Trang chủDữ liệu về Việt NamVideoNông nghiệp Thái Nguyên chuyển đổi số vững vàng...

Nông nghiệp Thái Nguyên chuyển đổi số vững vàng phát triển

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò quan trọng trong tại dựng môi trường hệ sinh thái số nông nghiệp giúp nông sản của người nông dân khẳng định chỗ đứng trên thị trường…