Trang chủKhoa học - Công nghệKhoa họcXây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tại Đà Nẵng

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tại Đà Nẵng


Có đội ngũ trí thức đông đảo

TP Đà Nẵng hiện có 12 trường đại học và môt số viện, khoa đào tạo trực thuộc Đai học Đà Nẵng. Cạnh đó, trên địa bàn TP hiện cũng còn có các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo của các trường đại học ngoài TP. Trong số này, Đại học Đà Nẵng có đội ngũ trí thức đông đảo nhất với hơn 2.100 người có trình độ đại học trở lên; trong đó có hơn 110 giáo sư/phó giáo sư, 450 tiến sĩ và hơn 1.080 thạc sĩ. Sau Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân cũng là đơn vị có số lượng trí thức công tác tại đây cao với hơn 1.000 người, trong đó có hơn 50 giáo sư/phó giáo sư, 170 tiến sĩ và 470 thạc sĩ.

Cùng với hệ thống các trường, viện đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP với 32 hội thành viên có gần 160 nghìn hội viên tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giáo định xã hội. Trong khi đó, đội ngũ văn nghệ sĩ TP được tập hợp sinh hoạt trong Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật với 09 hội chuyên ngành, có khoảng 1.300 hội viên. Đây có thể được coi là những nơi khẳng định tạo môi trường làm việc, công tác của đội ngũ trí thức lớn tại địa phương.

Bên cạnh, theo thống kê trên địa bàn TP hiện có 16.314 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên (chiếm tỷ lệ 79,2%), trong đó có 60 tiến sĩ, 2.435 thạc sĩ. Ngoài ra, lực lượng cán bộ trong một số ngành công nghệ cao thời gian qua cũng đã được TP quan tâm đào tạo, đặc biệt là 02 lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ sinh học đa phần đều là lực lượng cán bộ trí thức trẻ.

Chưa dừng lại ở số lượng trí thức kể trên, tại Đà Nẵng hiện còn có khá đông trí thức phân bố rộng rãi trong các doanh nghiệp (hơn 134 ngàn người), lực lượng quân sự (hơn 300 người), lực lượng biên phòng (hơn 200 người)… và các chuyên gia là trí thức người Việt ở nước ngoài đang có hoạt động hợp tác với các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Với số lượng đội ngũ trí thức đó, theo đánh giá của ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Đà Nẵng thì đây là lực lượng khá đông đảo và quan trọng, thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP.

Nhiều chính sách phát triển đội ngũ trí thức được thực hiện

Trên cơ sở các định hướng của Trung ương, nhất là sau khi có Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008, Kết luận 90-KL/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng ban hành Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 25/10/2008 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và sau đó là một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương liên quan đến xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

Đồng thời với đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng thể chế hoà và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tôn vinh, trọng dụng nhân tài; chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật… Qua đó đã tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi hơn cho đội ngũ cán bộ, trí thức cống hiến phục vụ cho sự phát triển của TP.

Nói về những nỗ lực trong xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Lê Đức Viên khẳng định: TP thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để phát huy tiềm năng, tư duy sáng tạo của đội ngũ trí thức, khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Đồng thời, TP cũng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo trụ sở, trang thiết bị, nâng cao năng lực, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; thành lập và đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học, định hướng phát triển thành trung tâm Vùng Nam Trung bộ; đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động an toàn bức xạ hạt nhân; xúc tiến thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng; tạo môi trường làm việc thuận lợi và quy hoạch đội ngũ  cán bộ chuyên môn cao hợp lý, đáp ứng nhu cầu quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong giai đoạn mới…

“Đặc biệt, TP đã ban hành nhiều chính sách đột phá, tiên phong trong trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Trong đó, đáng kể là TP đã triển khai chính sách thu hút nguồn nhân lực bằng chính sách đãi ngộ ban đầu đối với những người tự nguyện đến làm việc lâu dài tại TP từ năm 1998. Đến nay, theo từng giai đoạn, TP đã có những điều chỉnh về chính sách cho phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và nhu cầu nhân lực của TP và có những điều chỉnh về chính sách cho từng đối tượng tu hút”- Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng thông tin và cho biết thêm, trong giai đoạn 1998 – 2014, Đà Nẵng đã tiếp nhận và bố trí công tác cho 1.269 người tốt nghiệp đại học công lập, chính quy trở lên. Từ năm 2019, trên cơ sở nhu cầu thu hút và chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao của đơn vị, TP thông báo công khai, rộng rãi chỉ tiêu thu hút; các ứng viên được đánh giá, xét chọn trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần thu hút. Việc thu hút được thực hiện đồng thời với công tác tuyển dụng công chức, viên chức nhằm đảm bảo phù hợp với quy định hiện nay.

