VĂN BẢN QUẢN LÝ

1. Văn bản pháp luật liên quan

 • Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.
 • Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;
 • Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.
 • Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

2. Văn bản pháp luật do Cục xây dựng

 • Kế hoạch số 2668/KH-BTTTT ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;
 • Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/2/2013 về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;
 • Quyết định số 732/QĐ-BTTTT ngày 20/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2020;
 • Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;
 • Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
 • Quyết định số 1230/QĐ-BTTTT ngày 03/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2017.
 • Thông tư 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 • Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

Cục Thông tin đối ngoại

Tin cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giám sát tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Đôn Tuấn Phong- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm Trưởng đoàn, vừa tổ chức giám sát tình hình thực hiện các...

Nhịp cầu thúc đẩy giao lưu nhân dân trên địa bàn biên giới Tây Nguyên

Với tổng chiều dài gần 600km đường biên giới, thuộc địa phận 243 thôn, làng, buôn, bon của 31 xã, 13 huyện, có thể nói, khu vực biên giới Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk...

Đảm bảo biên giới 2 nước Việt – Lào luôn ổn định

Trong năm 2022, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) đã tổ chức tuần tra song phương được 44 lượt/528 người tham gia;...

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam – Lào

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về biên giới cho Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào là một trong những sự kiện của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt...

Công tác quản lý biên giới – điểm sáng trong hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào

Đường biên giới giữa Việt Nam và Lào dài hơn 2.337 km, đi qua 10 tỉnh biên giới của Việt Nam, tiếp giáp với 10 tỉnh biên giới của Lào. Chính vì vậy, công tác quản lý biên giới...

Tin nổi bật

Tin mới nhất