TAG

make in India

Giải mã sức mạnh của Ấn Độ

Bài viết của tác giả Federico Rampini đăng trên mạng Corriere della Sera (Italy) mới đây phân tích bối cảnh địa chính trị thuận lợi cho phép Ấn Độ tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và gia tăng lợi thế quốc tế, nhất là trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc hiện nay.

Latest news