Trang chủNewsNhân quyềnBình Dương chung tay đẩy lùi bạo hành gia...

Bình Dương chung tay đẩy lùi bạo hành gia đình


Đẩy mạnh việc tuyên truyền để giúp trẻ em, phụ nữ hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc thì xã hội mới hạnh phúc khi mọi người hiểu đúng về bình đẳng giới và không còn bạo lực gia đình, Bộ tiêu chí hạnh phúc quy định rất cụ thể về các vấn đề như: Điều kiện kinh tế, tinh thần, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể dục thể thao. Chúng ta cần tăng cường tuyên truyền để ai cũng biết, vận dụng, từ đó xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Củng cố tổ chức, chăm lo quyền lợi của phụ nữ

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, hàng năm, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Ngoài lễ phát động cấp tỉnh, các thị xã, TP và huyện đều tổ chức các hoạt động truyền thông thu hút đông người quan tâm theo dõi.

Qua đánh giá các phương thức hoạt động của hội phụ nữ các cấp ngày càng đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế; xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, qua đó tạo điều kiện giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Các cấp hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ và bình đẳng giới.

Ông Trịnh Tấn Tài, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH kiến nghị, đề xuất thời gian tới, các cơ quan Trung ương quan tâm chỉ đạo các ngành cùng phối hợp để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

Ông Trịnh Tấn Tài, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH kiến nghị, đề xuất thời gian tới, các cơ quan Trung ương quan tâm chỉ đạo các ngành cùng phối hợp để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

Năm 2022, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp tuyên truyền chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn. Đây là hoạt động phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới cho người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện và cấp phát 53.100 tờ rơi tuyên truyền các khái niệm, quy định, cách xử lý và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, bao gồm: Tổ chức lễ phát động cấp tỉnh và hướng dẫn tổ chức lễ phát động, chiến dịch truyền thông cấp huyện; tổ chức Hội thảo nói chuyện chuyên đề thúc đẩy bình đẳng giới cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; thực hiện các hoạt động tuyên truyền thông qua Báo, Đài, băng rôn, sản phẩm truyền thông.

Kết quả đạt được, Tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và ban hành Quy chế làm việc của Ban trong giai đoạn mới, tạo cơ sở cho công tác bình đẳng giới được tiến hành thuận lợi, xuyên suốt.

Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm tăng tỷ lệ nữ tham chính. Kết quả tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân Bình cả 3 cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của tỉnh tăng 8,89% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cả 3 cấp đều đạt trên 31%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các hội đồng các cấp đạt trên 30%.

Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội tỉnh Bình Dương.

Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, thời gian qua, mặc dù nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới được nâng lên đáng kể nhưng định kiến giới vẫn còn tồn tại. Nhiều phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa dám đấu tranh để được bình đẳng với nam giới trong các lĩnh vực xã hội và gia đình. Nhiều nam giới còn định kiến, cản trở sự phấn đấu của phụ nữ. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác này. Hiện nay, cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp đều kiêm nhiệm nhiều việc, cán bộ thường xuyên thay đổi, nhất là ở cấp xã, gây khó khăn cho hoạt động. Mạng lưới cộng tác viên tuy hình thành ở tất cả các khu, ấp nhưng có nơi hoạt động chưa hiệu quả.

Đẩy lùi bạo hành gia đình

Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 cũng như công tác phổ biến pháp luật đến tận cơ sở mà các cấp hội thực hiện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, đây cũng là cách để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; ngăn chặn bạo lực xảy ra, giúp nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời, góp phần tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực.

“Đại biểu nghe những buổi tuyên truyền sẽ tiếp tục là báo cáo viên, tuyên truyền viên tại những buổi sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ ở địa phương. Một khi chúng ta cùng góp một tiếng nói, một hành động ý nghĩa thì bình đẳng giới được thực hiện, nạn bạo hành gia đình cũng lùi xa”, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết.

Các đội tham gia Hội thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội.

Các đội tham gia Hội thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng – PGĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương chia sẻ, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn chương trình bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hơn 1.600 người là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, cấp xã và cộng tác viên các khu, ấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 5 lớp tuyên truyền bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng, thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên với khoảng 350 người tham dự; phối hợp tuyên truyền bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: phối hợp Tỉnh Đoàn tuyên truyền cho hơn 100 học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Thuận An, phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền cho khoảng 100 cán bộ công đoàn, công nhân công ty Yazaki Eds.

Sở LĐ-TB&XH có kiến nghị, đề xuất thời gian tới, các cơ quan Trung ương quan tâm chỉ đạo các ngành cùng phối hợp để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực. Đặc biệt cần lồng ghép, đưa các chỉ tiêu của từng mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vào yêu cầu báo cáo của từng ngành tương ứng và thời gian tổng hợp báo cáo phù hợp để thuận lợi cho việc thu thập, báo cáo, đánh giá số liệu.

PHA LÊSource link

Cùng tác giả

Giải Gôn từ thiện thường niên vì trẻ em Việt Nam – swing for the kids lần thứ 16

Giải Gôn Từ thiện Thường niên ‘Vì trẻ em Việt Nam’ – Swing for the Kids lần thứ 16 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của gần 250 gôn thủ đến từ các cơ...

Cần thiết xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn...

Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 19-10-2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Dự kiến hết...

Phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025. Đề nghị Ủy ban Trung...

Hưng Yên: Gần 56 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Từ đầu năm 2023 đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh Hưng Yên đã vận động được gần 56 tỷ đồng. Thông qua quỹ, hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, người...

Tin cùng chuyên mục

Giải Gôn từ thiện thường niên vì trẻ em Việt Nam – swing for the kids lần thứ 16

Giải Gôn Từ thiện Thường niên ‘Vì trẻ em Việt Nam’ – Swing for the Kids lần thứ 16 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của gần 250 gôn thủ đến từ các cơ...

Bảo vệ trẻ em trước thế giới đầy biến động

Trẻ em là đối tượng cần yêu thương, bảo vệ và chăm sóc đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy rủi ro đến từ thiên nhiên, hay xung đột vũ trang thậm chí là nguy hiểm từ không gian mạng...

Cần thiết xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn...

Sản phẩm OCOP giúp nhiều người dân ổn định đời sống

Hỗ trợ đối đa cho sản...

Phật giáo Đà Nẵng bảo vệ môi trường

* Triết lý Phật giáo về...

Phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 19-10-2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Dự kiến hết...

Phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thảo luận và thống nhất phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025. Đề nghị Ủy ban Trung...

Tôn vinh nhà khoa học nữ ASEAN nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Giải thưởng ASEAN-Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ năm 2023 tôn vinh các nhà khoa học đến từ Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia.

Tin nổi bật

Tin mới nhất