Trang chủNghị sĩ trẻ toàn cầuGiới thiệuNghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam

Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam

Ngày 27/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII công bố Nghị quyết thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, đánh dấu bước khởi đầu quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của nhóm, góp phần thúc đẩy các đại biểu Quốc hội trẻ phát huy tài năng, cống hiến tâm huyết, trí tuệ và đóng góp nhiều hơn nữa cho những quyết sách quan trọng của Quốc hội.

Lễ công bố Nghị quyết thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIII

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngày 08/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố Nghị quyết số 409/NQ-UBTVQH quyết nghị thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch. Đây là khóa thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam có quyết nghị thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Ban Thường trực nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam bao gồm các đại biểu Quốc hội từ 45 tuổi trở xuống tính từ thời điểm các đại biểu Quốc hội trúng cử (độ tuổi theo Quy chế hoạt động của Diễn đàn nghị sĩ trẻ Liên minh nghị viện thế giới IPU). Nhóm được thành lập nhằm tạo diễn đàn để các đại biểu Quốc hội trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các vấn đề liên quan đến giới trẻ, thanh niên và lồng ghép những vấn đề là mối quan tâm của thanh thiếu niên vào quá trình xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo…

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ cũng hướng tới mục tiêu bồi dưỡng, cung cấp thông tin, kỹ năng cho các đại biểu dân cử trẻ; thúc đẩy sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội trẻ trong các hoạt động của Quốc hội; tham gia các hoạt động đối ngoại nhằm trao đổi, chia sẻ với nghị sĩ trẻ các nước trên thế giới và tại các diễn đàn nghị viện đa phương nhằm tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam và trao đổi với nghị sĩ trẻ các nước về những vấn đề quan tâm chung của giới trẻ/nghị sĩ trẻ toàn cầu và khu vực.

Về số lượng thành viên, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIII có 69 thành viên, chiếm 13,86% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIV được thành lập vào năm 2016 với 131 thành viên, chiếm 26,5% tổng số đại biểu Quốc hội. Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XV có 124 thành viên, chiếm 24,84% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó có 71 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 57,2%, 53 đại biểu nam, chiếm tỷ lệ 42,7%, có 41 đại biểu Quốc hội trẻ là người dân tộc thiểu số, chiếm 33,0% trong tổng số đại biểu Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.

Về cơ cấu tổ chức, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ gồm Ban Thường trực Nhóm và các thành viên. Ban Thường trực Nhóm bao gồm: Chủ tịch Nhóm và các Phó Chủ tịch Nhóm (có 01 Phó Chủ tịch Thường trực). Chủ tịch Nhóm là Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Nhóm là các Đại biểu Quốc hội đang công tác tại các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội. Ban Thường trực Nhóm hoạt động kiêm nhiệm, mỗi đầu khóa, Ban có 06 thành viên (gồm 01 Chủ tịch và 05 Phó Chủ tịch) có nhiệm vụ xâ dựng dự kiến chương trình công tác toàn khóa và hàng năm. Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XV.

Ngày 02/6/2022, tại cuộc gặp mặt nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam sẽ đồng tâm phấn đấu, tham gia xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội trẻ và Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ quan tâm một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, đóng góp cách tiếp cận trẻ trung, mới mẻ, thu hút, huy động chất xám của giới trẻ, tư duy sáng tạo của thanh niên vào công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề đang đặt ra với thanh niên trong xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh thiếu nhi; khơi dậy, phát huy vai trò của nhân lực trẻ trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của đất nước trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trong buổi gặp mặt Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Thứ hai, giữ mối liên hệ chặt chẽ, cầu nối giữa cử tri với Quốc hội; dành thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cử tri trẻ là công nhân, nông dân, sinh viên, nhà khoa học… để kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, góp phần hoàn thiện thể chế, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến giới trẻ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, các địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến công dân, cử tri trẻ.

