Trang chủNewsChính trịĐảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật là...

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật là vĩ đại

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024) cũng là lúc đất nước đón Xuân Giáp Thìn. “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước”- sự hòa hợp giữa thiên nhiên với con người, dân tộc; sự hội tụ lòng tự hào, niềm hứng khởi và sức mạnh. Trong thời điểm rất ý nghĩa này, lòng ta lắng đọng, trở về lịch sử hào hùng để kỳ vọng, vươn tới tương lai.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật là vĩ đại

Chương trình nghệ thuật ‘Khát vọng – Tỏa sáng’ chào mừng thành công Đại hội XIII. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trong đêm trường của thực dân, phong kiến, con đường cách mạng vô sản được Nguyễn Ái Quốc truyền bá về Việt Nam như “Mặt trời chân lý chói qua tim”, thúc hạt giống tốt nảy mầm, hình thành 3 tổ chức cộng sản đầu tiên. Trong hoàn cảnh “không quê hương, sương gió tơi bời”, hội nghị thành lập Đảng, thông qua Chánh cương vắn tắt diễn ra trên “đất khách quê người”.

Chưa đầy một tuổi, Đảng lãnh đạo cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Tiếp đó là thử thách, vươn mình qua cao trào cách mạng 1936-1939 và 1939-1945. Để rồi, 15 tuổi, với gần 5.000 đảng viên, lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), đưa Việt Nam đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chưa kịp hưởng thái bình, Đảng đã gánh vác sứ mệnh lãnh đạo toàn dân tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ 30 năm, đánh bại “hai đế quốc to”. Giải phóng miền Nam, non sông thu về một mối, “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trang chói lọi nhất… đi vào thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Vừa ra khỏi cuộc kháng chiến, Việt Nam lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân ta vừa khôi phục kinh tế – xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền; mặc cho bao vây, cấm vận vẫn một mình đảm đương nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Khủng hoảng kinh tế – xã hội những năm sau chiến tranh và bão tố, sóng ngầm từ sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu ập đến, có thể quét sạch mọi thứ chúng ta giành được. Trong hoàn cảnh ấy, đường lối đổi mới khởi xướng ở Đại hội VI (12/1986), liên tục bổ sung, phát triển từ Đại hội VII (6/1991) đến Đại hội XIII (1/2021), đưa đất nước vượt qua thử thách sống còn. Chúng ta vẫn kiên định, vững bước, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, không ngừng phát triển trên con đường mà Đảng, Bác Hồ, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn.

Từ sau Đại hội XIII đến nay, thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, xuất hiện thách thức mới, những “làn gió ngược”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước vẫn vững vàng, đạt được những kết quả to lớn, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng GDP thuộc top đầu của khu vực và thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt mức cao, là điểm sáng của nền kinh tế thế giới. Văn hóa tiếp tục được quan tâm xây dựng, đạt nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò là “nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, đạt hiệu quả rõ rệt, theo tinh thần “…cắt bỏ cành sâu mọt để cứu cả cây”, “…kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững độc lập, chủ quyền, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa. Đường lối đối ngoại của Đại hội XIII được quán triệt sâu rộng, nghiêm túc, triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sáng đầy ấn tượng trong tổng thể thành tựu chung của đất nước, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Thành tựu đó là minh chứng sinh động cho đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”. Nhiều tổ chức quốc tế, chính khách, học giả ghi nhận Việt Nam là một ngôi sao trong khu vực và đang vươn lên thành quốc gia có ảnh hưởng kinh tế toàn cầu; hình mẫu trong nhiều mặt; một trong những điểm đến hấp dẫn nhất, một trong những quốc gia tiên phong về phát triển nền kinh tế xanh và thông minh.

Trong 94 năm, Đảng lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong giờ phút thiêng liêng này, càng nhớ lời Bác tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (5/1/1960): “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tám chữ mà kết tinh, khái quát sâu sắc bản chất, bản lĩnh, sứ mệnh, trí tuệ, tầm vóc, sức mạnh và sự vĩ đại của Đảng.

