TAG

Bộ trưởng Quốc phòng Iran

Iran ra tối hậu thư với Mỹ, cảnh báo Washington sẽ hứng “đòn nặng” nếu không thiết lập lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Ashtiani, đe dọa Mỹ rằng nước này sẽ hứng "đòn nặng" nếu Washington không chấm dứt chiến tranh và thiết lập lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Đọc nhiều