Thứ ba, Ban Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ cần bám sát Quy chế hoạt động của Nhóm, cụ thể hơn Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ trên cơ sở bám sát Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các địa phương tổ chức các hội thảo, hội nghị, khảo sát thực tiễn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho các thành viên Nhóm, góp phần giúp các đại biểu Quốc hội trẻ có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại biểu tại nghị trường Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Thứ tư, là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ, các đại biểu Quốc hội trẻ cần thường xuyên trau dồi ngoại ngữ, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kiến thức, trở thành những “công dân toàn cầu”; tham gia chủ động, tích cực hoạt động tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của IPU, Mạng lưới Nghị sĩ trẻ Pháp ngữ…, gặp gỡ giao lưu với các nghị sĩ trẻ các nước nhằm tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ những vấn đề nghị sĩ trẻ trên thế giới và khu vực cùng quan tâm. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Trước mắt, cùng với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội vận động tốt việc dự kiến đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu của IPU tại Việt Nam vào năm 2023.

Nhóm cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hoạt động phong phú, chất lượng, hiệu quả cao hơn, cùng với các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội,… nhằm đóng góp nhiều hơn cho hoạt động của Quốc hội, hoạt động ngoại giao nghị viện, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; trong đó, chú trọng hơn việc quy hoạch nguồn cán bộ trẻ làm công tác lãnh đạo, quản lý và ứng cử đại biểu Quốc hội… và lưu ý phải làm công khai, dân chủ và minh bạch nhất để tìm được nhiều nguồn nhất. Cần xác định, việc tạo điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ trẻ tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý là trách nhiệm và công việc quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Nhóm ĐBQH trẻ

Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để các nghị sỹ trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội trẻ với sức trẻ, trí tuệ, sự năng động và lòng nhiệt huyết, dù ở cương vị nào cũng nỗ lực cống hiến, nâng cao trách nhiệm chủ động tham gia vào các hoạt động đổi mới của Quốc hội, gương mẫu, thu hút, tập hợp thanh niên vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam đã tích cực hoạt động, đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy các đại biểu Quốc hội trẻ đóng góp cho những quyết sách quan trọng của nghị trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội trong các công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ nói chung và các đại biểu Quốc hội trẻ nói riêng đã thể hiện được trình độ, bản lĩnh, chính kiến, quan điểm vào những nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Các ý kiến nhìn chung có chất lượng cao, được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ.

Các đại biểu Quốc hội trẻ đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trẻ là thanh niên công nhân, thanh niên nông dân, thanh niên công chức, thanh niên khối công chức… kịp thời truyền tải, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ tới nghị trường cũng như tới các cơ quan của Chính phủ và chính quyền các địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị tham vấn Nghị sĩ trẻ AIPA

Các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam cũng tham gia tích cực vào nhiều hoạt động ngoại giao nghị viện, đóng góp thiết thực, có ý nghĩa tại các diễn đàn đa phương, song phương, như: Diễn đàn Nghị sĩ trẻ của Liên minh nghị viện thế giới (IPU), các Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu. Tại Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á – AIPA 41 tổ chức tại Việt Nam tháng 9/2020, Quốc hội Việt Nam đã đề xuất sáng kiến và lần đầu tiên tổ chức Hội nghị không chính thức của nghị sĩ trẻ AIPA trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA. Sáng kiến này của Quốc hội Việt Nam với vai trò nước chủ nhà đã được các đại biểu tham dự Đại hội đồng AIPA 41 đồng thuận cao, đánh giá là nhân tố mới, dấu ấn lịch sử quan trọng trong hình thành cơ chế hội nghị chính thức dành cho các nghị sĩ trẻ và tại AIPA 43 tổ chức ở Campuchia tháng 11/2022.

