Powered by Techcity

Lịch sử tỉnh Quảng Trị

Thời Hùng Vương – An Dương Vương, vùng đất Quảng Trị nằm trong bộ Việt Thường và đến khi thuộc Hán, nằm ở quận Nhật Nam.

 

Từ thế kỷ IV đến thế kỷ X, cả khu vực này là các châu: Ma Linh, Địa Lý, Ô, Lý. Đến thế kỷ thứ XI đổi tên Địa Lý làm Lâm Bình, Ma Linh làm Minh Linh. Năm 1307 đổi Ô, Lý, làm hai châu Thuận Hóa. Năm 1375, Trần Duệ Tông sai đổi Lâm Bình là phủ Tân Bình. Năm 1400, Hồ Qúy Ly đổi Tân Bình thành Tây Bình. Năm 1411, dưới thời thuộc Minh, Tây Bình đổi gọi là Tân Bình gồm 37 xã, 2.132 hộ và 4.738 người, còn phủ Thuận Hóa có 79 xã, 1.470 hộ và 5.662 người. Thời Lê Thánh Tông, niên hiệu Quang Thuận thứ 7 (1.466), địa phương nằm trong Thừa tuyên Thuận Hóa, niên hiệu Hồng Đức thứ 21 (1490) định bản đồ thiên hạ, Thừa tuyên Thuận Hóa có hai phủ: phủ Tân Bình gồm 2 huyện, 2 châu (trong đó châu Minh Linh có 8 tổng 63 xã), phủ Triệu Phong gồm 6 huyện, 2 châu (trong đó huyện Hải Lăng 7 tổng 75 xã, huyện Vũ Xương 8 tổng, 53 xã, châu Sa Bôi 10 tổng 68 xã, châu Thuận Bình 6 tổng, 26 xã).

Năm 1558, Nguyễn Hoàng được sai vào trấn thủ Thuận Hóa, đóng dinh ở Gò Phù Sa xã Ái Tử huyện Vũ Xương. Từ đây vùng đất Thuận Hóa thuộc cương vực Đàng Trong của các chúa Nguyễn. Quá trình phân tranh Trịnh-Nguyễn suốt trong các thế kỷ XVII-XVIII đã chia cắt khu vực này thành Đàng Trong. Với yêu cầu nhanh chóng củng cố và mở rộng thế lực, các chúa Nguyễn đã áp dụng những chính sách kinh tế-xã hội tích cực hơn so với tập đoàn phong kiến Đàng Ngoài. Họ cho phép nhiều người nước ngoài nhập cư vào Đàng Trong, đặc biệt là người Hoa sau khi Mãn Thanh thống nhất Trung Quốc (1644). Hàng loạt điểm tụ cư của người Hoa với lối sống và phương thức làm ăn của họ đã làm phong phú và đa dạng thêm hoạt động văn hóa và kinh tế của Đàng Trong. Năm 1801, sau khi giành lại được chính quyền, Nguyễn Ánh đã lập dinh Quảng Trị bao gồm đất đai các huyện Hải Lăng, Đăng Xương (tên cũ là Vũ Xương), Minh Linh và đạo Cam Lộ mới lập. Năm 1806 Quảng Trị trở thành dinh trực lệ thẳng vào Kinh sư Huế. Năm 1822, đặt châu Hướng Hóa lệ vào đạo Cam Lộ. Năm 1827 Quảng Trị đổi là trấn, không còn trực lệ và đặt 9 châu thuộc đạo Cam Lộ. Năm 1830 giao cho tri phủ Triệu Phong kiêm lý Minh Linh, thống hạt Đăng Xương, Hải Lăng. Năm 1832 trấn Quảng Trị đổi là tỉnh, đạo Cam Lộ đổi là phủ và cho tri phủ ở đây kiêm lý châu Hướng Hóa và thống hạt 9 châu. Năm 1836, đặt huyện Địa Linh và giao cho phủ Triệu Phong kiêm lý Đăng Xương, thống hạt 3 huyện Địa Linh, Minh Linh, Hải Lăng. Năm 1850 đổi Hướng Hóa thành Thành Hóa. Năm 1853 hợp nhất tỉnh Quảng Trị với phủ Thừa Thiên thành đạo Quảng Trị. Năm 1876 lập lại tỉnh Quảng Trị gồm 2 phủ Triệu Phong, Cam Lộ và 4 huyện. Huyện Đăng Xương đổi là Thuận Xương. Huyện Địa Linh đổi là Gio Linh. Huyện Minh Linh đổi là Chiêu Linh, huyện Hải Lăng vẫn giữ tên cũ. Đến ngày 3-5-1890, toàn quyền Đông Dương lại ra nghị định hợp Quảng Trị với tỉnh Quảng Bình thành tỉnh Bình Trị, dưới quyền công sứ Đồng Hới. Ngày 23-1-1896, toàn quyền Đông Dương ra nghị định rút Quảng Trị ra khỏi địa hạt thuộc quyền công sứ Đồng Hới, cùng Thừa Thiên dưới quyền Khâm sứ Trung Kỳ, đặt một phó công sứ đại diện cho Khâm sứ ở Quảng Trị. Năm 1900, toàn quyền Đông Dương ra nghị định tách Quảng Trị khỏi Thừa Thiên, lập thành một tỉnh riêng biệt gồm 4 phủ Triệu Phong (huyện Thuận Xương cũ), phủ Hải Lăng, phủ Vĩnh Linh (huyện Chiêu Linh cũ), phủ Cam Lộ và huyện Gio Linh. Ngày 17-2-1906, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập thị xã Quảng Trị cho phép được thu một số thuế trong nội hạt nộp vào ngân sách hàng tỉnh. Năm 1908, phủ Cam Lộ tách 3 tổng người Kinh lập thành huyện Cam Lộ và 9 tổng người dân tộc thiểu số lập thành huyện Hướng Hóa. Ngày 11-3-1914 vua Duy Tân ra đạo dụ và ngày 18-2-1916 được toàn quyền Đông Dương ra nghị định chuẩn y cho phép thị xã Quảng Trị có thu nhập và ngân sách riêng. Ngày 5-9-1929, Khâm sứ Trung Kỳ ra nghị định thành lập thị trấn Đông Hà thuộc phủ Triệu Phong.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, các đơn vị hành chính cấp phủ đổi thành cấp huyện, bỏ đơn vị hành chính cấp tổng, thành lập cấp xã. Cuối tháng 7-1954, theo Hiệp định Giơnevơ, sông Hiền Lương được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời chia đôi tỉnh Quảng Trị. Đại bộ phận các huyện, thị xã, thị trấn và một số thôn, xã của Vĩnh Linh ở phía Nam giới tuyến thuộc tỉnh Quảng Trị do chính quyền miền Nam quản lý. Hơn ba phần tư huyện Vĩnh Linh nằm ở phía Bắc giới tuyền do Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quản lý và quyết định thành lập đặc khu Vĩnh Linh trực thuộc trung ương.