Cũng theo Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng, các đối tượng thu hút phân công công tác vào các đơn vị hành chính và sự nghiệp từ cấp TP đến phường, xã; các đơn vị sử dụng lao động đáng giá cao năng lực, quan tâm đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Nhiều cán bộ thu hút đã trưởng thành sau thời gian công tác tại TP (trong đó có 25 người là tiến sĩ, 283 người là thạc sĩ, 961 người đại học, 102 người tốt nghiệp ở nước ngoài). Cùng với đó, TP cũng thực hiện chu đáo chế độ, chính sách đối với đối tượng thu hút. Ngoài chế độ vật chất ban đầu và hỗ trợ hàng tháng, TP còn bố trí nhà ở cho một số đối tượng từ các địa phương khác đến công tác tại Đà Nẵng, ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức; cử đi đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý; bồi dưỡng tiền công vụ; có hơn 100 trường hợp sau 3 năm công tác được tiếp tục cử đi học sau đại học trong nước và nước ngoài; tham gia Câu lạc bộ cán bộ trẻ, được lãnh đạo TP thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến đóng góp, hiến kế cho phát triển TP….” – Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng chia sẻ thêm.

Ngoài các chính sách trên, để khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, xuất bản các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị; tôn vinh các trí thức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên tài năng, TP Đà Nẵng cũng ban hành các quy định khen thưởng có liên quan. Trong đó, đáng kể là Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện việc khen thưởng trong hoạt động KH&CN (đến nay đã khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả của 641 công trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, bài báo khoa học có tổng số tiền thưởng hơn 1,7 tỷ đồng).

Đặc biệt, với mục tiêu đào tạo nguồn cán bộ quản lý và chuyên gia, từ năm 2004 Đà Nẵng đã triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng việc cấp học bổng để đào tạo bậc đại học cho học sinh xuất sắc của TP. Tiếp đến vào năm 2006, Đà Nẵng thực hiện Đề án đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài. Đến năm 2009, TP quyết định thành lập Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho địa phương.

Với những nỗ lực và ban hành các cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức, Đà Nẵng đã và đang mãnh đất thu hút, tạo nhiều thuận lợi để lực lượng này không ngừng phát triển, trưởng thành, đồng thời tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP trong những năm sắp tới./.Nguồn

Cùng chủ đề

Thông xe nút giao đường tỉnh 392 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Ngày 5/2, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ thông xe nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392, huyện Bình Giang với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được Vidifi đầu tư và đưa vào khai thác đã góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế của các tỉnh có tuyến đường cao tốc đi qua, trong đó có tỉnh Hải Dương. Nút giao...

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ...

 Năm 2023, được sự quan tâm Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ của nhân dân cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; đặc biệt là sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là...

Ông Zelenskyy nói về việc thay thế các quan chức hàng đầu Ukraine

Những đồn đoán đã bao trùm Ukraine trong nhiều tuần qua về việc Tổng thống Zelenskyy sắp cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi. Cả hai đã có những mâu thuẫn về cuộc chiến kéo dài gần hai năm với Nga. ...

Sẵn sàng đảm bảo điện dịp Tết Giáp Thìn 2024

Cụ thể, EVNSPC đã triển khai chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đề nghị của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (A2), cũng như các kế hoạch cung ứng điện của EVNSPC đến các đơn vị trực thuộc nhằm chuẩn bị nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ Tết Nguyên Đán.Ngoài ra, còn tăng cường cung cấp điện tại khu vực biên giới, hải đảo, công tác phối hợp vận...

Năm 2024 sẽ tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm...

Cùng tác giả

Thông xe nút giao đường tỉnh 392 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Ngày 5/2, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ thông xe nút giao liên thông kết nối đường tỉnh 392, huyện Bình Giang với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được Vidifi đầu tư và đưa vào khai thác đã góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế của các tỉnh có tuyến đường cao tốc đi qua, trong đó có tỉnh Hải Dương. Nút giao...

Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ...

 Năm 2023, được sự quan tâm Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ của nhân dân cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; đặc biệt là sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là...

Miền Bắc tiếp tục sương mù, nồm ẩm trước khi đón không khí lạnh

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 - 6/2 (26 - 27 tháng Chạp), phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ trời rét. trưa chiều trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng...

Bài đọc nhiều

Máy bay vũ trụ Mỹ lộ diện trước chuyến bay đầu tiên

Máy bay vũ trụ Dream Chaser có thể tái sử dụng nhiều lần với sức chứa 5.215 kg hàng hóa được giới thiệu trước nhiệm vụ đầu tiên tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cuối năm nay. Máy bay vũ trụ Dream Chaser tại cơ sở thử nghiệm Neil Armstrong. Ảnh: Josh Dinner/Space.com Hôm 1/2, NASA và công ty Sierra Space ở Colorado mời phóng viên quan sát cận cảnh Dream Chaser, theo Space.Sự kiện diễn ra tại Cơ...

Vụ người dùng mất 43 triệu đồng từ MoMo là không đúng

Mới đây, khách hàng có tài khoản Facebook là …Tran chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân, phản ánh về việc mất hơn 43 triệu đồng và có đề cập đến MoMo với những thông chưa rõ ràng. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, MoMo đã tiến hành rà soát hệ thống và nhận thấy khách hàng không có giao dịch trên MoMo trong 1 tháng gần...