Năm 2023, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (diễn ra từ 14-17/9/2023 tại Hà Nội). Việc đăng cai tổ chức Hội nghị lần này càng khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IPU – tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới; đồng thời cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam đối với thành viên và các mối quan tâm chung của giới trẻ toàn cầu hiện nay. Đây cũng là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; bày tỏ chính kiến của Việt Nam và tạo sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Sự tham gia của các đại biểu Quốc hội trẻ trong hoạt động của Quốc hội đã góp phần tích cực, hiệu lực hiểu quả vào các hoạt động nghị trường và vào tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam, cũng như thành tựu của Quốc hội kể từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRẺ KHÓA XV (2021-2026)
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Dân tộc Chức vụ
Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV
1 Nguyễn Anh Tuấn 26/11/1979 Nam Kinh Chủ tịch Nhóm
2 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Mường Phó Chủ tịch Thường trực
3 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Co Phó Chủ tịch
4 Lò Thị Việt Hà 15/11/1977 Nữ Thái Phó Chủ tịch
5 Nguyễn Danh Tú 16/10/1981 Nam Kinh Phó Chủ tịch
6 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Kinh Phó Chủ tịch
7 Thái Quỳnh Mai Dung 15/5/1977 Nữ Kinh Phó Chủ tịch
Danh sách thành viên Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV
8 Đỗ Đức Hiển 14/9/1977 Nam Kinh thành viên
9 Phan Thị Thanh Phương 29/02/1984 Nữ Kinh thành viên
10 Hà Phước Thắng 26/3/1976 Nam Kinh thành viên
11 Trần Thị Diệu Thúy 8/3/1977 Nữ Kinh thành viên
12 Nguyễn Trần Phượng Trân 28/01/1976 Nữ Kinh thành viên
13 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ Kinh thành viên
14 Nguyễn Duy Minh 26/7/1982 Nam Kinh thành viên
15 Đào Chí Nghĩa 12/6/1982 Nam Kinh thành viên
16 Huỳnh Thị Phúc 17/02/1976 Nữ Kinh thành viên
17 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Chơ-ro thành viên
18 Lê Thị Ngọc Linh 22/7/1982 Nữ Kinh thành viên
19 Trần Thị Hoa Ry 11/4/1976 Nữ Khơme thành viên
20 Hà Sỹ Huân 16/6/1978 Nam Tày thành viên
21 Nguyễn Thị Huế 4/1/1984 Nữ Tày thành viên
22 Hồ Thị Kim Ngân 2/3/1978 Nữ Kinh thành viên
23 Nguyễn Thị Thủy 15/12/1977 Nữ Kinh thành viên
24 Đỗ Thị Việt Hà 29/7/1978 Nữ Kinh thành viên
25 Phạm Văn Thịnh 13/12/1981 Nam Kinh thành viên
26 Nguyễn Thị Hà 29/12/1990 Nữ Kinh thành viên
27 Trần Thị Thanh Lam 29/9/1979 Nữ Kinh thành viên
28 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/6/1980 Nữ Kinh thành viên
29 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 29/9/1985 Nữ Kinh thành viên
30 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Kinh thành viên
31 Nguyễn Thị Thu Thủy 7/8/1976 Nữ Kinh thành viên
32 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Xtiêng thành viên
33 Đặng Hồng Sỹ 20/01/1976 Nam Kinh thành viên
34 Nguyễn Hữu Thông 25/11/1981 Nam Kinh thành viên
35 Nguyễn Duy Thanh 12/3/1983 Nam Kinh thành viên
36 Đoàn Thị Lê An 26/02/1979 Nữ Tày thành viên
37 Nguyễn Đình Việt 9/7/1977 Nam Kinh thành viên
38 Phúc Bình Niê Kdăm 8/9/1983 Nữ Ê-đê thành viên
39 Y Vinh Tơr 16/8/1976 Nam Mnông thành viên
40 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Mnông thành viên
41 Trần Thị Thu Hằng 11/3/1982 Nữ Kinh thành viên
42 Phạm Thị Kiều 20/10/1981 Nữ Mnông thành viên
43 Quàng Thị Nguyệt 1/11/1997 Nữ Khơ-mú thành viên
44 Đỗ Huy Khánh 30/5/1977 Nam Kinh thành viên
45 Bùi Xuân Thống 17/4/1976 Nam Kinh thành viên
46 Vũ Hồng Văn 3/2/1976 Nam Kinh thành viên
47 Lê Quốc Phong 3/5/1978 Nam Kinh thành viên
48 Huỳnh Minh Tuấn 10/10/1980 Nam Kinh thành viên
49 Rơ Châm H′Phik 15/02/1979 Nữ Gia-rai thành viên
50 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia-rai thành viên
