Powered by Techcity

Đặc điểm khí hậu của Lai Châu

Tỉnh Lai Châu có đặc điểm khí hậu mang tính chất gió mùa chí tuyến, khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới núi...

Tin mới nhất