Tiếng ồn khiến người dân mất ngủ có thể là cá giao phối

MỹÂm thanh bí ẩn gây phiền toái cho cư dân Florida vào ban đêm nhiều khả năng do cá trống đen phát ra trong thời kỳ sinh sản. Tiếng ồn khiến người dân mất ngủ có thể là cá giao phối Âm thanh của cá trống đen. Video: National Aquarium Các nhà khoa học có thể đã tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn bí ẩn khiến người dân ở Tampa, bang Florida, thức giấc vào ban đêm, Smithsonian hôm 1/2...

Phi hành gia Nga lập kỷ lục sống lâu nhất ngoài vũ trụ

15h30 ngày 4/2 (giờ Hà Nội), phi hành gia Oleg Kononenko phá kỷ lục thế giới về thời gian sống ngoài vũ trụ, đạt hơn 878 ngày (gần 2,5 năm). Phi hành gia Oleg Kononenko tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, tháng 9/2023. Ảnh: Maxim Shemetov/EPA Phi hành gia Oleg Kononenko, 59 tuổi, vượt qua kỷ lục cũ do đồng hương Gennady Padalka thiết lập trước khi nghỉ hưu vào năm 2017, theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos....

Huawei FreeBuds 5i xịn, rẻ và đang được giảm giá đến 40 %

Trong tầm giá dưới 1,5 triệu đồng bạn sẽ rất khó để tìm ra chiếc tai nghe nào toàn diện như Huawei FreeBuds 5i… và đang được khuyến mãi trên nhiều hệ thống bán lẻ nên đây là sản phẩm đáng mua hiện nay. Cách hoàn thiện phần bản lề hộp đựng Huawei trên FreeBuds 5i rất chắc chắn. Lực hút nam châm với tai nghe cũng rất mạnh, điều này...

Cùng chuyên mục

Phi hành gia Nga lập kỷ lục sống lâu nhất ngoài vũ trụ

15h30 ngày 4/2 (giờ Hà Nội), phi hành gia Oleg Kononenko phá kỷ lục thế giới về thời gian sống ngoài vũ trụ, đạt hơn 878 ngày (gần 2,5 năm). Phi hành gia Oleg Kononenko tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan, tháng 9/2023. Ảnh: Maxim Shemetov/EPA Phi hành gia Oleg Kononenko, 59 tuổi, vượt qua kỷ lục cũ do đồng hương Gennady Padalka thiết lập trước khi nghỉ hưu vào năm 2017, theo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos....

Thủy phi cơ hạng nặng chở được 100 tấn hàng hóa

MỹThủy phi cơ Liberty Lifter tận dụng hiệu ứng mặt đất để bay trên biển, có thể cất cánh với tải trọng tới 100 tấn hàng hóa từng được cho là phi thực tế. Mô phỏng thủy phi cơ Liberty Lifter. Ảnh: Aurora Flight Sciences Công ty Mỹ Aurora Flight Sciences đang có những bước tiến đáng kể trong chương trình Liberty Lifter, một sáng kiến của Cơ quan Nghiên cứu Dự án Phòng thủ Tiên tiến (DARPA), nhằm...

Máy ảnh khổng lồ chụp đoàn tàu ‘đẹp nhất thế giới’  

MỹHơn 100 năm trước, nhiếp ảnh gia George Raymond Lawrence chế tạo máy ảnh nặng 635 kg để chụp ảnh toàn cảnh một đoàn tàu đặc biệt. Máy ảnh Mammoth được chế tạo để chụp tàu Alton Limited. Ảnh: Amusing Planet Năm 1899, công ty Đường sắt Chicago & Alton giới thiệu dịch vụ đường sắt mới giữa Chicago và St. Louis với tàu Alton Limited, phương tiện khi đó được mệnh danh là "Tàu đẹp nhất thế giới". Theo...

Tiếng ồn khiến người dân mất ngủ có thể là cá giao phối

MỹÂm thanh bí ẩn gây phiền toái cho cư dân Florida vào ban đêm nhiều khả năng do cá trống đen phát ra trong thời kỳ sinh sản. Tiếng ồn khiến người dân mất ngủ có thể là cá giao phối Âm thanh của cá trống đen. Video: National Aquarium Các nhà khoa học có thể đã tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn bí ẩn khiến người dân ở Tampa, bang Florida, thức giấc vào ban đêm, Smithsonian hôm 1/2...

Vụ người dùng mất 43 triệu đồng từ MoMo là không đúng

Mới đây, khách hàng có tài khoản Facebook là …Tran chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân, phản ánh về việc mất hơn 43 triệu đồng và có đề cập đến MoMo với những thông chưa rõ ràng. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, MoMo đã tiến hành rà soát hệ thống và nhận thấy khách hàng không có giao dịch trên MoMo trong 1 tháng gần...

Tin mới nhất

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc số tiền 19 tỷ đồng

Chiều 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật...

Nguồn lực lớn, sứ mệnh lớn, đóng góp phải nhiều hơn nữa

Sáng 5/2/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. ...

Nam Australia dừng nhận học sinh ba tỉnh của Việt Nam

Sở Giáo dục Nam Australia tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh phổ thông ở ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Trả lời VnExpress ngày 5/2, Sở Giáo dục bang này cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét quê quán của một số học sinh rời nhà trọ mà không...

Tin nổi bật

Tin mới nhất