TAG

trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

140 học sinh được miễn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, trường đại học có trường Trung học Phổ thông Chuyên về việc miễn thi cho 140 học sinh, trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Latest news