Trang chủNewsKinh tếBị Sở GTVT TP.HCM 'chê' năng lực, Ban Giao thông nói 'không...

Bị Sở GTVT TP.HCM ‘chê’ năng lực, Ban Giao thông nói ‘không công bằng!’


Chất lượng điều hành, tham mưu dự án chưa cao

Theo đánh giá của Sở GTVT TP, hiện nay Ban Giao thông đang được giao làm chủ đầu tư 162 dự án và thực hiện công tác giám sát nhà nước 8 dự án PPP. Trong đó có 2 dự án quan trọng Quốc gia, 10 dự án nhóm A và các dự án nhóm B, C. Khối lượng công việc quản lý là rất lớn, với tổng nguồn nhân lực hiện nay là 239 người, tính ra trung bình chưa đến 2 người quản lý 1 dự án.

Bị Sở GTVT TP.HCM 'chê' năng lực, Ban Giao thông nói 'Không công bằng!' - Ảnh 1.

Trên địa bàn TP.HCM có nhiều dự án trọng điểm chậm trễ

Sở cho rằng với mô hình, số lượng quản lý dự án như hiện nay, Ban Giao thông còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể, hiện nay Ban Giao thông có 10 Ban Điều hành dự án quản lý hơn 162 dự án, nhưng các Ban Điều hành lại không có tư cách pháp nhân và không đủ thẩm quyền, chức năng để phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan.

Ngoài ra, ở giai đoạn chuẩn bị dự án: công tác tham mưu chuẩn bị dự án chất lượng chưa cao, có khi, có lúc gián đoạn làm giảm hiệu quả đầu tư.

Đơn cử, dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài được UBND TP giao Ban thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ 17.12.2021 nhưng đến nay đã gần 2 năm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn thực hiện 1 số dự án, vẫn còn tồn tại hạn chế, thiếu sót ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Như đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài là các dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, liên quan nhiều ngành lĩnh vực, nhiều chủ thể tham gia, chủ đầu tư chưa kịp thời nhận diện được các vấn đề phức tạp, khó khăn để chủ động đề xuất, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền tháo gỡ.

“Tại các cuộc họp do lãnh đạo Sở GTVT TP chủ trì, nhiều cuộc họp lãnh đạo Ban Giao thông không sắp xếp được thời gian tham dự để có ý kiến giải quyết ngay tại cuộc họp mà chỉ cử lãnh đạo Ban Điều hành dự án tham dự. Do đó, tiến độ giải quyết các công việc phát sinh còn chậm, chưa kịp thời được tháo gỡ”, báo cáo của Sở GTVT nêu rõ.

Theo lãnh đạo Sở GTVT, TP.HCM là đô thị đặc biệt, công tác quản lý dự án liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và có tính đặc thù, do đó, đòi hỏi cán bộ quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm, năng lực quản lý và kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

“Như vậy, với việc tăng về cả quy mô và số lượng dự án trong thời gian tới, nếu vẫn chỉ duy trì một Ban Quản lý dự án chuyên ngành GTVT (Ban Giao thông) như hiện nay, sẽ vượt quá năng lực quản lý, điều hành dự án, rất khó đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng dự án và không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của TP”, Sở GTVT đánh giá và đề nghị cần thành lập thêm một Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải trực thuộc UBND TP.HCM.

Dẫn chứng không chính xác, không công bằng!

Phản hồi những nhận xét của Sở GTVT, Ban Giao thông cho rằng Sở đã sử dụng nhiều số liệu, nhận định chưa chính xác, chưa phản ánh đúng bản chất sự việc… dẫn đến nhiều nhận định, kết luận chưa khách quan, chưa phù hợp. Đặc biệt, cách nhận định trên sẽ dễ gây ra ngộ nhận là mọi chậm trễ hiện nay đều có nguyên nhân từ Ban Giao thông.

Cụ thể, về khối lượng quản lý, Ban Giao thông cho biết tuy tổng số lượng dự án Ban được giao làm chủ đầu tư là 162 dự án nhưng trong đó, có 67 dự án đã và đang quyết toán hoàn thành, 24 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Do đó, nhiệm vụ, công tác trọng tâm trên thực tế chỉ tập trung vào 71 dự án, bao gồm 23 dự án đang trực tiếp thi công và 48 dự án đang tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB).

Chưa kể, hiện nay, có 3/10 Ban Quản lý dự án trực thuộc đang quản lý 1 dự án (đó là Ban Điều hành dự án Giao thông xanh: quản lý 1 dự án phát triển Giao thông xanh, Ban Điều hành dự án Hạ tầng 1 quản lý 4 gói thầu của Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2; Ban Điều hành dự án Hạ tầng 2 phụ trách 2 gói thầu của Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2).

