Vun trồng tình hữu nghị bằng tấm lòng người Việt – Bài 1: Những người tình nguyện gieo trồng

Bà Nguyễn Thị Hằng, trú tại phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh rất đỗi tự hào vì giờ đây, bà có 5...

Armed with bamboo diplomacy, Vietnam navigating headwinds: Scholars

Bamboo holds a significant place in Vietnamese history, culture, and people’s daily lives, symbolising strength, flexibility, and resilience. Vietnam’s determination to pursue a foreign...

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM (KỲ 1)

Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã làm thay đổi bộ mặt của xã...

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM (KỲ CUỐI)

Vị trí, vai trò tầm quan trọng của TTĐN trên không gian mạng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt Nam Công tác...

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG PHỤC VỤ NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM (KỲ 2)

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và không gian mạng đối với công tác thông tin đối ngoại (1) Tác động của...

Tin nổi bật