51 Tráng A Dương 24/4/1977 Nam Mông thành viên
52 Vương Thị Hương 28/9/1988 Nữ La Chí thành viên
53 Đặng Quốc Khánh 2/9/1976 Nam Kinh thành viên
54 Bùi Thị Quỳnh Thơ 28/8/1976 Nữ Kinh thành viên
55 Lê Anh Tuấn 23/02/1976 Nam Kinh thành viên
56 Đinh Thị Ngọc Dung 26/11/1985 Nữ Kinh thành viên
57 Nguyễn Thị Việt Nga 29/9/1976 Nữ Kinh thành viên
58 Nguyễn Văn Quân 8/3/1980 Nam Kinh thành viên
59 Hoàng Đức Chính 16/5/1981 Nam Mường thành viên
60 Đặng Bích Ngọc 29/9/1980 Nữ Mường thành viên
61 Vũ Hồng Luyến 29/3/1983 Nữ Kinh thành viên
62 Hà Hồng Hạnh 18/11/1976 Nữ Kinh thành viên
63 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Khơme thành viên
64 Lý Anh Thư 5/5/1976 Nữ Kinh thành viên
65 U Huấn 22/01/1980 Nam thành viên
66 Trần Thị Thu Phước 20/10/1976 Nữ Xơ-đăng thành viên
67 Nàng Xô Vi 11/2/1996 Nữ Brâu thành viên
68 Tao Văn Giót 16/8/1990 Nam Lự thành viên
69 Lưu Bá Mạc 21/10/1980 Nam Nùng thành viên
70 Phạm Trọng Nghĩa 14/11/1978 Nam Tày thành viên
71 Chu Thị Hồng Thái 21/11/1984 Nữ Tày thành viên
72 Nguyễn Thị Lan Anh 18/5/1981 Nữ Kinh thành viên
73 Hà Đức Minh 28/4/1987 Nam Tày thành viên
74 Trịnh Thị Tú Anh 17/8/1980 Nữ Kinh thành viên
75 Lâm Văn Đoan 30/01/1976 Nam Kinh thành viên
76 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Kinh thành viên
77 Trần Quốc Quân 2/10/1987 Nam Kinh thành viên
78 Nguyễn Hoàng Uyên 24/6/1976 Nữ Kinh thành viên
79 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 22/7/1982 Nữ Kinh thành viên
80 Trần Thị Quỳnh 23/01/1993 Nữ Kinh thành viên
81 Hoàng Minh Hiếu 17/8/1976 Nam Kinh thành viên
82 Thái Thanh Quý 19/4/1976 Nam Kinh thành viên
83 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Kinh thành viên
84 Trần Thị Hồng Thanh 6/4/1977 Nữ Kinh thành viên
85 Chamaléa Thị Thủy 20/4/1983 Nữ Ra-glai thành viên
86 Hà Ánh Phượng 3/11/1991 Nữ Mường thành viên
87 Lê Văn Thìn 20/8/1976 Nam Kinh thành viên
88 Lê Đào An Xuân 9/1/1983 Nữ Kinh thành viên
89 Trần Quang Minh 25/11/1976 Nam Kinh thành viên
90 Đặng Thị Bảo Trinh 28/3/1986 Nữ Kinh thành viên
91 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Kinh thành viên
92 Lương Văn Hùng 10/6/1976 Nam Kinh thành viên
93 Huỳnh Thị Ánh Sương 16/6/1976 Nữ Kinh thành viên
94 Hồ Thị Minh 23/9/1976 Nữ Bru Vân Kiều thành viên
95 Triệu Thị Ngọc Diễm 2/2/1985 Nữ Hoa thành viên
96 Phạm Thị Minh Huệ 2/3/1984 Nữ Kinh thành viên
97 Hoàng Thị Đôi 4/6/1977 Nữ Lào thành viên
98 Vi Đức Thọ 22/11/1976 Nam Thái thành viên
99 Huỳnh Thanh Phương 4/5/1978 Nam Kinh thành viên
100 Hoàng Thị Thanh Thúy 2/9/1984 Nữ Kinh thành viên
101 Nguyễn Văn Huy 2/1/1979 Nam Kinh thành viên
102 Trần Khánh Thu 26/11/1982 Nữ Kinh thành viên
103 Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Kinh thành viên
104 Lê Thanh Hoàn 1/8/1976 Nam Kinh thành viên
105 Cao Mạnh Linh 23/01/1982 Nam Kinh thành viên
106 Phạm Thị Xuân 11/10/1991 Nữ Mường thành viên
107 Nguyễn Hải Nam 2/10/1977 Nam Kinh thành viên
108 Tạ Minh Tâm 7/11/1978 Nam Kinh thành viên
109 Nguyễn Thị Uyên Trang 31/8/1982 Nữ Kinh thành viên
110 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Kinh thành viên
111 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Khơme thành viên
112 Phạm Thị Hồng Diễm 1/1/1979 Nữ Kinh thành viên
113 Huỳnh Thị Hằng Nga 28/8/1982 Nữ Khơme thành viên
114 Nguyễn Việt Hà 3/12/1985 Nữ Tày thành viên
115 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ   thành viên
116 Ma Thị Thúy 3/10/1978 Nữ Tày thành viên
117 Trịnh Minh Bình 22/8/1977 Nam Kinh thành viên
118 Nguyễn Thanh Phong 21/5/1976 Nam Kinh thành viên
119 Nguyễn Thị Quyên Thanh 19/10/1978 Nữ Kinh thành viên
120 Nguyễn Thị Minh Trang 16/5/1979 Nữ Kinh thành viên
121 Nguyễn Văn Mạnh 15/4/1978 Nam Kinh thành viên
122 Triệu Thị Huyền 23/3/1992 Nữ Dao thành viên
123 Khang Thị Mào 5/9/1986 Nữ Mông thành viên
124 Nguyễn Thành Trung 26/10/1982 Nam Kinh thành viên