Như vậy, với tổng số 25 cán bộ công nhân viên của 3 Ban điều hành dự án này đang quản lý 2 dự án (Dự án Giao thông xanh và Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2); bình quân 13 người quản lý 1 dự án, hoàn toàn khác biệt với số liệu “trung bình chưa đến 2 người quản lý 1 dự án” (được Sở GTVT xác định theo cách lấy tổng số 239 người chia cho tổng số 162 dự án). Nếu cập nhật đặc điểm thực tế của các dự án Ban Giao thông đang quản lý như đã trình bày thì con số này sẽ là: “10 người quản lý 1 dự án đang triển khai”.

Về việc vận hành tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý dự án, báo cáo của Sở GTVT nêu: “mặc dù, cơ cấu tổ chức của Ban Giao thông hiện nay có 10 Ban Điều hành dự án để tổ chức, quản lý hơn 162 dự án, nhưng đặc điểm của các Ban Điều hành dự án này lại không có tư cách pháp nhân và không đủ thẩm quyền, chức năng để phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan (đặc biệt là chính quyền địa phương nơi dự án đi qua) giải quyết công việc trong quá trình triển khai dự án, dẫn đến quá tải trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban Giao thông”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban giao thông phản bác: Theo quy định và yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, mỗi Ban Quản lý dự án chỉ có 1 Ban Giám đốc và các Ban Điều hành dự án trực thuộc. Với giải pháp phân cấp, phân quyền tối đa cho các Trưởng ban Điều hành dự án trực thuộc, các đơn vị này vẫn có thể chủ trì làm việc, phối hợp hàng ngày với các địa phương.

“Nếu Sở GTVT lập luận như vậy thì Ban Quản lý dự án chuyên ngành sắp tới giả sử được thành lập theo kiến nghị của Sở GTVT thì sẽ khắc phục những bất cập này như thế nào? Mỗi ban trực thuộc sẽ có con dấu riêng, kế toán riêng… để đủ thẩm quyền giao dịch với các địa phương?” – đặt vấn đề.

Về các chậm trễ trong giai đoạn chuẩn bị dự án, với ví dụ từ cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, Ban Giao thông lý giải việc triển khai dự án trong 2 năm qua có rất nhiều nguyên nhân làm tiến độ kéo dài mà không phải do lỗi của đơn vị này. Cụ thể như việc phải tính toán lại quy mô thay đổi từ 4 làn xe hạn chế sang 4 làn xe hoàn chỉnh theo chủ trương mới của Thủ tướng Chính phủ; phải hoàn tất các thủ tục bổ sung 2.900 tỉ đồng cho dự án từ ngân sách Trung ương cho 2 địa phương (chưa có tiền lệ); việc điều chỉnh quy hoạch, hướng tuyến…

Tương tự, những chậm trễ trong tiến độ dự án xây dụng, mở rộng 1 phần Quốc lộ 50 có nguyên nhân không chỉ hoàn toàn do Ban Giao thông mà còn có nguyên nhân do Bộ GTVT, VEC và các địa phương. Hay như dự án xây dựng nút giao Ngã tư Đình, những chậm trễ chủ yếu liên quan đến công tác cập nhật, điều chỉnh quy hoạch của UBND Q.12…

“Vì vậy, kết luận hàm ý mọi chậm trễ đều do Ban Giao thông là không công bằng, không khách quan – lãnh đạo Ban Giao thông khẳng định.

Trên quan điểm chung, Ban Giao thông thống nhất là cần phải tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông. Song, không không thống nhất với cách lựa chọn các thông tin, dữ liệu, phân tích, nhận định của Sở GTVT.

“Trong trường hợp UBND TP, Sở GTVT TP nhận thấy trong những năm sắp tới cần có thêm một Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông trực thuộc UBND Thành phố (tạm gọi là Ban QLDA giao thông mới), Ban Giao thông đề xuất về mô hình ban mới và mối quan hệ với Ban Giao thông hiện nay như sau: Ban QLDA giao thông mới sẽ có chức năng, nhiệm vụ tương tự như Ban Giao thông hiện nay và có thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý các dự án giao thông triển khai theo phương thức PPP và các dự án mang tính thí điểm, đột phá về cơ chế trên tinh thần Nghị quyết 98” – văn bản của Ban Giao thông nêu rõ.Source link

Cùng chủ đề

Sớm hoàn thiện thủ tục, xây khu trú bão cho tàu cá

Ngày 15/3, Sở NN&PTNT Bình Định cho hay, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Phùng Đức Tiến chủ trì vừa làm việc tỉnh Bình Định về công tác chuẩn bị đầu tư và tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho Tiểu dự án Đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tam Quan tỉnh Bình Định. Đây là một trong các tiểu dự...

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư công

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư côngLâm Đồng cho rằng, việc quy định bắt buộc lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư công trong khu vực đã có công trình hiện trạng; công trình theo tuyến phải lập quy hoạch chi tiết trước khi lập, thẩm định dự án là rất khó khăn. ...

Cầu Đuống mới ra sao sau hơn 8 tháng khởi công xây dựng?

