Trang chủPolitical ActivitiesHội thảo xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định và...

Hội thảo xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định và Thông tư về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã



(MPI) – Nhằm tham vấn ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã, ngày 27/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến đối với 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban soạn thảo chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định và Thông tư; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư một số địa phương; UBND một số quận, huyện khu vực phía Bắc và miền Trung; các hợp tác xã; chuyên gia trong nước và quốc tế. 

Ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu mở đầu Hội thảo, ông Phùng Quốc Chí cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã; tổ chức lấy ý kiến của các bộ, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông qua Hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, Ban Soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo và khi các dự thảo này được ban hành sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đặc biệt là đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xin ý kiến tại Hội thảo có bố cục gồm 06 chương với 66 điều, trong đó: Chương I. Những quy định chung (33 điều); Chương II. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (3 điều); Chương III. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (10 điều); Chương IV. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, đăng ký giải thể, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (11 điều); Chương V. Đăng ký tổ hợp tác (7 điều); Chương VI. Điều khoản thi hành (2 điều).

Dự thảo quy định đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhằm mục đích hướng dẫn, quy định chi tiết, đầy đủ các nội dung về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao tại Luật Hợp tác xã năm 2023 để nhanh chóng đưa các quy định của Luật vào cuộc sống; khắc phục vướng mắc, bất cập trong các quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiện hành; hoàn thiện khung khổ pháp lý cho việc đăng ký thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã xin ý kiến tại Hội thảo có gồm 04 chương với 17 điều và 64 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký và thực hiện chế độ báo cáo của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và phụ lục khác, được chia thành 06 nhóm, bao gồm: Nhóm 1: Mẫu văn bản quy định cho hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; Nhóm 2: Mẫu văn bản quy định cho tổ hợp tác; Nhóm 3: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong đăng ký và thực hiện chế độ báo cáo đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nhóm 4: Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong đăng ký tổ hợp tác; Nhóm 5: Mẫu phục vụ khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về hợp tác xã; Nhóm 6: Phụ lục khác.

Việc xây dựng và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã nhằm đảm bảo tính định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu của bộ, ngành và địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, phân định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các đơn vị; phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương và quá trình xây dựng Chính phủ số; đảm bảo tính khả thi, bền vững.

Đồng thời, đảm bảo thông tin đầy đủ, phong phú, đa dạng và chính xác, đáp ứng  yêu cầu sử dụng dữ liệu thông tin ngày càng cao của xã hội. Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác phải trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số; đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể của tất cả những người sử dụng thông tin. Nhanh chóng thực hiện cách mạng dữ liệu, hiện đại hóa công tác thu thập, tổng hợp dữ liệu góp phần để Việt Nam đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế một cách toàn diện; Ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại; Đảm bảo tính tập trung, thống nhất dữ liệu.

Hình ảnh tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung cụ thể của các Dự thảo. Đa số các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết ban hành cũng như những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định và dự thảo Thông tư. Đồng thời tập trung cho ý kiến về những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã; đăng ký tổ chức tín dụng là hợp tác xã; nhân sự thực hiện công tác đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; lệ phí đăng ký tổ hợp tác; việc đăng ký kinh doanh của các đối tượng là tổ chức tín dụng là hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành;…

Các ý kiến góp ý tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã nhằm cụ thể hóa những đổi mới, cải cách trong công tác đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã theo hướng cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi gia nhập thị trường, hoạt động và rút lui khỏi thị trường, đồng thời đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã./.



Nguồn

Cùng chủ đề

Thứ trưởng Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Microsoft

(MPI) - Ngày 08/3/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã có buổi làm việc với ông Des Teso, Giám đốc Khối Doanh nghiệp, Đối ngoại và Pháp lý khu vực ASEAN của Tập đoàn Microsoft để trao đổi thông tin về định hướng, kế hoạch của Tập đoàn tại Việt Nam. Hình ảnh tại...

quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện

(MPI) - Tham dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 18/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã bày tỏ xúc động và vui mừng với vai trò từng là người lính trên mảnh đất này khi thời gian chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên vô cùng ác...

Bổ sung, hoàn thiện Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao...

Sáng 28/3 tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Đào tạo về Báo cáo hiện trạng triển khai Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035" và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian...

về việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất, kịp thời cho các tác giả được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải...

