TAG

Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố

Đà Nẵng lần đầu đo sự hấp dẫn với du khách

Phong cách giao tiếp, phục vụ của nhân viên cần cải thiện nhiều khi Đà Nẵng lần đầu khảo sát độ hấp dẫn của...

Đọc nhiều