Theo nghisitre.quochoi.vn

Nguồn

Cùng chủ đề

Việt Nam nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới

Đại hội đồng LHQ là một trong 6 cơ quan chính của LHQ, bên cạnh Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế - Xã hội, Hội đồng Quản thác, Tòa án Công lý quốc tế và Ban thư ký LHQ; và là cơ quan có tính đại diện rộng rãi nhất trong hệ thống LHQ, với sự tham...

Cảnh giác những chiêu trò xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Tây Nguyên

Từ thực tiễn đời sống xã hội cho thấy sinh hoạt tôn giáo hiện nay ở Việt Nam nói chung và các tỉnh Tây Nguyên nói riêng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định pháp luật. Tôn giáo đã được Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện hoạt động tốt nhất, thế nhưng thời gian gần...

Nâng tốc độ tối đa 8 đoạn tuyến cao tốc lên 90km h

Ngày 2/2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về điều chỉnh nâng tốc độ khai thác đối với đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới có dải phân cách giữa (2 làn mỗi chiều). Theo đó, 8 đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế có thể khai thác với tốc độ tối đa 90km/h thay vì...

Dựng cây nêu mang ý nghĩa gì trong nét văn hóa người Việt

Cây nêu mang tới sự may mắn, sung túc Cây nêu đã xuất hiện từ rất lâu trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam mang ý nghĩa bảo vệ con người khỏi sự xâm phạm của quỷ dữ. Theo quan niệm dân gian, cây nêu là một biểu tượng thiêng liêng...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Tây...

Cùng dự có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 – Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ. Trước khi thực hiện nghi thức Lễ viếng...

Cùng tác giả

Đảng Cộng sản Việt Nam và những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc

Tiến trình chính trị nước ta kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đến nay luôn đồng hành cùng tiến trình phát triển dân tộc. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta hết đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, làm nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, tiếp tục vững bước vào đầu thế kỉ XXI đầy khát vọng...

Đảng Cộng sản Việt Nam – Ngọn hải đăng bền bỉ trên con đường đã chọn

Theo ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia quan hệ quốc tế của Liên bang Nga, Việt Nam chưa bao giờ thay đổi con đường mình đã chọn, luôn điều chỉnh đường lối của mình phù hợp tinh thần thời đại. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn ra đời ngày 03/2, ngày nay được đánh giá rất đặc biệt, kể cả ở các nước khác, cụ thể là Liên bang Nga. Trong chưa đầy một trăm năm kể từ năm...

