Powered by Techcity

Về Gò Công ăn cá bống thòi lòi

Nhìn hình dáng cá thòi lòi bên ngoài rất xấu xí nhưng với người dân Gò Công thì đây là nguồn thực phẩm sạch...

Tin mới nhất