Powered by Techcity

Thời kỳ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới (từ 1975 đến nay)

Sau ngày quê hương giải phóng, đứng trước muôn vàn khó khăn phức tạp, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất và đời sống, xây dựng chính quyền và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng cuộc sống trong độc lập, hòa bình, thống nhất. Hội nghị Đại biểu nhân dân toàn tỉnh ngày 23/8/1975 đã khẳng định quyết tâm nhân dân Thừa Thiên Huế xây dựng quê hương theo con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo.

Mười ba năm trong tỉnh hợp nhất Bình Trị Thiên, cán bộ, Đảng viên và nhân dân Thừa Thiên Huế đã đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng tỉnh, đoàn kết hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới, tạo nên những biến đổi hứa hẹn đà đi lên tốt đẹp của tỉnh Bình Trị Thiên.

Sau khi phân định lại địa giới hành chính (1989), Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đứng trước những thách thức to lớn trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; nhất là các lực lượng thù địch coi Huế là một trong những trọng điểm để chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”,“bạo loạn lật đổ” ở nước ta.

Từ đại hội X (1991) đến đại hội XIII (2006) của Đảng bộ tỉnh là một quá trình trăn trở tìm tòi cơ cấu kinh tế thích hợp công nghiệp – du lịch, dịch vụ – nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xác định rõ các ngành trọng điểm, các vùng kinh tế, các khu công nghiệp, đề ra 4 mũi nhọn kinh tế, các chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm, các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước cực kỳ phức tạp lại thêm thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt: kinh tế tăng trưởng, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng phát triển tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các thành phần kinh tế phát huy tác dụng, đã hình thành các khu công nghiệp Phú Bài, Tứ Hạ; khu kinh tế Chân Mây, phấn đấu thực hiện định hướng phát triển đô thị, chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng gò đồi, vùng đầm phá và ven biển. Một số chương trình, công trình trọng điểm được triển khai thực hiện như: chương trình cửa ngõ Bắc – Nam thành phố Huế, chương trình trồng rừng, hồ Truồi, nâng cấp sân bay Phú Bài, cảng Thuận An, đập Thảo Long, hồ Tả Trạch…

Sau ba mươi năm xây dựng và phát triển kinh tế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng được thành phố Huế là đô thị loại I trực thuộc Tỉnh, năm 2008 được công nhận là thành phố Festival. Từ năm 1990 đến nay, kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và khá toàn diện (bình quân 8,4%/1 năm, cao hơn hẳn so với mức 7,4%/1 năm thời kỳ 1976-1989), thời kỳ 2001-2005 đạt bình quân 9,5%/1 năm, năm 2007 đạt 13,6%. Tiềm lực kinh tế được nâng cao một bước quan trọng, quy mô toàn nền kinh tế đã tăng gấp 2,5 lần so với năm 1990, trong đó công nghiệp tăng 4,3 lần, dịch vụ tăng 2,5 lần, nông nghiệp tăng 1,2 lần. GDP bình quân đầu người đến năm 2007 đạt 560 USD, gấp 2,5 lần so với năm 1990.

Cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng tăng từ 19,7% (năm 1990) lên 34,1% (2004), ngành dịch vụ tăng tương ứng từ 36,1% lên 43,7%, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm nhanh từ 44,2% xuống còn 22,2%.

Văn hóa – xã hội đạt được những thành tựu đáng kể. Tiếp tục phát huy vị thế là trung tâm văn hóa du lịch, trung tâm giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Quần thể di tích cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế được công nhận là kiệt tác di sản của nhân loại. Chương trình xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến, ưu tiên tập trung cho 15 xã đặc biệt khó khăn và 27 xã nghèo khác, hạ tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 8%. Chương trình xóa nhà tạm cho đồng bào nghèo được triển khai và bước đầu đem lại kết quả tốt. Hầu hết các xã đã từng bước xây dựng đường nông thôn, tạo cơ sở vật chất cho giáo dục, nhất là tiểu học, mẫu giáo, trạm y tế xã. Làng văn hóa đã được xây dựng, phát triển ở các huyện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, đã thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Cuộc vận động xây dựng xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư được nhân dân tích cực tham gia, xuất hiện nhiều mô hình tốt. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được mở rộng, chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế sẽ không ngừng phát huy hơn nữa những truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu viết tiếp những trang sử mới trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế – Phần Lịch sử

