Powered by Techcity

Lịch sử tỉnh Quảng Trị

Thời Hùng Vương - An Dương Vương, vùng đất Quảng Trị nằm trong bộ Việt Thường và đến khi thuộc Hán, nằm ở quận...

Tin mới nhất