Powered by Techcity

Điều kiện tự nhiên tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là tỉnh biên giới của miền Đông Nam Bộ. Phía bắc giáp 3 tỉnh của Cam-pu-chia với đường biên giới dài 240km,...

Tin mới nhất