Trang chủDữ liệu về Việt NamTài liệuSách trắng - Công nghệ thông tin và truyền...

Sách trắng – Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam – Năm 2017

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông.
Năm: 2017.
Số trang: 81.