Powered by Techcity

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Sôi nổi các phong trào thi đua 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, hàng năm, ngay từ những ngày đầu năm, UBND tỉnh đã phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra cũng như nhiệm vụ và hoạt động của các ngành, các địa phương và trên từng lĩnh vực cụ thể. 

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Khối thi đua đã triển khai ký kết giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn, qua đó đưa phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung phát triển sâu rộng. 

Một trong những phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đó là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Phong trào đã được tổ chức bài bản, rộng khắp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia. 

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt 100%; 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; 50/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 42%; 18/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 15,12%; có 400 thôn, xóm, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… 

Nhiều năm trở lại đây, Ninh Bình tiếp tục là địa phương được đánh giá triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” của cả nước. Theo đó, công tác đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Riêng năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng 245.504 suất quà, với tổng trị giá trên 86,8 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND tỉnh “quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”, các địa phương đã hỗ trợ 345 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 7,7 tỷ đồng… 

Năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023- 2025. Đã có 495 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí trên 49 tỷ đồng (trong đó ngân sách Nhà nước là 41,1 tỷ đồng, vốn huy động và đối ứng của người dân là 8,018 tỷ đồng). 

Các chính sách giảm nghèo được ban hành, triển khai kịp thời đã, đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn, qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tạo ra các nguồn lực giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, nhất là phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Phong trào đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo ra bước chuyển biến, động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đường đi đến đâu, văn minh đến đó”. 

Nhờ vậy, các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình; dự án xây dựng tuyến đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1; dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) tại địa phận huyện Kim Sơn…, luôn được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, góp phần tạo dư địa phát triển cho tỉnh mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng, quốc gia. 

Cùng với phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, các cấp, ngành, địa phương đã gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… 

Thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Nhân rộng các điển hình tiên tiến 

Trong những năm qua, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định là một trong những nội dung quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Nhiều đơn vị đã xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Theo đó, tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu thông qua các phong trào thi đua. Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các điển hình phát huy được vai trò, tầm ảnh hưởng trong cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tốt đẹp để thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển. 

Công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng khen thưởng chuyên đề, giai đoạn; khen thưởng đột xuất… đã góp phần kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất và công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng như: Mô hình “Ngày thứ Bảy sạch”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Đường hoa/Đường cây phụ nữ”, “Bể thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng”, “Thắp sáng đường quê”, “1000 đồng xây dựng nông thôn mới”, “3000 đồng tặng xe rác”, “1000 đồng nâng cấp đường trục chính nội đồng”, “Sản suất lúa theo hướng hữu cơ”, mô hình “Xã thông minh”; mô hình điểm “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; mô hình Khu công nghiệp, doanh nghiệp sáng-xanh-sạch-đẹp… 

Từ năm 2014-2023, toàn tỉnh đã có 11.123 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Các điển hình tiên tiến được tuyên dương và tặng thưởng đã phát huy tốt truyền thống, giữ vững thành tích, không ngừng tiến bộ và vươn lên đạt thành tích cao hơn, là tấm gương để cổ vũ các nhân tố mới, điển hình mới, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Mai LanNguồn

Cùng chủ đề

Vụ lúa Đông xuân 2023 2024 Vượt thách thức giành thắng lợi toàn diện

Xuôi dòng sông Đáy từ Khánh Trung sang Khánh Công, Khánh Thành-vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Khánh, những cánh đồng lúa bát ngát vào vụ gặt, đẹp như một tấm thảm rực rỡ sắc...

Cùng tác giả

Vụ lúa Đông xuân 2023 2024 Vượt thách thức giành thắng lợi toàn diện

Xuôi dòng sông Đáy từ Khánh Trung sang Khánh Công, Khánh Thành-vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Khánh, những cánh đồng lúa bát ngát vào vụ gặt, đẹp như một tấm thảm rực rỡ sắc...

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc Thi đua phải là vì yêu nước

THI ĐUA ĐỂ CÓ ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚCChủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi...

Đưa tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân

Trao sinh kế bền vữngVề huyện Gia Viễn, chúng tôi được gặp gỡ và nghe chia sẻ của không ít người dân về câu chuyện vượt khó, cải thiện đời sống gia đình từ nguồn vốn tín dụng chính...

Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới điểm cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Cùng dự có...

Cùng chuyên mục

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc Thi đua phải là vì yêu nước

THI ĐUA ĐỂ CÓ ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚCChủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi...

Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới điểm cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Cùng dự có...

Khởi sắc Lạng Phong | baoninhbinh.org.vn

"Nghĩa đồng bào, tình dân tộc"-lời căn dặn của Bác còn vang vọng mãiNgày 10 tháng 2 năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến kiến quốc diễn ra cam go, quyết liệt, để kêu gọi toàn dân ủng hộ...

Tin nổi bật

Tin mới nhất