“Đảng ta là đạo đức” bởi mục đích cao nhất, duy nhất của Đảng là lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, con người; làm cho nước độc lập, hòa bình, dân ấm no, tự do, hạnh phúc; đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc trên thế giới, sánh vai với các nước tiên tiến năm châu. Đảng luôn xây dựng, chỉnh đốn, tu dưỡng, rèn luyện; nhìn thẳng vào sự thật, đấu tranh tự phê bình và phê bình, khắc phục khuyết điểm; rút ra bài học sâu sắc, giữ vững cái gốc, nền tảng đạo đức, để luôn trong sạch vững mạnh. Đảng tồn tại trong dân, gắn bó mật thiết với dân.

Đảng văn minh bởi Đảng tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ, tư duy khoa học, cách mạng, phát triển; đánh giá đúng tình hình, nắm bắt quy luật thời đại. Đảng luôn bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối, chiến lược phù hợp. Đảng lãnh đạo, cầm quyền, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, không đứng ngoài, đứng trên dân tộc. Đảng có quan hệ quốc tế trong sáng, hài hòa lợi ích quốc gia, dân tộc với lợi ích của cộng đồng quốc tế, giữa quyền lợi và trách nhiệm, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của thế giới, khu vực.

Đạo đức, văn minh của Đảng không tự nhiên mà thành, là kết quả của quá trình giáo dục, tôi luyện, thử thách của nhiều thế hệ. Đảng với những đảng viên ưu tú, tiên phong, sẵn sàng xả thân trong thời bình, thời chiến, lãnh đạo dân tộc, nhân dân lập nên những kỳ tích, viết nên “pho lịch sử bằng vàng”. Lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, đất nước minh chứng lời khẳng định đầy tự hào của Bác: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

Lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, đất nước minh chứng lời khẳng định đầy tự hào của Bác: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

Càng tự hào, càng ghi tạc lời cảnh báo của Người: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Một bộ phận cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái đạo đức, lối sống, chạy theo lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tụt hậu, lạc bước, né tránh, đùn đẩy. Họ đánh mất vai trò tiên phong, phai nhạt giá trị đạo đức, văn minh, loại mình khỏi đội ngũ, khiến một bộ phận nhân dân suy giảm lòng tin với Đảng.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Đảng ta thật là vĩ đại

Nghị quyết Đại hội XIII thể hiện khát vọng của dân tộc, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nghị quyết Đại hội XIII thể hiện khát vọng của dân tộc, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, “một cuộc chiến đấu khổng lồ”, như lời dạy của Bác. Đòi hỏi toàn đảng, mọi tổ chức đảng, đảng viên phải nỗ lực cao hơn, bản lĩnh hơn, trí tuệ hơn. Tiếp tục xây dựng Đảng thực sự tiêu biểu về đạo đức, văn minh, thực sự trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới. Đó là nhiệm vụ then chốt, gắn với sự sống còn của Đảng, sự hưng vong của đất nước.

Quán triệt sâu sắc và triển khai tích cực công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII: “… đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ”. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” để Đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân với cán bộ, đảng viên. Luôn “giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Trên cơ sở đó mà học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng văn hóa Đảng. Thực hiện tốt phương châm chỉ đạo “6 dám”: “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, lòng ta trong sáng hơn, tự hào hơn. Cho ta thêm sức mạnh, nguyện giữ gìn, phát huy bản sắc giá trị đạo đức, văn minh của Đảng; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, để mãi mãi tự hào: “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Baoquocte.vn

Source link

Cùng chủ đề

Một thời kỳ thịnh vượng phía trước đang chờ đón chúng ta

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết đầy tâm huyết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, khuyến khích, động viên chúng ta đi đến mục tiêu thịnh vượng. Con đường mang tên hùng cường Thời gian từ năm 1930 đến nay đủ để Đảng ta lựa chọn nhân tài, đào tạo cán bộ, huy động sức dân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và đưa đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Trong các...

94 năm Ngày thành lập Đảng: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), sáng 2/2/2024, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội). TTXVN/Báo Tin tức Source link

“Đảng ta thật là vĩ đại” – bồi đắp tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng

SGGPO 12/06/2023 15:43 Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản tài liệu chuyên đề Đảng ta thật là...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Dấu ấn Hành động hướng Đông, khẳng định giá trị chung với ASEAN

Nhân dịp chuyến thăm 3 nước Đông Nam Á của Ngoại trưởng Ấn Độ, Phó Giáo sư Rahul Mishra tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi đã có bài viết bình luận trên Hindustan Times khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng về chính sách của chuyến thăm này. TG&VN lược dịch bài phân tích.

