Trang chủDữ liệu về Việt NamVideoViệt Nam điểm hẹn của thế giới

Việt Nam điểm hẹn của thế giới

Việt Nam, một đất nước thanh bình, tươi đẹp và đang phát triển năng động ở Đông Nam Á, bên bờ Thái Bình Dương, một dân tộc luôn khát vọng hòa bình và hội nhập cùng thế giới.
Là nơi quần cư của 54 dân tộc anh em, Việt Nam là cái nôi văn hóa phong phú và giàu bản sắc, một điểm hẹn hấp dẫn của bạn bè khắp năm châu…