Chiến lược truyền thông trong phát triển du lịch bền vững

Những năm vừa qua, công tác truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư giúp cho ngành Du lịch ngày càng phát triển bền vững. Phân tích thực trạng, giải pháp về công tác truyền thông chính sách phát triển du lịch trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng cũng đã xây dựng chiến...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thứ trưởng Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Microsoft

(MPI) - Ngày 08/3/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã có buổi làm việc với ông Des Teso, Giám đốc Khối Doanh nghiệp, Đối ngoại và Pháp lý khu vực ASEAN của Tập đoàn Microsoft để trao đổi thông tin về định hướng, kế hoạch của Tập đoàn tại Việt Nam. Hình ảnh tại...

quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện

(MPI) - Tham dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 18/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã bày tỏ xúc động và vui mừng với vai trò từng là người lính trên mảnh đất này khi thời gian chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên vô cùng ác...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh

(MPI) - Tại buổi làm việc diễn ra ngày 25/3/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Anh Phillip Barton đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác, thương mại, đầu tư Việt Nam - Vương quốc Anh trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm việc với thành phố Hồ Chí Minh

(MPI) - Chiều ngày 20/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai một số nhiệm vụ cụ thể của Thành phố trong thời gian tới. Đồng chủ trì buổi làm việc có Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. ...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(MPI) - Công văn số 555/TTg-QHĐP của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia nêu rõ, trong thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực hoàn thiện hệ thống khung chính sách, văn bản hướng dẫn, bộ máy quản lý, điều hành các cấp và chủ động tháo gỡ các khó khăn,...

Bài đọc nhiều

Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Chào mừng bà Bộ trưởng Mary Ng và...

Chuyển đổi quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc

Hội nghị được diễn ra trong 3 ngày với sự tham dự của đại diện Hàn Quốc và 10 nước ASEAN, một số đại biểu các nước thành viên tham gia trực tuyến. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết: Theo quy định của Tổ chức Hải quan Thế giới, mã HS của Hệ thống Hài hòa về Mô tả và Mã hóa Hàng...

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Chiều 25/3, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, động viên đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tháng Thanh niên 2024. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: VPCTN Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, từ...

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Cam-pu-chia trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng

(Bqp.vn) - Từ ngày 18 - 22/3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam gồm Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Cục Dân quân tự vệ và Học viện Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã giới thiệu Luật Quốc phòng năm 2018 của Việt Nam tại Học viện Quốc phòng và Trường Sĩ quan tạo nguồn Kampong Speu thuộc Bộ Quốc phòng...

Cùng chuyên mục

Thứ trưởng Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn Microsoft

(MPI) - Ngày 08/3/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã có buổi làm việc với ông Des Teso, Giám đốc Khối Doanh nghiệp, Đối ngoại và Pháp lý khu vực ASEAN của Tập đoàn Microsoft để trao đổi thông tin về định hướng, kế hoạch của Tập đoàn tại Việt Nam. Hình ảnh tại...

quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện

(MPI) - Tham dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 18/02/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã bày tỏ xúc động và vui mừng với vai trò từng là người lính trên mảnh đất này khi thời gian chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên vô cùng ác...

Bổ sung, hoàn thiện Đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao...

Sáng 28/3 tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Đào tạo về Báo cáo hiện trạng triển khai Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035" và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian...

về việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất, kịp thời cho các tác giả được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải...

Chiến lược truyền thông trong phát triển du lịch bền vững

Những năm vừa qua, công tác truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư giúp cho ngành Du lịch ngày càng phát triển bền vững. Phân tích thực trạng, giải pháp về công tác truyền thông chính sách phát triển du lịch trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng cũng đã xây dựng chiến...

Mới nhất

Nam Bộ đón mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng gắt

TPO - Những ngày tới, thời tiết Nam Bộ được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng 2 ngày 29-30/3 có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (27/3), khu vực Nam bộ có nắng nóng, có...

48 giờ ở Mai Châu

Hòa BìnhMai Châu cách Hà Nội khoảng 2 tiếng rưỡi di chuyển, thích hợp cho các chuyến đi nghỉ cuối tuần. Mai Châu là thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng giữa những vách đá vôi, cách Hà Nội 135 km. Mai Châu thu hút du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh đẹp thiên thiên, ẩm thực và...

13 tháng Mỹ khắc phục sự cố sập cầu ở Minneapolis 17 năm trước

Thành phố Minneapolis năm 2007 hứng chịu một trong những sự cố sập cầu nghiêm trọng nhất ở Mỹ, nhưng đã triển khai các biện pháp khắc phục trong 13 tháng. Đây không phải là vụ sập cầu nghiêm trọng đầu tiên ở Mỹ. Cách đây 17 năm, thành phố Minneapolis ở bang Minnesota từng chứng kiến một thảm...

Cận cảnh sông Nhuệ ô nhiễm vừa được Bộ Nông nghiệp nêu giải pháp hồi sinh

TPO - Bộ NN&PTNT vừa đề xuất xây xây 2 đập dâng trên sông Hồng để nâng cao mực nước, từ đó giúp hạn chế ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy. Hiện nay, sông Nhuệ đang ô nhiễm nghiêm trọng. Sông Nhuệ là nhánh nhỏ của sông Hồng, điểm đầu từ cống Liên Mạc, quận Bắc Từ...

Mới nhất

48 giờ ở Mai Châu