Powered by Techcity

Đặc điểm địa hình, khí hậu tỉnh Điện Biên

Địa hình Điện Biên chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh. Được cấu tạo bởi những dãy núi chạy...

Tin mới nhất