TAG

Khalid Ali Abdullah Abel

Đẩy mạnh thu hút các quỹ đầu tư của Qatar tham gia dự án lớn của Việt Nam

Sáng 9/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Đọc nhiều