Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở TN&MT, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản phê bình trực tiếp Chủ tịch UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Văn bản do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi (người được giao điều hành UBND tỉnh cho đến khi có tân chủ tịch) Trần Hoàng Tuấn ký nêu rõ: Vấn đề chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh cần phải chấn chỉnh. Cán bộ, công chức các đơn vị liên quan cần quyết liệt hơn trong giải quyết, không gây phiền cho người dân.

anh 1 3.jpg
6 chủ tịch cấp huyện ở Quảng Ngãi bị phê bình vì chậm giải quyết thủ tục hành chính đất đai

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ này là do việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn UBND huyện và UBND các xã phường chưa kịp thời.

Điển hình như huyện Bình Sơn yếu kém nhất trong phối hợp, dẫn đến 138 hồ sơ đất đai của dân bị chậm trễ. Trong đó tập trung vào Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã Bình Châu, Bình Hiệp, Bình Long, Bình Hải, Bình Trị, Bình Tân Phú, Bình Khương.

Huyện Sơn Tịnh có 38 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào UBND các xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Giang, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Phong.

Huyện Mộ Đức có 23 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào Phòng Kinh tế hạ tầng và UBND các xã Đức Minh, Đức Lợi.

Huyện Nghĩa Hành có 17 hồ sợ chậm phối hợp, tập trung chủ yếu vào UBND xã Hành Phước.

Thị xã Đức Phổ có 32 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Phong và Phổ Khánh.

Thành phố Quảng Ngãi có 37 hồ sơ chậm phối hợp; tập trung vào UBND các xã, phường Tịnh Khê, Tịnh Ấn Đông và Nghĩa Chánh.

Sau khi rà soát, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình 6 chủ tịch cấp huyện nêu trên, vì chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Lãnh đạo các huyện này còn bị phê bình vì thiếu cương quyết trong xử lý trách nhiệm công chức, nhất là công chức địa chính thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân.

Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính để tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính, việc tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa trên địa bàn, nhất là tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị, địa phương thường xuyên để xảy ra chậm trễ kéo dài trong giải quyết thủ tục đất đai.