Powered by Techcity

Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Định Tường thời nhà Nguyễn độc lập Trước thế kỷ XVII, đất Tiền Giang thuộc Chân Lạp.Vào đầu thế kỷ XVII, Jayajettha II lên...

Tin mới nhất