT Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Quý I/2024, cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 214 tổ chức đảng và 646 đảng viên (trong đó có 159 cấp ủy viên); UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 201 tổ chức và 119 đảng viên (trong đó có 68 cấp ủy viên). Cấp ủy các cấp giải quyết 07 đơn tố cáo đảng viên thuộc thẩm quyền; UBKT các cấp nhận được 97 đơn thư tố cáo, phản ánh tổ chức đảng, đảng viên (tăng 177,15% so với cùng kỳ năm 2023) đã giải quyết tố cáo theo thẩm quyền đối với 08 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 236 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 91 đảng viên, trong đó có 29 cấp ủy viên bằng các hình thức. Nội dung vi phạm chủ yếu về chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tham ô tài sản; vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông; công tác quản lý và sử dụng tài chính, đất đai, bảo vệ rừng; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đánh bạc…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, UBKT xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản thu nhập còn chậm; nội dung chưa tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Công tác giám sát ở một số cấp uỷ, UBKT các cấp còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao, qua giám sát chưa phát hiện vi phạm để kịp thời chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, dẫn đến một số vi phạm xảy ra đã lâu nhưng không được phát hiện, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát chưa quyết liệt, hiệu quả không cao; đặc biệt việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBKT Trung ương tại một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu…

Tại Hội nghị đã có 07 ý kiến tham gia phát biểu tham luận, làm rõ thêm những kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được trong Quý I/2024; trao đổi những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát như: Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát; về chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm tra cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp; hỗ trợ kinh phí cho các đoàn kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ…

Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến tham gia của các đại biểu, nhất là những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2024, đồng chí Trần Thị Hiền đề nghị các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn VI cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Hoàn thành việc thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo; hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT các cấp đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ, thống nhất hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới ban hành liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…/.

Lê Anh – Cổng TTĐT Ủy ban kiểm tra Trung ương

Nguồn

Cùng chủ đề

UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ địa bàn...

Sáng 5/4, tại tỉnh Sơn La, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn II. Các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phạm Đức Tiến, Ủy viên UBKT Trung ương và Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí:...

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị Vụ Địa bàn I

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch số 146-KH/UBKTTW, ngày 14/3/2024 của UBKT Trung ương, sáng 5/4, tại Hà Giang, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I/2024 cụm các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn I theo dõi. Hội nghị nhằm tăng cường trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám...

Tháng 4/2024, hoàn thành kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến các dự án AIC thực hiện

(ĐCSVN) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Nghiêm Phú Cường yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do AIC thực hiện, hoàn thành việc kiểm tra, xử lý và báo cáo UBKT Trung ương trong tháng 4/2024.   Ngày 5/4, tại tỉnh Sơn La, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra,...

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 02 và 03/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: I- Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 37 đối với Ban cán...

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024

Ngày 02/4/2024, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2024. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Quang cảnh Hội nghị. Quý I/2024, được sự quan tâm...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ địa bàn...

Sáng 5/4, tại tỉnh Sơn La, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn II. Các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phạm Đức Tiến, Ủy viên UBKT Trung ương và Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí:...

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị Vụ Địa bàn I

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch số 146-KH/UBKTTW, ngày 14/3/2024 của UBKT Trung ương, sáng 5/4, tại Hà Giang, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I/2024 cụm các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn I theo dõi. Hội nghị nhằm tăng cường trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám...

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 02 và 03/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: I- Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 37 đối với Ban cán...

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024

Ngày 02/4/2024, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2024. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Quang cảnh Hội nghị. Quý I/2024, được sự quan tâm...

UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Sáng ngày 03/4, UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức...

Bài đọc nhiều

Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế tháng thứ tư liên tiếp

Bốn tháng liên tiếp Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách quốc tế, đạt gần 10 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia và Tổng cục Thống kê hôm 29/10, tháng 10 Việt Nam đón hơn 1,1 triệu lượt khách và là tháng thứ tư liên tiếp đón hơn một triệu lượt khách quốc tế. Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu...

Ngoại giao cây tre Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tâm sự: "Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN Trong lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây...

Canada sẽ mở đại sứ quán mới ở Việt Nam vào năm tới

Đại sứ quán mới của Canada tại Hà Nội sẽ được đặt ở vị trí dễ tiếp cận hơn, với không gian mở, hiện đại và đạt các tiêu chí về phát triển bền vững. Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil trong cuộc họp báo ngày 24-8 tại Hà Nội - Ảnh: TRUNG QUÂN Đó là chia sẻ của Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil trong cuộc họp báo ngày 24-8, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan...

