Powered by Techcity

Điều kiện tự nhiên Phú Thọ

1.  Vị trí địa lý Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng miền núi trung du Bắc Bộ, có tọa độ địa lý từ 200 55’...

Tin mới nhất