Trang chủPolitical ActivitiesBộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành...

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong quý I/2024, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm cải cách một cách toàn diện gắn với việc phát triển chính phủ điện tử và quá trình chuyển đổi số. Qua đó tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ảnh minh họa: HD

Quyết liệt triển khai công tác CCHC

Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), trong quý I năm 2024, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 96/146 nhiệm vụ tại Kế hoạch Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 ban hành theo Quyết định 2838/QĐ-BTC ngày 25/12/2023. Trong đó, đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, triển khai 63 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 16 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bộ Tài chính coi công tác cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo và thực hiện. Do đó, công tác nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính đã đáp ứng yêu cầu tiến độ và nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời giải quyết những vấn đề lớn phát sinh trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế. Cùng với đó, công tác cải cách TTHC được Bộ Tài chính đẩy mạnh. Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động TTHC đầy đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, chú trọng đối với lĩnh vực thuế, hải quan; cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ. Đồng thời, quý I năm 2024, Bộ Tài chính tiếp tục kiểm soát chặt các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024, Bộ Tài chính đã rà soát và ban hành 06 Quyết định công bố bãi bỏ 40 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 26 TTHC; công bố mới 12 TTHC trong các lĩnh vực quản lý. Đến ngày 14/3/2024, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 765 TTHC. Trên cơ sở Quyết định công bố, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai, cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Cơ chế một cửa ổn định và hiệu quả

Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả.

Lũy kế từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã tiếp nhận 363 hồ sơ TTHC thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm; kế toán, kiểm toán; tin học và giá). Đồng thời, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nhằm hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Tài chính. Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền đảm bảo đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được đẩy mạnh theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong quý I năm 2024, tổng số văn bản đi phát hành điện tử là 21.106 văn bản, tổng số văn bản điện tử nhận về EdocTc là 12.830 văn bản. Nhờ đó, chất lượng hiệu quả của các hoạt động nghiệp vụ được nâng cao, thời gian giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp được rút ngắn hơn, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ này là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 765, trong đó: 383 DVCTT toàn trình (đạt tỷ lệ 50,07%), 123 DVCTT một phần (đạt tỷ lệ 16,07%) và 259 dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân (đạt tỷ lệ 33,86%). Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Việc triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Kết quả đến ngày 18/03/2024, có 47.122 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 228,3 triệu hóa đơn (Tổng số tiền thuế: 11.177,7 tỷ đồng, tổng số doanh thu: 162.481,5 tỷ đồng).

Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan thông qua hệ thống VNACSS/VCIS; triển khai cổng thanh toán điện tử tại tất cả các Cục hải quan; Cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối với sự tham gia của hơn 69,5 nghìn doanh nghiệp. 100% TTHC lĩnh vực kho bạc đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Thu Hoài – Cổng TTĐT Bộ Tài chính

Nguồn 

Cùng chủ đề

Nâng cao năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh cho cán bộ Tài chính

Trong 2 ngày (27-28/3/2024), Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề về thuế môi trường, thị trường các-bon và trái phiếu xanh. Tham dự chương trình đào tạo có các chuyên gia từ Pháp, đại diện một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính.   Toàn cảnh chương trình đào tạo ngày 27/3/2024.  Trong ngày 27/3, các chuyên gia Pháp đã có các bài trình bày về...

Phê duyệt Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Belarus

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Belarus về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (Hiệp định). Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Ivanets Andrei Ivanovich ký kết Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus trong lĩnh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế – xã hội Đại hội XIV của Đảng

Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban. Phiên họp tập trung thảo luận về Đề cương Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ...

Nguồn cung xăng dầu không bị ảnh hưởng khi lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng

Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động trong vòng 48 ngày, từ ngày 15.3 đến ngày 1.5.2024 để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5.Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, ngày 26.3, trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, bộ đã yêu cầu Nhà máy lọc dầu...

Ngành Tư pháp phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024

Ngày 22/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bài đọc nhiều

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Trái ngọt từ công cuộc ‘kéo đại bàng về làm tổ’

Được ví như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng những năm 2000, người ta vẫn chỉ biết tới Phú Quốc là một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á (đánh giá của CNN). Chỉ đến khi có sự xuất hiện của hàng loạt nhà đầu tư lớn với chiến lược phát triển hạ tầng du lịch bài bản, Phú Quốc mới thật sự lột xác. Định hình một "điểm đến mới...

VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Philippe Troussier đồng thuận chia tay, hai tiếng sau trận thua Indonesia 0-3 ở vòng loại World Cup 2026 tối 26/3. "Chúng tôi vừa họp với HLV Troussier. Hai bên cùng thống nhất chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024", Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi xác nhận với VnExpress, sau cuộc họp tại trụ sở VFF. Ông Khôi cho biết, HLV Troussier gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, CLB, VFF cũng như...

Thắng cảnh còn giữ nét hoang sơ, điểm du lịch mới nổi tại Bình Định

Những ngày cuối tuần, hàng nghìn người đến điểm du lịch cộng đồng tạo sinh kế cho người nghèo ở Mũi Gành (Bình Định) để check-in, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và bình yên nơi đây. nguồn

Hà Nội mùa lá rụng đẹp đến nao lòng

Hà Nội đang bước vào thời điểm giao mùa đẹp đến nao lòng, khi khoác lên mình sắc màu thơ mộng của những chiếc lá vàng, đỏ rụng phủ kín nhiều tuyến phố. Laodong.vn Nguồn

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

(Bqp.vn) - Sáng 25/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ. Quang cảnh hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó...

Cùng chuyên mục

Nâng cao năng lực xây dựng chính sách tài chính xanh cho cán bộ Tài chính

Trong 2 ngày (27-28/3/2024), Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề về thuế môi trường, thị trường các-bon và trái phiếu xanh. Tham dự chương trình đào tạo có các chuyên gia từ Pháp, đại diện một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính.   Toàn cảnh chương trình đào tạo ngày 27/3/2024.  Trong ngày 27/3, các chuyên gia Pháp đã có các bài trình bày về...

Từ ngày 29 – 30/3 sẽ diễn ra Hội nghị Sở hữu trí tuệ và các sự kiện bên lề năm 2024

Hội nghị Sở hữu trí tuệ (SHTT) và các sự kiện bên lề năm 2024 sẽ trở thành diễn đàn quan trọng của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động SHTT ở các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước. Toàn cảnh Hội nghị SHTT thường niên năm 2022. Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch Ủy ban Nhân...

Bộ trưởng Bộ GDĐT làm việc tại Angola

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Angola diễn ra vào ngày 28/3, sáng ngày 26/3 (theo giờ địa phương), với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) Luísa Damião. Tham dự buổi làm việc có Đại...

Quản lý quảng cáo trên mạng hướng đến “Tuân thủ – An toàn – Trách nhiệm”

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 26/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp quản lý quảng cáo trên mạng với chủ đề “Tuân thủ - An toàn - Trách nhiệm”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị.  Các doanh nghiệp đồng hành ủng hộ Bộ TT&TT Hội nghị được tổ chức với mục đích đánh giá thực...

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐOÀN NGHỊ SĨ HOA KỲ: THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHỊ VIỆN TƯƠNG XỨNG VỚI QUAN HỆ...

Sáng 27/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban Các mối đe doạ mới nổi, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ làm Trưởng Đoàn. Tại cuộc tiếp, hai bên vui mừng khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là cơ sở để tiếp...

Mới nhất

Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/3/2024: Hai 'ông lớn' giảm tiếp lãi suất huy động

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-18 tháng. Đây là lần đầu tiên trong tháng 3, VIB điều chỉnh lãi suất huy động nhưng là lần thứ 6 kể từ...

Quản lý quảng cáo trên mạng hướng đến “Tuân thủ – An toàn – Trách nhiệm”

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 26/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Triển khai các giải pháp quản lý quảng cáo trên mạng với chủ đề “Tuân thủ - An toàn - Trách nhiệm”. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chủ trì...

Phú Thọ: Nhiều trải nghiệm cho du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội đền Hùng năm 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng với mong muốn mang lại cho du khách những trải nghiệm mới.

Hình ảnh những căn nhà nửa tỷ đồng/m2 hoặc đấu giá nhiều lần không xong

Nhiều căn nhà tại trung tâm quận 1, Bình Thạnh (TPHCM) có diện tích lớn, được rao giá khởi điểm đấu giá vài chục tỷ đồng. Một số căn khác được đấu giá nhiều lần nhưng chưa thành công. Căn nhà tại số 37 Đỗ Quang Đẩu (phường Phạm Ngũ...

Tuổi trẻ Đắk Lắk hành động vì môi trường, lan tỏa lối sống xanh

TPO - Thời gian qua, tuổi trẻ Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại huyện Lắk, bảo vệ môi trường,...

Mới nhất