Ra mắt nhiều tác phẩm văn học mới viết cho thiếu nhi

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (2023-2025) là giải thưởng do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức với mong muốn phát hiện thêm những cây bút viết cho thiếu nhi, có thêm các tác phẩm văn học mới, có chất lượng, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về con người, đất nước Việt Nam.

Ấn Độ nói về mối quan hệ với Nga, tại sao không chọn Moscow cho nhiệm vụ quốc phòng “tham vọng”?

Ngày 24/3, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar khẳng định, Nga là quốc gia mà Ấn Độ luôn có mối quan hệ tích cực và cả hai nước đều hết sức quan tâm đến lợi ích của nhau.

Bài đọc nhiều

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Bqp.vn) - Sáng 22/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ...

Khoảnh khắc mỗi năm chỉ xuất hiện một lần trên dòng sông Đà hùng vĩ

Những ngày cuối tháng ba, sông Đà chảy qua địa phận tỉnh Hòa Bình có màu nước xanh trong cuộn chảy, hai bên bờ là khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ. Sông Đà chảy trên địa phận tỉnh Hoà Bình dài khoảng 93km và có khoảng 70km chảy trên địa phận các xã vùng cao thuộc huyện Đà Bắc có diện tích mặt nước khoảng 6.000ha. Sông Đà không chỉ cung ứng nước cho các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp…...

Báo nước ngoài gợi ý những điểm đến hàng đầu ở miền Trung Việt Nam

Trang web du lịch Hindustan Times của Ấn Độ gợi ý du khách nên khám phá những điểm đến mang tính biểu tượng hàng đầu trên khắp miền Trung Việt Nam, từ phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn đến thành phố biển hiện đại Quy Nhơn. Hội An được mệnh danh là nơi giao thoa của các nền văn hóa khi các thương gia từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư, Nhật Bản và Châu Âu, đến...

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội

(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội. Dưới đây là nội dung Thư của Đại tướng Phan Văn Giang: Thân ái gửi cán bộ, đoàn viên, thanh...

Hương sắc hoa lê, hoa gạo rực rỡ tô sáng bức tranh vùng cao Đông Bắc

(Dân trí) - Mỗi dịp tháng 3, vẻ đẹp của vùng núi cao Hà Giang lại được tô điểm thêm bởi màu sắc của các loài hoa như hoa lê, hoa gạo... tạo nên bức tranh rực rỡ, trữ tình. Mỗi dịp tháng 3 đến, tại Bắc Hà (Lào Cai), hoa lê phủ trắng khắp các thung lũng, trên đồi cao hay trên các nẻo đường. Một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn chính là các...

Cùng chuyên mục

Giữ vững an ninh quốc gia, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.Về nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2024, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt,...

Xây dựng luật phải hướng tới khai thác tối đa nguồn lực, tránh lãng phí, xin – cho

Ngày 25/3, Thủ tướng chủ trì chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề...

40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng hơn 200 đại biểu từ các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành, các viện nghiên cứu và đào tạo, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và các chuyên gia đến từ nước bạn tham dự. Hội thảo nhằm phân tích và đưa ra khuyến...

Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và các cơ hội kết nối, giao thương giữa doanh nghiệp, doanh nhân hai nước Việt Nam - Canada, ngày 25/3 tại Hà Nội, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Hội Doanh nhân Việt Nam Canada (VCBA) đã phối hợp tổ chức “Diễn đàn kinh doanh: Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada trong...

Mới nhất

Dấu ấn Hành động hướng Đông, khẳng định giá trị chung với ASEAN

Nhân dịp chuyến thăm 3 nước Đông Nam Á của Ngoại trưởng Ấn Độ, Phó Giáo sư Rahul Mishra tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi đã có bài viết bình luận trên Hindustan Times khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng về chính sách của chuyến thăm này. TG&VN lược dịch bài phân tích.

Ông Macron: Nhóm khủng bố ở Nga từng nhắm vào Pháp

Tổng thống Macron cho biết Pháp kết luận IS là thủ phạm tấn công nhà hát ở Nga và nhóm khủng bố này từng một số lần nhắm vào Pháp. Pháp nhận được tin tình báo rằng "một thực thể thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn...

40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng hơn 200 đại biểu từ các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành, các viện nghiên cứu và đào tạo, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt...

Mới nhất