Powered by Techcity

Khoa học công nghệ là nền tảng để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, vượt lên

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (18/5/1959-18/5/2024).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày các sản phẩm ứng dụng khoa học và công nghệ. Ảnh: DƯƠNG GIANG – TTXVN

65 năm phát triển cùng đất nước

Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm và xác định khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng, là quốc sách hàng đầu và có nhiều cơ chế, chính sách để phát triển khoa học, công nghệ. Trong 65 năm phát triển cùng đất nước, các thành tựu về khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã để lại những dấu ấn lịch sử trong nhiều ngành, lĩnh vực trọng yếu của đất nước, trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

Hoạt động khoa học, công nghệ ghi dấu ấn trong các lĩnh vực. Trong đó, khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần bổ sung, lý giải, làm rõ thêm những quan điểm của Ðảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng, soạn thảo các văn kiện, nghị quyết của Ðảng qua từng nhiệm kỳ đại hội.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên tập trung vào nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh. Một số lĩnh vực khoa học tự nhiên đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; nhiều thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại được ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, thông tin, xây dựng.

Khoa học, công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; giá trị sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ tăng lên trên 40% vào năm 2019. Việt Nam đã làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều thiết bị, dây chuyền sản xuất, chủng loại vật liệu mới với tỷ lệ nội địa hóa cao; làm chủ nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh như phẫu thuật nội soi, X-quang can thiệp, ghép tạng, một số kỹ thuật ghép tạng đạt trình độ ngang tầm thế giới…

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã phát triển mạnh mẽ ở các địa phương trên toàn quốc. Năm 2023, Việt Nam có khoảng 3.800 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó 11 doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD; 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh.

Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) của Việt Nam liên tục được cải thiện. Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia/nền kinh tế, đứng thứ 4 khu vực Ðông Nam Á, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp.

Trao Giải thưởng cho các tác giả đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024, phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cách đây 61 năm, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đến dự Ðại hội Ðại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất. Người căn dặn: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi… Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.

Theo Thủ tướng, lời căn dặn của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động khoa học và công nghệ nước nhà trong suốt hơn 60 năm qua. Với nhiều chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, nhà khoa học, ngành Khoa học và Công nghệ nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nêu các thành tựu tiêu biểu của khoa học công nghệ qua các thời kỳ như: nghiên cứu các loại thuốc chống sốt rét, bệnh lây nhiễm, da liễu, các kỹ thuật ngoại khoa; sáng tạo các loại vũ khí như súng Bazoka, lựu đạn, mìn, súng cối, súng không giật DKZ, cải tiến tên lửa phòng không, rà phá thủy lôi từ tính và bom từ trường; hay mới đây xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 với quy mô dài hơn, cao hơn, rộng hơn, tiết kiệm hơn, thời gian ngắn hơn… Thủ tướng nhấn mạnh: Khoa học công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ thực tiễn; vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì lợi ích nhân dân. Mục tiêu cao nhất và cuối cùng của Ðảng, Nhà nước là bảo vệ vững chắc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. Do đó, cũng như mọi ngành, nghề lĩnh vực khác, khoa học công nghệ phải phục vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đất nước ta rất cần sự dấn thân của các nhà khoa học

Cho rằng “tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt về khoa học công nghệ ở Việt Nam lúc nào cũng có”, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, các nhà khoa học được trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, kết quả đạt được và những đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học nói riêng và ngành khoa học và công nghệ nói chung cho đất nước.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, tinh thần say mê nghiên cứu, dấn thân vì khoa học công nghệ của các thế hệ đi trước tiếp tục được lan tỏa, phát huy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ nhà khoa học hôm nay và tương lai; những chủ nhân tương lai của đất nước, với tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong trái tim, với sự thông minh, can đảm, ý chí tự lực, tự cường, sự quyết tâm cao độ và nỗ lực vươn lên, sẽ có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Theo Thủ tướng, nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, nhưng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất, những con người bình dị nhất, không phân biệt giới tính, màu da, trình độ, tuổi tác, tầng lớp trong xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ những nhà khoa học mà mọi người đều có thể góp sức cho sự nghiệp khoa học và công nghệ ở những góc độ khác nhau, công việc, nhiệm vụ khác nhau, nhất là thế hệ trẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn mọi người nỗ lực, cố gắng hơn nữa, để khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì tương lai tươi sáng của dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng đã xác định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để tăng trưởng kinh tế” và “Ðẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 khẳng định, phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong 3 đột phá chiến lược, là quốc sách hàng đầu cho phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thủ tướng cho rằng, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là chính một động lực rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; là một yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với quá trình vươn lên “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên” trong thế giới ngày nay. “Phát triển khoa học công nghệ là lựa chọn khách quan, khôn ngoan và cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ”, Thủ tướng chỉ rõ.

PHẠM TIẾPNguồn

Cùng chủ đề

Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

(TTXVN) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 23-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Kết quả thực...

Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

(TTXVN) - Sáng 23-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch; tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thúc đẩy tiến độ triển...

Lý do nên chọn dịch vụ thuê xe đi Cần Thơ tại Xe 247

Trong thời gian vừa qua, Cần Thơ đang dần trở thành điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Chính vì thế, các dịch vụ cho thuê phương tiện di chuyển cũng đang tăng nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Trong số đó, Công Ty TNHH Dịch vụ cho thuê xe 247 nổi bật như một đơn vị cho thuê xe đi Cần Thơ uy tín và giá cả...

Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao tặng 2 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và Bệnh viện Đa...

Ngày 22-5, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng 2 xe cứu thương chất lượng cao trị giá 2,5 tỉ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười (Thị xã Kiến Tường). Dự lễ trao tặng có ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An; ông Phan Tấn Luân, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An. Ông Phan Tấn...

Xem ngay báo giá xe nâng tay cao giá tốt, chính hãng

Xe nâng tay cao là công cụ không thể thiếu trong các hoạt động di chuyển, nâng hạ hàng hóa. Nếu bạn đang tìm mua xe nâng hàng thì đừng bỏ qua bảng báo giá xe nâng tay cao rẻ nhất 2024 tại Minh Long nhé. 1. Ưu điểm của xe nâng tay cao Nâng hàng lên cao Một trong những ưu điểm lớn của xe nâng tay cao là khả năng nâng hàng hoá có trọng lượng lớn lên đến độ cao nhất định. Từ...

Cùng tác giả

Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

(TTXVN) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 23-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Kết quả thực...

Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

(TTXVN) - Sáng 23-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch; tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thúc đẩy tiến độ triển...

Lý do nên chọn dịch vụ thuê xe đi Cần Thơ tại Xe 247

Trong thời gian vừa qua, Cần Thơ đang dần trở thành điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Chính vì thế, các dịch vụ cho thuê phương tiện di chuyển cũng đang tăng nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Trong số đó, Công Ty TNHH Dịch vụ cho thuê xe 247 nổi bật như một đơn vị cho thuê xe đi Cần Thơ uy tín và giá cả...

Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao tặng 2 xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và Bệnh viện Đa...

Ngày 22-5, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng 2 xe cứu thương chất lượng cao trị giá 2,5 tỉ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười (Thị xã Kiến Tường). Dự lễ trao tặng có ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An; ông Phan Tấn Luân, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An. Ông Phan Tấn...

Xem ngay báo giá xe nâng tay cao giá tốt, chính hãng

Xe nâng tay cao là công cụ không thể thiếu trong các hoạt động di chuyển, nâng hạ hàng hóa. Nếu bạn đang tìm mua xe nâng hàng thì đừng bỏ qua bảng báo giá xe nâng tay cao rẻ nhất 2024 tại Minh Long nhé. 1. Ưu điểm của xe nâng tay cao Nâng hàng lên cao Một trong những ưu điểm lớn của xe nâng tay cao là khả năng nâng hàng hoá có trọng lượng lớn lên đến độ cao nhất định. Từ...

Cùng chuyên mục

Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

(TTXVN) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 23-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Kết quả thực...

Đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

(TTXVN) - Sáng 23-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch; tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thúc đẩy tiến độ triển...

Đồng hành cùng người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhằm thúc đẩy công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài (LÐÐLVƠNN) theo hợp đồng, các cơ quan chức năng của TP Cần Thơ đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn, tuyển dụng, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đối với người lao động (NLÐ) có nhu cầu. Qua đó, nhiều lao động có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, tăng thu nhập, góp phần...

Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc...

Huyện ủy Thới Lai, Huyện ủy Vĩnh Thạnh sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

(CT) - Chiều 21-5, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW). Ðồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường...

Cần Thơ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản

(CTO) - Ngày 22-5, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2568 - dương lịch 2024. Các đại biểu thực hiện nghi thức tôn giáo niệm phật cầu gia hộ và chào Quốc kỳ, Đạo kỳ tại Đại lễ Phật đản. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực...

Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Sáng 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc...

Quốc hội thảo luận 2 dự thảo Luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 21-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Ðường bộ. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ảnh: quochoi.vn Trước đó, tại Phiên họp thứ 31, Ủy...

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống

(CT) - Ngày 21-5, Hội LHPN quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ quận Ninh Kiều lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ và lãnh đạo quận Ninh Kiều trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ giữa nhiệm...

Thanh niên Cờ Đỏ thực hiện gần 1.500 hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

(CT) - Ngày 21-5, Ủy ban Hội LHTNVN huyện Cờ Ðỏ tổ chức Ðại hội (ÐH) đại biểu Hội LHTNVN huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Lãnh đạo Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố và huyện Cờ Đỏ cùng các anh chị được ĐH hiệp thương cử tham gia Ủy ban Hội LHTNVN huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp Hội LHTNVN huyện tập trung triển khai các hoạt động đồng hành cùng hội viên, thanh niên (TN)...

Tin nổi bật

Tin mới nhất