Trang chủNewsNhân quyềnCần thiết xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng người có...

Cần thiết xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng


Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
1tn

Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được khẳng định và thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, đặc biệt từ những năm đầu đổi mới cho đến nay, trong đó phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng đúng và đãi ngộ xứng đáng các tài năng là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng về thu hút, trọng dụng nhân tài, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đều đề cập đến nhân tài với cách thể hiện là “người có tài năng” trong hoạt động công vụ và trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: “Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng; Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ” (Điều 6 Luật Cán bộ, công chức) và “Thực hiện … các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng” (khoản 4 Điều 6 Luật Viên chức), “Nhà nước có chính sách… phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân” (khoản 4 Điều 10 Luật Viên chức).

Căn cứ quy định của luật, Chính phủ đã ban hành các Nghị định để cụ thể hóa một số nội dung chính sách về nhân tài và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế thừa thành tựu của công cuộc Đổi mới từ Đại hội VI của Đảng (năm 1986), đến nay Việt Nam đã không ngừng nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do dịch bệnh COVID-19 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta còn chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. 

Trong khi đó, những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển kinh tế tri thức, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của quốc gia. Trong bối cảnh đó, một trong những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cần không ngừng phát huy nhân tố con người mà trước hết là đội ngũ nhân tài để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo những đột phá trong tiến trình xây dựng đất nước, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam cần có sự chuyển mình mạnh mẽ để trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Từ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết và cấp bách. 

Tìm kiếm, phát hiện người có tài năng

Dự thảo Nghị định nêu rõ, tìm kiếm, phát hiện người có tài năng trong các ngành, lĩnh vực và theo các nhóm sau:

a) Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo.

b) Người có học vị, học hàm giáo sư, phó giáo sư, thạc sỹ, tiến sỹ, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn.

c) Người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước.

d) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ.

Các trường hợp quy định tại điểm a, b và điểm c nêu trên sau khi được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức và các trường hợp quy định tại điểm d nêu trên sau khi được tiến cử, giới thiệu được đưa vào diện theo dõi, bồi dưỡng để tạo nguồn người có tài năng.

Cấp ủy đảng, cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí lãnh đạo, quản lý, các tổ chức chính trị – xã hội có trách nhiệm phát hiện, tiến cử, giới thiệu những người có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chí người có tài năng để tuyển dụng và tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức có tài năng. Tổ chức, cá nhân tiến cử, giới thiệu phải chịu trách nhiệm về việc tiến cử, giới thiệu của mình.  

Người có tài năng được phân thành các nhóm sau:

1- Nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Nhóm đối tượng được thu hút quy định tại điểm a, b và điểm c nêu trên.

PVSource link

Cùng chủ đề

Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28-10-2023 bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành. Quảng Bình: Hỗ trợ gần 4 tỷ đồng tiền ăn, sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viênHà Nội sẽ hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini ở Thanh Xuân trước 6/11BSR khánh thành công trình ASXH: “Đầu tư cho giáo dục không bao giờ đủ”Thách thức và giải pháp trong...

Cùng tác giả

Nữ cựu chiến binh vừa làm từ thiện, vừa cảm hóa 109 người trẻ nghiện ma túy

"Bếp thiện nguyện của cựu quân nhân 81 tuổi" là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phương. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Phương vẫn giữ tinh thần xung phong, hàng ngày đeo khăn rằn đến bếp ăn. Cựu chiến binh biến đất vườn nhà thành mô hình kiểu mẫuVượt khó đến thành công của cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim LoanGương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi Suốt 30 năm qua, bếp ăn bà...

Trao tặng nhà Đại đoàn kết tại huyện Ba Tri

​Ngày 10/12/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre phối hợp UBND xã Phước Ngãi, Ba Tri đã tổ chức chương trình trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Đường, sinh năm 1950, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, ngụ ấp Phú Long, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành...

Thế hệ mới – Lên tiếng vì thành phố an toàn

Toạ đàm “Thế hệ mới - Lên tiếng vì thành phố an toàn" được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Tổ chức Plan International Việt Nam, Vụ Bình Đẳng giới thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên hiệp Hội Phụ nữ Hà Nội, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT). Toạ đàm là một sự kiện trong Dự án “Thành phố An toàn và...

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Bữa tiệc Tất niên dang dở của CEO một tổ chức tín dụng

Nợ xấu toàn hệ thống vượt 5% Nợ xấu tăng mạnh khiến trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt, không những bào mòn vào lợi nhuận mà còn cả quỹ thưởng Tết của nhân viên các nhà băng. Điều này khiến cho không khí những bữa tiệc Tất niên của một số tổ chức tín dụng đâu...

Phương tiện bật đèn nối đuôi đi trong sương mù

Hà Nội chìm trong sương mù và bóng tối, các phương tiện phải bật đèn di chuyển để đảm bảo an toàn, sáng 2/2. Huy Mạnh - Vnexpress.net Source link

Việt Nam trong bức tranh đầu tư BĐS châu Á-Thái Bình Dương

Kỳ vọng cải thiện Theo Báo cáo Quý 4/2023 về Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương (APIQ) của Savills, thị trường đầu tư bất động sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối diện với nhiều thách thức như lãi suất tăng cao và bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, một vài phân khúc vẫn ghi...

Ô tô khách va chạm xe máy, 2 người tử vong ở Hà Tĩnh

Khoảng 6h sáng 2/2, ông Th. (khoảng 80 tuổi, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 38H6: 3817 chở theo bà L. (khoảng 70 tuổi) di chuyển trên QL 1A qua địa bàn Hà Tĩnh. Khi đến Km540+990 quốc lộ 1A đoạn qua thôn 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên thì...

Tin nổi bật

Tin mới nhất