AUTHOR NAME

Báo Đại biểu Nhân dân

353 Bài viết
0 BÌNH LUẬN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, tại...

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 26.3.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày...

Lào Cai: Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo...

Tham dự hội nghị có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường; Phó Bí...

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 25.3.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày...

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, “đúng vai, thuộc bài”, thực hiện tốt chức năng của cơ quan dân cử địa phương

-----*----- Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ bế mạc...

Tin mới nhất