06/03/2024 | 14:43 TPO - Sau hơn 8 tháng khởi công xây dựng, Cầu Đuống mới nối quận Long Biên và huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng hiện giờ ra sao? ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bài đọc nhiều

Đội tàu bay thương mại đăng ký quốc tịch Việt Nam đang giảm

Số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tính đến ngày 15/3/2024 là 222 chiếc, trong đó tàu bay thương mại còn 203 chiếc, giảm 6 chiếc so tháng 2/2024 và giảm 21 chiếc máy bay so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo cung tải và giá vé hàng không nội địa sẽ khá căng thẳng trong đọt cao điểm hè 2024. Theo...

Sắc xanh phủ rộng, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ dẫn dắt

Sắc xanh phủ rộng, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ dẫn dắtĐà tăng lan toả ở phần đông các mã chứng khoán cùng sự trỗi dậy của nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ đã giúp VN-Index tăng tới 18 điểm. Tăng ấn tượng Bất chấp một lượng lớn cổ phiếu trong phiên giao dịch đột biến ngày 18/3 trước đó trở về...

Thế Giới Di Động dự tính phát hành cổ phiếu ESOP không quá 2%

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động mới công bố tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt (ESOP) nếu hoàn thành vượt 110% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Theo tờ trình, nếu lợi nhuận sau thuế của công ty đạt dưới 110% kế hoạch,...

Tìm giải pháp đột phá để tăng tốc phát triển kinh tế

Tìm giải pháp đột phá để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hộiTổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đảng lần thứ XIV họp phiên đầu tiên để thảo luận về Dự thảo Đề cương Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Quan điểm chung là, cần có giải pháp đột phá để hoàn thành ở mức...

Gỡ ‘nút thắt’ phát triển nhà ở xã hội

Ngay sau khi họp về giải cứu thị trường bất động sản (BĐS) ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ cùng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố, hệ thống Ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp BĐS đã tập trung tháo gỡ khó khăn riêng về nhà ở xã...

Cùng chuyên mục

Chấp thuận chủ trương đầu tư kho xăng dầu và hóa dầu, vốn 576 tỷ đồng

Trà Vinh: Chấp thuận chủ trương đầu tư kho xăng dầu và hóa dầu, vốn 576 tỷ đồngMục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng kho chứa xăng dầu, hóa dầu và cầu cảng xuất nhập xăng dầu tại ấp Xoài Rùm, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký...

Vị trí độc tôn “ngàn năm có một” của Vinhomes Royal Island

Không phải ngẫu nhiên mà Vinhomes Royal Island lại trở thành “điểm nóng” ngay sau khi ra mắt. Vị trí mang tới vượng khí của Thành phố Đảo Hoàng Gia khiến dự án này hút toàn bộ sự quan tâm của thị trường bất động sản tuần qua.   Đảo hiếm hoi giữa lòng phố thị, bốn mặt giáp sông Tọa lạc tại Vũ Yên (Hải Phòng), hòn đảo...

ScaleUP nhận đầu tư vòng hạt giống từ quỹ Nextrans

ScaleUP, đơn vị cung cấp các giải pháp đồng bộ đa kênh bán hàng đột phá cho thương mại điện tử vừa công bố nhận đầu tư vòng hạt giống (Seed Funding) từ quỹ đầu tư Nextrans (Hàn Quốc). Số vốn không được tiết lộ, nhưng đây là vòng mà các startup rất cần nguồn vốn để phát triển ý tưởng kinh doanh. Đứng sau...

Khan hiếm máy bay, Bộ GTVT yêu cầu không tăng giá vé trái quy định

Theo Bộ GTVT, thời gian qua, một số hãng hàng không Việt Nam triển khai việc tái cơ cấu, thực hiện trả máy bay, cắt giảm khai thác một số đường bay. Bên cạnh đó, theo thông báo của nhà sản xuất động cơ Pratt&Whitney (PW), một số máy bay của các hãng hàng không phải triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa chuyên sâu động cơ PW1100 đã ảnh hưởng đến các đường bay nội địa và quốc...

Triển vọng tích cực của kinh tế Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam được các chuyên gia nhận định đi đúng hướng với triển vọng dài hạn tích cực. ...

Mới nhất

Váy dạ hội lộ nội y tràn ngập Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

21/03/2024 | 14:19 TPO - Loạt váy dạ hội lộ nội y táo bạo của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2024 gây chú ý...

Nhiều yếu tố thúc đẩy xuất khẩu cà phê tăng cao trong năm 2024

Các thông tin cũng cho thấy, tiêu thụ hạt cà phê toàn cầu trong giai đoạn 2023-2024 sẽ tăng 20% tính từ năm 2013-2014, trong đó châu Á tăng nhiều nhất."Giá cà phê sẽ tiếp tục neo ở mức cao, đặc biệt, nếu các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm lãi suất, xuất khẩu...

Phát hành bộ tranh cổ động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Bộ VHTT&DL. Bộ tranh gồm 70 tranh được Hội đồng nghệ thuật chấm chọn hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia cuộc thi sáng tác từ ngày 26/10/2023. Bộ tranh cổ động được...

Mới nhất