Powered by Techcity

Xây dựng đời sống văn hóa

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng, được Nhân dân hưởng ứng, có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Các thiết chế văn hóa, thể dục – thể thao (TDTT) ngày càng được quan tâm, xây dựng. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT quần chúng ngày càng sinh động, đa dạng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển KTXH, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực. Các lễ hội tổ chức theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và văn minh. Các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi; giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ngày càng được lan tỏa. Nhiều làng nghề, nghề truyền thống, nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, phát triển. Đặc biệt, việc gắn phong trào xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ngày càng phát huy hiệu quả, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa tại các địa phương được tiến hành công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chí. Các gia đình văn hóa tiêu biểu là những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Ông Mach Sales (ngụ xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, địa phương là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số Chăm sinh sống còn nhiều khó khăn. Do đó, ngoài việc gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, ông còn tích cực vận động người thân và bà con hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động xã hội – từ thiện, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa thực sự trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thu hút các tầng lớp Nhân dân và gia đình tham gia. Đến nay, toàn tỉnh công nhận 508.212 hộ gia đình văn hóa (đạt 94,2% so tổng số hộ); 879 khóm/ấp văn hóa (đạt 100% so tổng số ấp).

Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào xây dựng đời sống văn hóa tỉnh An Giang đã duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương. Toàn tỉnh có 715 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 686 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 403 địa chỉ tin cậy cộng đồng.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và đi vào chiều sâu. Qua đó, xuất hiện hàng nghìn gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, tập thể tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực khơi dậy, phát huy tài năng, trí tuệ của các cá nhân, tập thể trong học tập, lao động, sản xuất – kinh doanh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp. Đồng thời, phát triển phong trào có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, hướng về địa bàn dân cư, với nhiều hoạt động phong phú, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện của từng địa phương gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp phát triển phong trào…

KHÁNH MYNguồn

Cùng chủ đề

Khai mạc kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh An Giang

Biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp Các đại biểu tham dự kỳ họp Chủ tọa kỳ họp Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Nưng nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của UBMTTQVN tỉnh...

An Giang đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tỉnh đang tập trung triển khai các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư. Chủ...

An Giang tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu

Những điển hình Gắn bó nhiều năm với công tác công đoàn, chị Trần Thị Thanh Hường, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đã chủ động đề xuất Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc công ty phối hợp và điều hành CĐCS công ty triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Lao...

Giảm 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền, thấp nhất 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 18/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 18/7/2024 giảm trên phạm vi hẹp và giao dịch trong khoảng 65.000 – 67.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm một giá, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình đưa mức thu mua heo hơi xuống 65.000 đồng/kg -mức giá thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay ngày...

Khách hàng An Giang tham gia tiết kiệm điện

Cuộc thi “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” tổ chức dành cho khách hàng trên ứng dụng CSKH EVNSPC Sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 6/2024 toàn PCAG là 251,05 triệu kWh, tăng 108,63% so với cùng kỳ năm 2023; lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1.510,43 triệu kWh, tăng 111,44%...

Cùng tác giả

Khai mạc kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh An Giang

Biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp Các đại biểu tham dự kỳ họp Chủ tọa kỳ họp Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Nưng nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của UBMTTQVN tỉnh...

An Giang đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tỉnh đang tập trung triển khai các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư. Chủ...

An Giang tôn vinh cán bộ công đoàn tiêu biểu

Những điển hình Gắn bó nhiều năm với công tác công đoàn, chị Trần Thị Thanh Hường, Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đã chủ động đề xuất Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc công ty phối hợp và điều hành CĐCS công ty triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Lao...

Giảm 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền, thấp nhất 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 18/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 18/7/2024 giảm trên phạm vi hẹp và giao dịch trong khoảng 65.000 – 67.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm một giá, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình đưa mức thu mua heo hơi xuống 65.000 đồng/kg -mức giá thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay ngày...

Khách hàng An Giang tham gia tiết kiệm điện

Cuộc thi “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” tổ chức dành cho khách hàng trên ứng dụng CSKH EVNSPC Sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 6/2024 toàn PCAG là 251,05 triệu kWh, tăng 108,63% so với cùng kỳ năm 2023; lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1.510,43 triệu kWh, tăng 111,44%...

