Trang chủPolitical ActivitiesLãnh đạo Bộ Công an truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng...

Lãnh đạo Bộ Công an truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng tại lớp bồi dưỡng cho cục trưởng, giám đốc và tương đương năm 2024

Nhiều nội dung quan trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp quán triệt, giảng dạy tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2024.
 

Từ ngày 20/3 – 28/3/2024, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương năm 2024. Theo chương trình bồi dưỡng, học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 09 chuyên đề và báo cáo thực tế về những vấn đề chính trị, pháp luật, thời sự quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác công an của Công an các đơn vị, địa phương.. Các chuyên đề báo cáo thực tế đều do báo cáo viên là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị; Uỷ viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Công an và các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực trực tiếp giảng dạy.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.
Bộ trưởng Tô Lâm truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.

Ngay sau Lễ khai giảng ngày 20/3/2024, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề: “Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” cho học viên lớp bồi dưỡng. Bài giảng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng, giúp cho học viên nhận thức sâu sắc và lĩnh hội đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi và thành công Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.

Ngày 21/3/2024, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề “Xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia nhận diện tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh”. Việc nghiên cứu, học tập và quán triệt nội dung bài giảng giúp học viên lớp học nhận thức sâu sắc hơn về Đề án 06 của Chính phủ, củng cố thêm cơ sở khoa học trong hoạt động quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các mặt công tác công an, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên lớp bồi dưỡng.

Ngày 25/3/2024, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp giảng dạy tới lớp học chuyên đề “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự ở nước ta hiện nay”. Trong bài giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã truyền đạt tới học viên các vấn đề như cơ sở chính trị, pháp lý và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự ở nước ta hiện nay; các chương trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự và nhiệm vụ của cục trưởng, giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2030. Qua đó giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng, thống nhất trong nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân…

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên Lớp bồi dưỡng.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến truyền đạt nội dung chuyên đề cho học viên Lớp bồi dưỡng.

Ngày 27/3/2024, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã giảng dạy chuyên đề “Đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị”.

Trong bài giảng, đồng chí Thứ trưởng đã đi sâu phân tích tới các vấn đề như: thực trạng nguồn lực, tài chính phân bổ ngân sách; cơ sở vật chất; trang bị, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân tư trang của lực lượng CAND và các đề án, dự án của ngành Công an. Bài giảng giúp học viên lớp học nhận thức sâu sắc hơn về công tác hậu cần, kỹ thuật; từ đó liên hệ thực tiễn với đơn vị đang công tác để có định hướng phát triển về xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân trong thời gian tới đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị…

Học viên Lớp bồi dưỡng tham gia học tập chuyên đề.
Học viên Lớp bồi dưỡng tham gia học tập chuyên đề.

Sau 07 ngày học tập, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Các chuyên đề trong chương trình lớp bồi dưỡng là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Sự thành công của lớp bồi dưỡng một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Học viện trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Ban Biên tập – Cổng TTĐT Bộ Công an

Nguồn

Cùng chủ đề

Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 02/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu...

Tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 2/4/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương trình...

CSGT có những nhiệm vụ, quyền hạn gì trên lĩnh vực đường sắt?

Sáu nhiệm vụ trọng tâmBộ Công an vừa ban hành dự thảo thông tư...

Bộ Công an bác tin Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh

Bộ Công an vừa thông tin về vụ việc liên quan đến lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).  Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Bộ Công an xác định, cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh - Chủ tịch Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 02/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu...

Bổ sung nhiều chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người

Sáng 01/4, tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự và phát biểu tại phiên họp. Sửa đổi, bổ sung 52 điều, xây dựng mới 9 điều, bỏ 1 điều Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình...

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và...

Tiếp tục Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật sáng 2/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật.   Bộ trưởng Tô Lâm, cho biết, qua gần...

Những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa...

Diễn tập phương án PCCC và CNCH giữa lực lượng Công an, Nội vụ 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia

Nằm trong chuỗi hoạt động nhân Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ 03 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ I, chiều 29/3/2024 tại thành phố Đà Nẵng, dưới sự chứng kiến của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại tướng Vi-lay Lạ-khăm-phong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội...

Bài đọc nhiều

Ngoại giao cây tre Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tâm sự: "Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN Trong lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây...

Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế tháng thứ tư liên tiếp

Bốn tháng liên tiếp Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách quốc tế, đạt gần 10 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia và Tổng cục Thống kê hôm 29/10, tháng 10 Việt Nam đón hơn 1,1 triệu lượt khách và là tháng thứ tư liên tiếp đón hơn một triệu lượt khách quốc tế. Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu...

Giá trị văn hoá trong các làng nghề truyền thống ở Việt Nam

Trên dải đất hình chữ S này, mỗi vùng, miền đều sở hữu những nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc dân tộc. Và một trong những điều hấp dẫn du khách trong và ngoài nước chính là làng nghề truyền thống. Tác giả Đỗ Tuấn Ngọc đã tái hiện lại rất nhiều làng nghề ở Việt Nam qua các tác phẩm gửi về Cuộc thi ảnh và Video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam”. Các làng...

Vinh danh những chủ nhân của Giải thưởng Cống hiến năm 2024

Lễ trao Giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa với sự đồng hành của Truyền hình thông tấn (VNews) đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn tối 27/03. Đây là năm thứ hai Giải thưởng Cống hiến trao giải cho cả hai hạng mục Âm nhạc và Thể thao, tiếp tục vinh danh những gương mặt ngày đêm nỗ lực, mang đến những phần thể hiện tốt nhất. Vnews Nguồn

Toàn cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo gần 9.000 tỷ sẵn sàng thông xe dịp lễ 30/4

Khi chặng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78km hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Nha Trang vào TP.HCM sẽ nối liền một dải, giúp các phương tiện lưu thông giữa hai thành phố này chỉ mất từ 4-5 giờ. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đã hoàn...

Cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 02/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu...

Cơ hội quảng bá du lịch cho tỉnh Cao Bằng

Tháng 9/2024, tỉnh Cao Bằng sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế lần 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, có ý nghĩa lớn đối với ngành Du lịch Cao Bằng nói riêng và đất nước nói chung, góp phần quảng bá du lịch Cao Bằng với thế giới. Vnews Nguồn

Người trẻ đam mê phục dựng cổ phục Việt

Cổ phục Việt là một trong những nét văn hóa độc đáo và vô cùng quý báu của dân tộc. Bảo tồn cổ phục không chỉ góp phần giữ gìn một di sản cổ xưa mà còn thúc đẩy những giá trị truyền thống cho hiện tại và tương lai. Gần đây, những bộ cổ phục đang được hồi sinh mạnh mẽ. Điều đáng mừng là chính những người trẻ đã góp phần phục dựng lên những bộ trang...

Thứ trưởng Phạm Đức Long làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, bổ sung Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long vào vị trí Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thay cho Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.  ...

Hiện thực hóa khát vọng về một Nha Trang xanh, thịnh vượng và hiện đại hơn

(Chinhphu.vn) - Sáng 2/4, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924-2024), 15 năm được công nhận là đô thị loại I thuộc tỉnh Khánh Hòa. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thành phố Nha Trang - Ảnh: VGP/Minh Khôi Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc...

Mới nhất

Khẩn trương chuẩn hoá thông tin tài khoản phục vụ triển khai Đề án 06

(Mic.gov.vn) - Để triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực...

Ngàn năm tơ lụa bắt đầu từ nương dâu, con tằm

Nghề tằm tang đã xuất hiện và tồn tại trong dân gian từ hàng ngàn năm nay. Nương dâu, con tằm gắn bó với cuộc sống người Việt từ những ngày đầu dựng nước và đi vào trong ca dao, tục ngữ, truyền thuyết... lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Theo huyền sử, Công chúa Thiều...

Tác phẩm VUI TẾT VIỆT NAM.

- Tác...

Liên tục xảy ra các vụ sạt lở bờ sông ở Cần Thơ, người dân đang được vận động đến nơi an toàn

Sáng nay 3/4, tại khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ lại xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông Trà Nóc,...

Mỹ nhân ‘Cô đi mà lấy chồng tôi’ vướng ồn ào bạo lực học đường

Song Ha Yoon - diễn viên phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" - bị tố cáo tham gia bạo lực học đường, chưa lên tiếng giải thích. Ngày 2/4, tờ news1 cho biết các hình ảnh, thông tin trong quá khứ của diễn viên đang được quan tâm, do cô vướng nghi vấn 20 năm trước từng đánh...

Mới nhất