Sau khi thống nhất nước nhà, năm 1976, bốn đơn vị hành chính Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh được sáp nhập thành tỉnh Bình Trị Thiên, sáp nhập các huyện (tỉnh Quảng Trị cũ có 4 huyện, thị: Triệu- Hải, Bến- Hải, Hướng- Hóa, thị xã Đông Hà).

Tháng 7-1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, đặt tỉnh lỵ tại thị xã Đông Hà. Toàn tỉnh gồm 2 thị xã, 6 huyện với 136 xã, phường, thị trấn.

Quảng Trị đã trải qua nhiều thay đổi về địa lý hành chính nhưng các địa danh Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa, Đông Hà… vẫn còn sống mãi, vẫn còn vang vọng đến tận mai sau.

Nguồn: Trích từ Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị tập 1 (1930-1954)

Cổng TTĐT tỉnh

Cùng chủ đề

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc về Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục...

(Cổng TTĐT) Sáng nay 21/6/2024, UBND tỉnh Quảng Trị và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức cuộc họp để thảo luận về phương án thiết kế xây dựng công trình Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam Choi Jeyun; đại...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam...

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2024), sáng nay 21/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và doanh nghiệp đã đến thăm...

7.000 tỷ đồng ‘lên đời’ cao tốc Cam Lộ

.tdi_70{vertical-align:baseline}.tdi_70>.wpb_wrapper,.tdi_70>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_70>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_70>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_70>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}.tdi_70{padding-bottom:30px!important} .tdi_71{margin-top:0px!important;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px!important} .tdb_single_content{margin-bottom:0;*zoom:1}.tdb_single_content:before,.tdb_single_content:after{display:table;content:'';line-height:0}.tdb_single_content:after{clear:both}.tdb_single_content .tdb-block-inner>*:not(.wp-block-quote):not(.alignwide):not(.alignfull.wp-block-cover.has-parallax):not(.td-a-ad){margin-left:auto;margin-right:auto}.tdb_single_content a{pointer-events:auto}.tdb_single_content .td-spot-id-top_ad .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Top Ad'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad0 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 1'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad1 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 2'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad2 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 3'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-bottom_ad .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Bottom Ad'!important}.tdb_single_content .id_top_ad,.tdb_single_content .id_bottom_ad{clear:both;margin-bottom:21px;text-align:center}.tdb_single_content .id_top_ad img,.tdb_single_content .id_bottom_ad img{margin-bottom:0}.tdb_single_content .id_top_ad .adsbygoogle,.tdb_single_content .id_bottom_ad .adsbygoogle{position:relative}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center{margin-bottom:15px}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left img,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right img,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center img{margin-bottom:0}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center{text-align:center}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center img{margin-right:auto;margin-left:auto}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left{float:left;margin-top:9px;margin-right:21px}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right{float:right;margin-top:6px;margin-left:21px}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title{width:300px;height:250px}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title:before{position:absolute;top:50%;-webkit-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);margin:auto;display:table;width:100%}.tdb_single_content .tdb-block-inner.td-fix-index{word-break:break-word}.tdi_71 .tdb-block-inner{max-width:100%;margin-left:auto;margin-right:auto}.tdi_71,.tdi_71>p,.tdi_71 .tdb-block-inner>p{font-family:Noto Sans!important;font-size:15px!important;line-height:1.6!important;font-weight:400!important}.tdi_71 h1{font-family:Noto Sans!important;font-size:50px!important;line-height:1.2!important;font-weight:600!important}.tdi_71 h2{font-family:Noto Sans!important;font-size:40px!important;line-height:1.2!important;font-weight:600!important}.tdi_71 h3:not(.tds-locker-title){font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 h4{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 h5{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 h6{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 li{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 .tdb-block-inner blockquote p{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 .wp-caption-text,.tdi_71 figcaption{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71...

