Powered by Techcity

Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Bình Thuận

Kinh tế Theo sự sắp đặt về kinh tế, hiện nay, Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Phần đất liền...

Tin mới nhất