Tại buổi làm việc, hai bên đã nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án và kết quả đạt được. Đến nay, các học viên tham gia lớp học truyền dạy nghệ thuật kẻ mặt nạ Tuồng Huế đã nắm bắt được trình tự của từng bước kẻ, cách pha màu, ý nghĩa của họa tiết, màu sắc, thể hiện thuần thục cách thức kẻ trên mặt nạ giấy, trên mặt mình và cho bạn diễn những mặt nạ nhân vật đã được học. Sản phẩm đạt được 330/300, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu của dự án.

Sau khóa học, sản phẩm của học viên đã được xây dựng thành không gian trưng bày tại Nhà hát Duyệt Thị Đường – Đại Nội Huế. Đây vừa là điểm tham quan, vừa là không gian giới thiệu quảng bá nghệ thuật Tuồng Huế một cách có ý nghĩa và hữu hiệu nhất.

 Đại diện Quỹ VinIF tham quan không gian trưng bày mặt nạ Tuồng Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường

Trung tâm BTDTCĐ Huế cũng đề xuất với Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup về mong muốn tiếp tục có được sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ để tiếp tục mở rộng, phát triển quy mô, số lượng mặt nạ truyền dạy, hoàn thiện hệ thống trưng bày mặt nạ đặc trưng, tiêu biểu của Tuồng Huế. Hiện mới thực hiện truyền dạy 20 mẫu, Trung tâm đề xuất nâng lên 50 – 100 mẫu mặt nạ tại không gian Nhà hát Duyệt Thị Đường; tạo điều kiện để các giá trị Văn hóa Lịch sử của Huế sớm hồi sinh và phát triển hơn.

Liên Minh – Bảo Minh