Giáo dục bắt đầu từ trải nghiệm

.tdi_70{vertical-align:baseline}.tdi_70>.wpb_wrapper,.tdi_70>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_70>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_70>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_70>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}.tdi_70{padding-bottom:30px!important} .tdi_71{margin-top:0px!important;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px!important} .tdb_single_content{margin-bottom:0;*zoom:1}.tdb_single_content:before,.tdb_single_content:after{display:table;content:'';line-height:0}.tdb_single_content:after{clear:both}.tdb_single_content .tdb-block-inner>*:not(.wp-block-quote):not(.alignwide):not(.alignfull.wp-block-cover.has-parallax):not(.td-a-ad){margin-left:auto;margin-right:auto}.tdb_single_content a{pointer-events:auto}.tdb_single_content .td-spot-id-top_ad .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Top Ad'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad0 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 1'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad1 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 2'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad2 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 3'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-bottom_ad .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Bottom Ad'!important}.tdb_single_content .id_top_ad,.tdb_single_content .id_bottom_ad{clear:both;margin-bottom:21px;text-align:center}.tdb_single_content .id_top_ad img,.tdb_single_content .id_bottom_ad img{margin-bottom:0}.tdb_single_content .id_top_ad .adsbygoogle,.tdb_single_content .id_bottom_ad .adsbygoogle{position:relative}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center{margin-bottom:15px}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left img,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right img,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center img{margin-bottom:0}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center{text-align:center}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center img{margin-right:auto;margin-left:auto}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left{float:left;margin-top:9px;margin-right:21px}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right{float:right;margin-top:6px;margin-left:21px}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title{width:300px;height:250px}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title:before{position:absolute;top:50%;-webkit-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);margin:auto;display:table;width:100%}.tdb_single_content .tdb-block-inner.td-fix-index{word-break:break-word}.tdi_71 .tdb-block-inner{max-width:100%;margin-left:auto;margin-right:auto}.tdi_71,.tdi_71>p,.tdi_71 .tdb-block-inner>p{font-family:Noto Sans!important;font-size:15px!important;line-height:1.6!important;font-weight:400!important}.tdi_71 h1{font-family:Noto Sans!important;font-size:50px!important;line-height:1.2!important;font-weight:600!important}.tdi_71 h2{font-family:Noto Sans!important;font-size:40px!important;line-height:1.2!important;font-weight:600!important}.tdi_71 h3:not(.tds-locker-title){font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 h4{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 h5{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 h6{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 li{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 .tdb-block-inner blockquote p{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71 .wp-caption-text,.tdi_71 figcaption{font-family:Noto Sans!important}.tdi_71...

Tập huấn công tác dư luận xã hội và phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho cán bộ...

Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan (Lào) được ký kết ngày 24/10/2023, sáng nay 21/6, tại TP. Đông Hà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội và phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội cho cán bộ tỉnh Salavan. Trưởng Ban Tuyên giáo...

Cùng tác giả

Du khách có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến đảo Cồn Cỏ

Mùa hè đến là thời gian tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp với những hoạt động du lịch biển, đảo. Những tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ luôn thu hút nhiều khách du lịch mọi miền đất nước đến tham quan vẻ hoang sơ, tuyệt đẹp trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm anh hùng trên đảo Cồn Cỏ - Ảnh: TÚ LINH Tháng 6, tour du lịch đi thăm...

Lễ hội Vì Hòa bình, “miền đất thiêng nở hoa hòa bình”

Từ ngày 29/6-26/7/2024, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, chia sẻ những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra, đồng thời tuyên truyền quảng bá để góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về mảnh đất, con người Quảng Trị. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi...

