Hà Nội chấm dứt hoạt động dự án đầu tư công viên gần 30.000m2

Cụ thể, tại quyết định số 231, ngày 5/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội chấm dứt hoạt động...

Tin nổi bật