Powered by Techcity

Đặc điểm kinh tế – xã hội Bình Định

Bình Định nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Bình Định có diện tích...

Tin mới nhất