Quảng Trị khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch biển

Tỉnh Quảng Trị được thiên nhiên ưu đãi khi có bờ biển dài khoảng 75 km với nhiều bãi biển đẹp, còn khá hoang sơ như: Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, Cửa Tùng, Cửa Việt, Triệu Lăng, Mỹ Thủy, Hải Khê... Cùng với đó, Quảng Trị còn có đảo Cồn Cỏ nên tỉnh có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch biển.  Đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch tại bãi tắm Gio Hải, huyện Gio Linh - Ảnh:...

Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh hỗ trợ thám hiểm khảo sát hang động Vân Tiên ở Quảng Trị

Ngày 30/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết vừa kết nối trao đổi với đoàn chuyên gia thám hiểm hang động tại Việt Nam thuộc Hiệp hội Hang động hoàng gia Anh, kết quả Hiệp hội đồng ý hỗ trợ Quảng Trị và sẽ tiến hành thám hiểm, khảo sát, đánh giá tổng thể hang động Vân Tiên vào tháng 8/2024 để giúp tỉnh có kế hoạch đầu tư khai thác du lịch. Đường...

Quảng Trị tổ chức Lễ hội tôn vinh giá trị của hòa bình

Tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vì hòa bình vào tháng 7/2024 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”. Sáng 31/5, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 với chủ đề Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình. Tham dự sự kiện có...

Cùng chuyên mục

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024

Từ ngày 29/6-26/7/2024, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, chia sẻ những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra, đồng thời tuyên truyền quảng bá để góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về mảnh đất, con người Quảng Trị.

Quảng Trị triển khai thi công Cảng nước sâu Mỹ Thủy

Dự án Cảng nước sâu Mỹ Thủy gồm 10 bến, có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 100.000 tấn. Lễ triển khai thi công dự án. Ảnh: VGP/Minh Trang Sáng 25/3, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, Công ty cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy tổ chức Lễ triển khai thi công Cảng nước sâu Mỹ Thủy. Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ...

Chinh phục ‘nóc nhà Quảng Trị’, ngắm phong hương lá đỏ, đào chuông rực rỡ

Núi Pa Thiên cao 1.600m và Voi Mẹp cao 1.700m là đỉnh núi cao nhất Quảng Trị. Hai ngọn núi này liền kề nhau, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hóa, có những tán rừng nguyên sinh xanh tốt, nhiều loài cây cổ thụ và hoa rừng rực rỡ.

Khát vọng Quảng Trị

KHÁT VỌNG QUẢNG TRỊ, sáng tác: VÕ THẾ HÙNG Thể hiện: TÙNG DƯƠNG (Ca khúc được UBND tỉnh Quảng Trị tặng giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị - Niềm tin và khát vọng” năm 2023)

Em có về Quảng Trị với anh không?

Video clip đoạt giải B Cuộc thi video clip “Tôi yêu Quảng Trị” năm 2023.

Hội thảo khoa học định hướng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu...

Hôm nay 22/11, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Triệu Phong phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Hệ thống di tích chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hóa và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội thảo. Quang cảnh hội thảo - Ảnh: N.T.H Tiếp tục phát huy...

Hẹn về Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị nằm ở trung đoạn miền Trung Việt Nam - mảnh đất đầy nắng và gió, nơi giao điểm của trục Bắc - Nam (Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc - Nam) với trục hành lang Đông - Tây qua Quốc lộ 9 và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Lợi thế về vị trí địa lý - kinh tế đó xác định vai trò, vị trí quan trọng của du lịch Quảng...

Đậm đà bánh ướt Ba Thung

Ghé thăm Cam Lộ, hỏi về một món ăn dân dã của vùng đất này thì có lẽ bánh ướt Ba Thung được nhiều người nhắc đến nhất. Bánh ướt Ba Thung là món ăn bình dân nhưng hấp dẫn, thơm ngon - Ảnh: H.T Quán bánh ướt Ba Thung nằm trong một ngôi làng yên bình, bao quanh bởi nhiều khu vườn yên tĩnh và xanh mát, lúc nào cũng tấp nập thực khách ra vào. Sở dĩ, món ăn...

Cần sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, thu hẹp thị trường xuất khẩu đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải giãn việc, nghỉ việc, dừng sản xuất. Sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang là yêu cầu cần thiết, cấp bách. 6 tháng đầu năm 2023, đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may giảm mạnh, nhiều đơn hàng bị dừng hoặc nếu có chỉ là các...

Hiệu quả từ chương trình khuyến nông trồng trọt

Trong 30 năm qua, hoạt động khuyến nông trồng trọt đã bám sát các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được tiến hành với nhiều nỗ lực, bằng các chương trình trọng điểm và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng hóa, mang lại thu nhập tốt cho nông dân. Mô hình tái canh cây cà...

Tin nổi bật

Tin mới nhất