Powered by Techcity

Điều kiện tự nhiên

1. Vị trí địa lý Tỉnh Hải Dương nằm ở Đông Bắc đồng bằng Bắc bộ, thuộc châu thổ sông Hồng, trong tọa độ địa...

Tin mới nhất