TAG

đặc nhiệm Anh

Đặc nhiệm Anh bí mật hoạt động tại 19 quốc gia

Guardian dẫn báo cáo của nhóm từ thiện Hành động chống Bạo lực Vũ trang (AOAV) cho biết, các lực lượng đặc nhiệm...

Latest news