Cùng chuyên mục

Mùa sen gọi về – Báo An Giang Online

Mỗi lần ngang qua đầm sen xóm Cháy, tôi lại chùng chình. Như có một sức mạnh huyền diệu nào đó nơi đầm sen níu hồn tôi lại. Ánh mắt tôi mê mải trên những “lá xanh, bông trắng, nhị vàng” đang bung hương sắc giữa đầm. Hè về, sen luôn đúng hẹn, sẽ ngan ngát lá xanh, dịu dàng hoa trắng, quyến rũ hoa hồng đan xen khi nhận được tín hiệu mùa từ vũ trụ gửi tới. Sen...

Thư viện tỉnh An Giang tăng cường đưa sách về cơ sở nhằm kiến tạo Văn hóa đọc

Thực hiện Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030”. Thư viện tỉnh An Giang đã thường xuyên tăng cường công tác luân chuyển sách về cơ sở nhằm kiến tạo văn hóa đọc trong cộng đồng.Hoạt động luân chuyển sách, báo là một trong những hoạt động quan trọng của thư viện, nhằm cung...

Tiếng cười qua ngõ – Báo An Giang Online

- Bớ người ta! Cứu! Cứu! Tôi vội bỏ tô mì ăn dở xuống, chạy ra ngõ. Mới sớm mai có chuyện gì đây không biết. Ngay trước ngõ nhà tôi, con đường liên ấp chạy qua, có một quãng bị nước mưa tràn, đầy cát. Chiếc xe máy đổ nghiêng, một đám con nít bảy, tám đứa đang hò nhau nhấc chiếc xe lên cho Hai Chi rút cái chân gỗ bị xe đè ra. Tôi vội chạy tới,...

Phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều, Trưởng ban Tổ chức hội thi trao giải cho đội xuất sắc nhất Với chủ đề “Thanh, thiếu niên Long Xuyên học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn”, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Long Xuyên đã xây dựng và...

Tháng Bảy bình yên – Báo An Giang Online

AGO - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Tháng Bảy bình yên" của tác giả Ngọc Lý đăng trên báo Daknong, qua giọng đọc của Thành Trung. Nguồn: https://baoangiang.com.vn/van-hoa/tac-gia-tac-pham/thang-bay-binh-yen-a400141.html

Tháng bảy, gửi về những bâng khuâng…

AGO - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Tháng bảy, gửi về những bâng khuâng…" của tác giả Mai Hoàng, qua giọng đọc của Thành Trung. Nguồn: https://baoangiang.com.vn/van-hoa/tac-gia-tac-pham/thang-bay-gui-ve-nhung-bang-khuang--a400144.html

“Một thoáng ưu tư” – Báo An Giang Online

Tôi thấy đời mình giống một cuốn tùy bút mà người viết đã chọn lối kể theo trình tự thời gian, để cho những câu chuyện, những ý nghĩ được nối dài và có thể đứt đoạn ở bất kỳ một trang nào đó. Bông cúc nhỏ lay nhẹ bên bờ đá tựa hồ “một thoáng ưu tư”, cái sắc...

Một sáng bình yên – Báo An Giang Online

Sương là là mặt đất, ánh sáng bàng bạc như đồng lõa với hơi ẩm làm tôi khẽ co mình cảm nhận chút se lạnh đặc trưng mỗi sớm mai. Minh họa: HUYỀN TRANG Khoác thêm chiếc áo ấm, tôi thong thả vào làng. Làng chủ yếu là người Jrai và một số hộ người Kinh nên những ngôi nhà sàn,...

Mãi bên nhau bạn nhé!

AGO - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Mãi bên nhau bạn nhé!" của tác giả Ngọc Hoài Lâm đăng trên báo Bình Phước, qua giọng đọc của Anh Thy. Nguồn: https://baoangiang.com.vn/van-hoa/tac-gia-tac-pham/mai-ben-nhau-ban-nhe--a399948.html

Ngồi ngắm hoàng lan – Báo An Giang Online

AGO - Podcast Truyện ngắn - Tản văn được phát trên Báo An Giang online. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm “Ngồi ngắm hoàng lan" của tác giả Hoàng Khánh Duy đăng trên báo Long An, qua giọng đọc của Anh Thy. Nguồn: https://baoangiang.com.vn/van-hoa/tac-gia-tac-pham/ngoi-ngam-hoang-lan-a399946.html

Tin nổi bật

Tin mới nhất