Trang chủDestinationsQuảng NinhQuan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên ngành Y tế

Quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên ngành Y tế


Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp y tế luôn được cấp ủy, tổ chức đảng toàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số đảng viên kết nạp mới trong ngành chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

12 đảng viên mới được kết nạp của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế tuyên thệ dưới Cờ Đảng, tháng 5/2023.
12 đảng viên mới được kết nạp của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế tuyên thệ dưới cờ Đảng (tháng 5/2023).

Hiện ngành Y tế Quảng Ninh có 30 đơn vị sự nghiệp với gần 8.000 viên chức, người lao động. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhiều năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp y tế.

Đảng bộ Sở Y tế trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 1/3 tổ chức đảng của đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, với 11 đơn vị sự nghiệp. Triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW (ngày 16/6/2022) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Y tế đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Trong đó, quan tâm đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế thực hiện tốt trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện CBCCVC phấn đấu; làm tốt công tác phân công đảng viên, cán bộ lãnh đạo đơn vị, khoa, phòng theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng uu tú, qua đó lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho quần chúng học cảm tình Đảng được triển khai thường xuyên, kịp thời. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiên đúng quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để quá thời gian quy định.

Hiện toàn Đảng bộ Sở Y tế có 398 đảng viên, chiếm 6% tổng số người làm việc trong ngành y tế. Các đảng viên đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với Đảng bộ Sở Y tế, từ năm 2020 đến tháng 7/2023, các đơn vị sự nghiệp y tế trong toàn tỉnh đã kết nạp được 437 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn ngành y tế thành 3.162 đảng viên (chiếm 40% tổng số CBCC-LĐ trong ngành). Dù đạt kết quả tích cực, song công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị này chưa tương xứng với nguồn hiện có. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ Bệnh viện đã kết nạp được 64 đảng viên, vượt 14 đảng viên so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ đề ra. Tuy nhiên, tổng số đảng viên hiện mới chỉ chiếm gần 30% tổng số CBVC-LĐ trong toàn bệnh viện (257/900 người).

Như vậy, nguồn quần chúng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cũng như ở các đơn vị sự nghiệp y tế khác còn khá lớn, trong khi đây đều là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá cao, nhận thức tốt. Nếu được tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ kết nạp vào Đảng, sẽ góp phần tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên cho Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo chuyên đề phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước diễn ra đầu tháng 8/2023, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, nhằm đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Trong đó, những giải pháp chủ yếu tập trung vào nâng cao vai trò của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong việc rà soát, đáng giá đội ngũ viên chức, người lao động chưa là đảng viên, để từ đó thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ, hướng dẫn để kết nạp vào Đảng; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng phát huy được năng lực, sở trường trong mọi lĩnh vực công tác, khẳng định bản thân, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo sát sao, giao trách nhiệm cho từng chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm; gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm; xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, mà còn luôn tiên phong, xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị…

Nguồn

Cùng chủ đề

30 năm tự hào đứng dưới ngọn cờ Đảng

37 năm gắn bó với Công ty CP Than Cao Sơn, công nhân Trần Văn Thơm (Phân xưởng Sửa chữa số 1) đã có nhiều cống hiến, trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Đặc biệt, suốt 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Trần Văn Thơm luôn là Đảng viên gương mẫu phát huy tốt nhất những khả năng, phẩm chất của mình… Đến Phân xưởng Sửa chữa số 1, Công ty CP...

Bí thư chi bộ 9X năng động

Với sự năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, những bí thư chi bộ 9X đang chứng tỏ bản lĩnh, hạt nhân chính trị ở khu dân cư, được người dân quý mến, tín nhiệm. Sau gần 4 năm đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Mó (xã Húc Động, huyện Bình Liêu), chị La Thị Thâu (SN 1990) đã chứng tỏ được năng lực, sự gương mẫu của người...

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã có nhiều giải pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả. Là địa phương có số lượng cán bộ, đảng viên đông...

Ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Chuyển đổi số y tế là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhận định được tầm quan trọng của nội dung này, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), công nghệ thông tin (CNTT) mang lại tiện...

Ra sức thi đua làm theo lời Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị...

Cùng tác giả

Triển khai công tác tổ chức diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh

Chiều 17/8, tại Bộ CHQS tỉnh, Tiểu ban diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023). Đồng chí Đại tá Lê Trọng Hòa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị. Tham dự...

Đã tạo ra bước đột phá mới trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Chiều 16/8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 24 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng,...

Quảng Ninh và Ninh Bình thúc đẩy hợp tác, kết nối cùng phát triển

Ngày 16/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Ninh Bình do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Quảng Ninh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chính, phát triển du lịch, xúc tiến và thu hút đầu tư. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy...

Cùng chuyên mục

Cẩm Phả – điểm sáng tăng trưởng vùng Đông Bắc Quảng Ninh

Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng tam giác tăng trưởng phía Bắc. Cách thành phố Hà Nội khoảng 180km và cách biên giới Trung Quốc 140km. Thành phố là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và của vùng Duyên hải Bắc bộ.     Cùng với sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng, xây dựng thành phố theo hướng bền...

Triển khai công tác tổ chức diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh

Chiều 17/8, tại Bộ CHQS tỉnh, Tiểu ban diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023). Đồng chí Đại tá Lê Trọng Hòa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị. Tham dự...

Đã tạo ra bước đột phá mới trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Chiều 16/8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 24 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng,...

Quảng Ninh và Ninh Bình thúc đẩy hợp tác, kết nối cùng phát triển

Ngày 16/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Ninh Bình do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Quảng Ninh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cải cách thủ tục hành chính, phát triển du lịch, xúc tiến và thu hút đầu tư. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy...

Loạt phim Hollywood sắp ra mắt có sự góp mặt của ‘đả nữ’ Việt

Việt Nam "đóng góp" hai cái tên khá quen thuộc của giới võ thuật trong nước, gồm Nhung Kate và Ngô Thanh Vân, cho hai phim có thương hiệu hoặc là chủ đề “nóng” đang được quan tâm hiện nay. Sự góp mặt của các nữ diễn viên cho thấy nỗ lực của các tài năng Việt Nam trong việc vươn ra thế giới, góp mặt vào các dự án được chú ý. Hai bộ phim dưới đây sẽ...

Tin mới nhất

Trao giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương phát động, ngày 12/4/2023,...

Xe chở gas phát nổ ở thủ đô của Kenya, hàng trăm người thương vong

Vụ nổ xảy ra ở khu Embakasi của Nairobi ngay trước nửa đêm thứ Năm (1/2) tại một công ty nạp gas khiến tòa nhà bị hư hỏng nặng, theo...

Tổng Bí thư Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thư chúc mừng năm mới

Trong các thư chúc mừng, hai Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực và tiến triển quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các mặt kể từ sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc tháng 10/2022 của Tổng Bí thư...

Tin nổi bật

Tin mới nhất