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội – năm 2005)

Cùng chủ đề

Người dân xã Điền Hải kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai

 Người dân xã Điền Hải phản ánh, đề xuất các vấn đề tại buổi đối thoại Tại buổi tiếp dân và đối thoại, cán bộ, người dân xã Điền Hải đã phản ánh, đề xuất các vấn đề, như xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nền đất tái định cư; cấp đất ở đối với hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách; nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 xã Điền Hải xuống...

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Ban Thường vụ Thành uỷ tặng hoa cho 2 cán bộ thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025 Tham dự và chủ trì hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; TUV, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật; lãnh đạo thành phố và các ban ngành. Sáu tháng đầu năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, thành phố gặp không ít khó khăn...

Thảo luận chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

 Đại biểu Nguyễn Thị Sửu tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH cung cấpTại phiên thảo luận, đa số các vị đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và thống nhất khẳng định đây là một Chương trình quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa đề ra trong...

Thủy Dương & Phú Bài được công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh

 Khen thưởng các cá nhân, tập thể...

Cùng tác giả

Cửu đỉnh được công nhận di sản tư liệu thế giới

Những bản đúc nổi trên bảo vật quốc gia Cửu đỉnh ở Thế Tổ Miếu được UNESCO công nhận di sản tư liệu thế giới, ngày 8/5. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hồ sơ Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế đã được đưa vào Danh mục Ký ức thế giới tại Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu...

Huế – Điểm dừng chân không thể bỏ qua

Đúng vậy, Huế là một điểm dừng chân không thể bỏ qua khi du lịch tại Việt Nam. Thành phố này có những đặc điểm độc đáo và thu hút du khách bằng lịch sử, văn hóa và cảnh quan tuyệt đẹp. Di sản văn hóa thế giới: Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với Đại Nội - thành của cung đình nguyên thủy của triều đại Nguyễn, lăng tẩm các vua Nguyễn...

Huế là điểm du lịch tiết kiệm nhất dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Trong bối cảnh nhiều người dân Việt Nam và châu Á đang háo hức chào đón các kỳ nghỉ lễ sắp tới, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố báo cáo về điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất...

Nhà máy nước sạch lớn nhất Thừa Thiên Huế

Nhà máy nước Vạn Niên được xây dựng với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho hơn 80% người dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà máy nước Vạn Niên nằm trên diện tích 13,5 ha ở phường Thủy Biều, TP Huế, được khởi công cách đây 3 năm, do Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, nhà thầu xây dựng tất...

Một ngày thưởng thức đặc sản Huế

Ăn sáng với bún bò, bánh canh, dùng bữa trưa với cơm hến, bún hến, cơm niêu và bữa xế với các loại bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo là gợi ý cho du khách khi đến Huế. Bên cạnh các cung điện, lăng tẩm cùng các công trình kiến trúc cổ kính, ẩm thực cũng là một trong nét hấp dẫn du khách khi đến Huế. Trong danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có...

Cùng chuyên mục

Cửu đỉnh được công nhận di sản tư liệu thế giới

Những bản đúc nổi trên bảo vật quốc gia Cửu đỉnh ở Thế Tổ Miếu được UNESCO công nhận di sản tư liệu thế giới, ngày 8/5. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hồ sơ Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế đã được đưa vào Danh mục Ký ức thế giới tại Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu...