Cách chào đón đặc biệt của Tập đoàn Meta với Thủ tướng Việt Nam

Trong chuyến thăm và làm việc với Meta Platforms (trước đây là Facebook), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chụp ảnh trước tấm bảng có những dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính" cũng như ghi rõ tên các đối tác quan trọng và hoạt động hợp tác nổi bật của Meta tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trước tấm bảng ghi rõ các đối tác quan trọng và hoạt...

Jensen Huang cam kết biến Việt Nam thành quê hương thứ hai của Nvidia

Jensen Huang, CEO tập đoàn nghìn tỷ Nvidia, đánh giá Việt Nam đã sẵn sàng cho sự phát triển AI và cam kết sẽ hợp tác trong quá trình này. Tại tọa đàm phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 11/12 ở Hòa Lạc, ông Jensen Huang đánh giá AI đang trở thành làn sóng mới và là điều kiện quan trọng cho sự phát triển của...

Cùng chuyên mục

UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ địa bàn...

Sáng 5/4, tại tỉnh Sơn La, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ Địa bàn II. Các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phạm Đức Tiến, Ủy viên UBKT Trung ương và Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí:...

Việt Nam là đất nước rất đặc biệt, có đủ công thức để thành công

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo Tập đoàn Rosen Partner tin tưởng hợp tác đầu tư với Việt Nam sẽ đem lại thành công vì Việt Nam là đất nước rất đặc biệt, có đủ công thức để thành công. Trong chuyến công tác, ngày 6/4 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp riêng lãnh đạo một số doanh nghiệp, trong đó có ông Daniel Rosen, Giám...

Hàng ngàn cây sưa kể chuyện lịch sử ở Hương Trà

Tháng 3 hàng năm, những hàng sưa trăm tuổi lại đua nhau khoe sắc bên dòng sông Tam Kỳ thơ mộng làm cho đường quê Hương Trà (phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đẹp như bức tranh thủy mặc. Vẻ đẹp ấy càng ý nghĩa hơn khi mới đây, 9 cây cổ thụ trong quần thể hàng nghìn cây sưa đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Làng Hương Trà hình thành từ...

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị Vụ Địa bàn I

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch số 146-KH/UBKTTW, ngày 14/3/2024 của UBKT Trung ương, sáng 5/4, tại Hà Giang, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I/2024 cụm các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn I theo dõi. Hội nghị nhằm tăng cường trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám...

Phong cảnh Việt Nam dưới dải ngân hà

Tôi từng nhớ da diết những đêm hè trải chiếu bên hiên nhà ngắm ánh sao đêm. Thứ ánh sáng lấp lánh của hàng tỉ ngôi sao vắt ngang bầu trời đêm thực chất là dải ngân hà. Cuộc sống thị thành ít cho cơ hội được ngắm những vì sao hội tụ lung linh ấy. May mắn thay, tôi lại được thưởng lãm ánh sao đêm qua những bức ảnh chụp dải ngân hà trên khắp mọi miền đất...

Mới nhất

Mời đơn vị khảo sát và lập báo giá gói thầu chống thấm bể nước ngầm nhà làm việc Bộ Công Thương

1. Thời gian khảo sát và nộp báo giá: Trong giờ hành chính từ ngày 5 tháng 4 năm 2024 đến hết 16h00 ngày 9 tháng 4 năm 2024. Địa điểm nhận báo giá tại bộ phận văn thư số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.2. Thời gian thi công: 20 ngày kể từ ngày ký kết...

Không chia tài sản, tôi già yếu nhưng ra lệnh là con cái nghe răm rắp

Đó là cách tôi vẫn thực hiện để duy trì trật tự trong gia đình, “dẹp...

Cầu vượt biển dài nhất miền Trung dần lộ diện

(Dân trí) - Công trình cầu qua cửa biển Thuận An (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) được cho là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung, nhịp chính với cáp hỗn hợp dài và cao nhất nước. Dự án tuyến đường ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa biển Thuận An nối xã...

Gu mặc đơn sắc của Diễm My 9x

Diễn viên mặc "cây đen" theo phong cách menswear trên thảm đỏ, tạo sự mới mẻ. Cô tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, lấy nghệ danh "9x" để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Người đẹp đóng phim từ lúc năm tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 1", "Chạy...

Giá xăng dầu hôm nay 7/4: Chưa ngừng đà tăng

Giá dầu thế giớiLúc 6h ngày 7/4, giá dầu Brent giao dịch ở mức 90,86 USD/thùng, tăng 0,57% (tương đương tăng 0,52 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 86,73 USD/thùng, tăng 0,37% (tương đương tăng 0,32 USD/thùng)..Giá dầu tiếp tục tăng cao do nhận được tác động bởi tình hình căng thẳng địa chính trị gia tăng...

Mới nhất