SHB tiếp tục tăng trưởng bền vững, chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện trong năm 2023

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định cùng các chỉ tiêu an toàn trong bối cảnh thị trường trải qua nhiều khó khăn. Năm 2023, SHB kỷ niệm 30 thành lập với nhiều dấu ấn hoạt động tích cực, liên tục đầu tư mạnh mẽ và chuyển đổi toàn diện trong mọi hoạt động nhằm củng cổ nền tảng...

Cùng chuyên mục

Hành trình mùa xuân

Những ngày đầu năm mới đánh dấu quá trình thiên nhiên thay đổi đặc biệt nhất trong năm. Mùa đông lạnh giá với những cành khô trơ lá dần trôi đi. Sau những đợt mưa xuân, từ những cành khô ấy sẽ sớm mọc lên chồi non xanh biếc, xen lẫn những nụ hoa bé li ti. Vạn vật như hồi sinh sau giấc ngủ đông dài. Muôn vàn hoa khoe sắc khắp nơi nơi. Hãy cùng Tạp chí...

Đường hoa xuân ‘khu nhà giàu’ Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc

(Dân trí) - Còn 1 ngày nữa đường hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) sẽ chính thức mở cửa đón khách. Hàng chục công nhân tất bật trang trí tiểu cảnh để chuẩn bị cho đêm khai mạc. Còn 1 ngày nữa đường hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) sẽ chính thức mở cửa đón khách. Nhiều hạng mục trang trí, tiểu cảnh, linh vật đang được công nhân gấp rút hoàn thiện. Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết...

Ấn tượng với nghi lễ thả cá chép ở Hoàng Thành Thăng Long

Sáng 2/2, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long đã tổ chức trang trọng nghi lễ "Tống cựu nghinh Tân". Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ông cha ta luôn lưu truyền những phong tục tập quán tốt đẹp để duy trì những nét đẹp không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán; trong đó không thể không thể không kể đến tục “Tống cựu nghinh tân” - là đưa cái cũ...

Rộn ràng không khí Tết cổ truyền bên trong Kinh thành Huế

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, hàng ngàn người dân, du khách đã cùng nhau tham gia trải nghiệm không khí Tết Cổ truyền ngay bên trong Kinh thành Huế, tạo nên không khí vui tươi, ấm cúng. Laodong.vn Source link

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Sáng 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 – Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Vnews Source link

Tin mới nhất

Công ty ở TP.HCM lập 18 tài khoản quảng cáo ‘láo’ về khám chữa bệnh

Chiều 2/2, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, Thanh tra Sở Y tế vừa phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất Công ty quảng cáo Fruit (địa chỉ số 1505 đường 3/2, phường 16, Quận 11) và phát hiện công ty này đang thực hiện hành vi tư vấn khám chữa bệnh trái...

HLV Iran than phiền vì gặp tuyển Nhật Bản ngay ở tứ kết Asian Cup

"Tôi nghĩ Nhật Bản và Iran lẽ ra phải gặp nhau ở trận chung kết chứ không phải từ vòng tứ kết Asian Cup 2023. Họ đang có phong độ rất cao sau thất bại bất ngờ ở vòng bảng trước Iraq. Chất lượng chơi bóng của họ ở vòng 1/8 đã tốt hơn rất nhiều", HLV Amir...

Cuộc tái đấu về chính sách kinh tế, sắc màu tương phản của Tổng thống Biden sẽ thắng ông Trump?

Cuộc cạnh tranh gay gắt nhất giữa hai ứng cử viên tiềm năng Donal Trump và Joe Biden rất có thể chỉ xoay quanh nền kinh tế Mỹ.

Nhà thầu “bỏ chạy” gạo dự trữ ở Nam Tây Nguyên thường xuyên bị phạt

Từng “bỏ chạy” tại chính Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây nguyênTheo nguồn tin của Lao Động, 2 nhà thầu bỏ chạy gói thầu gạo dự trữ của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thường xuyên bị các Cục dự trữ xử phạt do “xù" thầu gạo.2 Công ty vừa bị...

Tin nổi bật

Tin mới nhất