Huế – Điểm dừng chân không thể bỏ qua

Đúng vậy, Huế là một điểm dừng chân không thể bỏ qua khi du lịch tại Việt Nam. Thành phố này có những đặc điểm độc đáo và thu hút du khách bằng lịch sử, văn hóa và cảnh quan tuyệt đẹp. Di sản văn hóa thế giới: Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với Đại Nội - thành của cung đình nguyên thủy của triều đại Nguyễn, lăng tẩm các vua Nguyễn...

Nhà máy nước sạch lớn nhất Thừa Thiên Huế

Nhà máy nước Vạn Niên được xây dựng với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho hơn 80% người dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà máy nước Vạn Niên nằm trên diện tích 13,5 ha ở phường Thủy Biều, TP Huế, được khởi công cách đây 3 năm, do Công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, nhà thầu xây dựng tất...

Một ngày thưởng thức đặc sản Huế

Ăn sáng với bún bò, bánh canh, dùng bữa trưa với cơm hến, bún hến, cơm niêu và bữa xế với các loại bánh lọc, bánh nậm, bánh bèo là gợi ý cho du khách khi đến Huế. Bên cạnh các cung điện, lăng tẩm cùng các công trình kiến trúc cổ kính, ẩm thực cũng là một trong nét hấp dẫn du khách khi đến Huế. Trong danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có...

Đua ghe trên sông Hương thu hút hàng nghìn người

Giải đua ghe truyền thống làng Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, được tổ chức trên sông Hương, thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi, ngày 20/2. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đổ về sông Hương đoạn qua làng Triều Sơn Đông, phường Hương Vinh, TP Huế, để theo dõi giải đua ghe truyền thống. Giải đua nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, thể thao của...

6 món ăn của Huế được vinh danh món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Thừa Thiên Huế có nhiều món được vinh danh nhất trong “Hành trình tìm kiếm giá trị văn hoá ẩm thực tiêu biểu Việt Nam” giai đoạn I. Tại TP Huế, Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (VCCA) vừa trao chứng nhận 6 món ẩm thực tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, đó là những món gồm bún bò Huế, chè bột lọc bọc heo quay, cơm hến, bánh lọc, vả trộn hoa màu chay, cơm...

Hút hồn mưa Huế

Vẻ đẹp lãng mạn của mùa mưa xứ Huế làm say đắm không biết bao người. Đó có lẽ chỉ là một trong 1001 lý do khiến mưa Huế hấp dẫn du khách. Huế - cố đô Việt Nam,  đang vào mùa mưa. Những cơn mưa dai dẳng từ ngày này sang ngày kia nhưng lại đem đến cho du khách những điều thú vị. Trên nhiều diễn đàn du lịch, nhiều du khách cảm nhận rằng mưa xứ Huế...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp xã giao Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 06/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tiếp xã giao bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (phải) tiếp xã giao bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương bày tỏ vui mừng được tiếp đón bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự...

Hương vị cung đình của ẩm thực Huế

Ẩm thực xứ Huế luôn đáp ứng các yêu cầu chế biến công phu, trình bày đẹp mắt và mang sự hài hòa trong hương vị.  Từ Đại Nội cổ kính đến những kiến trúc mang đậm tính biểu tượng văn hóa Việt, không gian xứ Huế như luôn mang lại cho du khách cảm xúc hoài niệm. Nét giao thoa giữa cảnh đẹp thiên nhiên, lịch sử văn hóa và sự nồng hậu của con người Huế được gói...

5 món ăn dân dã vùng Nam Phổ

Chỉ 100.000 đồng một người, bạn có thể thưởng thức đủ 5 món đặc sản chính hiệu Nam Phổ. Làng Nam Phổ thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, cách thành phố Huế gần 6 km. Làng nổi tiếng về ẩm thực từ thế kỷ thứ 16, là địa danh gắn liền với đặc sản "bánh canh Nam Phổ". Ngoài bánh canh, nơi đây còn được biết đến với nhiều món ăn dân dã đặc trưng xứ Huế. Bánh canh bột...

Tin nổi bật

Tin mới nhất