Trang chủDestinationsThái BìnhThái Bình hướng mục tiêu hoàn thành 31.000 căn...

Thái Bình hướng mục tiêu hoàn thành 31.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030Thái Bình hướng mục tiêu hoàn thành 31.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030

Thứ 5, 03/08/2023 | 16:39:03

2,065 lượt xemChung cư Thành Công là một trong những dự án phát triển nhà ở vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Căn cứ số liệu dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tỉnh Thái Bình phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 35m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 39m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 32,3m2 sàn/người.

Trên cơ sở dự báo dân số, diện tích nhà ở bình quân đầu người, thì tổng diện tích nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 sẽ phấn đấu đạt hơn 73,4 triệu m2 sàn. Đáng chú ý, diện tích nhà ở khu vực nông thôn sẽ nhiều hơn khu vực đô thị, với tổng diện tích hơn 40, 6 triệu m2.

Về chất lượng nhà ở, tỉnh Thái Bình quyết tâm đến năm 2025 không còn nhà ở đơn sơ, nhà ở kiên cố đạt 99% và đến năm 2030 nhà ở kiên cố sẽ đạt 99,5%.

Yêu cầu đề ra của tỉnh là nhà ở mới phải bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, gắn với các dự án phát triển đô thị, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số, thiết kế mở rộng không gian tiện nghi, chức năng của căn nhà theo hướng phát triển không gian xanh, bền vững, phát thải thấp.

Cũng trên cơ sở tính toán diện tích nhà ở tăng thêm qua các giai đoạn và việc triển khai các dự án phát triển nhà ở, thực trạng phát triển nhà ở của người dân tự xây, thực trạng hộ gia đình chính sách cần hỗ trợ về nhà ở, tỉnh Thái Bình đưa ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành hơn 38.000 căn nhà ở thương mại; hơn 31.000 căn nhà ở xã hội; gần 20.000 căn nhà ở cho công nhân và hơn 11.000 căn nhà ở cho người thu nhập thấp.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, diện tích quỹ đất cần để triển khai xây dựng nhà ở thương mại đến năm 2030 là 910ha; nhà ở xã hội là 134ha; nhà ở cho công nhân là 92ha và nhà ở cho người thu nhập thấp là 42ha.

Theo tính toán, nguồn vốn để phát triển nhà ở nêu trên là rất lớn. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025 là gần 100.000 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là gần 125.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa Chương trình phát triển nhà ở, tỉnh Thái Bình đã đưa ra các nhóm giải pháp như: Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và cải cách hành chính; giải pháp về nguồn vốn và thuế; giải pháp về quy hoạch kiến trúc, xây dựng; giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở…

Nguyễn Thơi

Source link

Tin cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Tin nổi bật

Tin mới nhất