Trang chủFigureĐồng chí Nguyễn Lương Bằng trên cương vị người đứng đầu ngành...

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên cương vị người đứng đầu ngành tài chính của Đảng

1. Huy động các nguồn lực tài chính phục vụ Cách mạng tháng Tám 1945

Xuất thân từ gia đình nhà nho nghèo tại thôn Đông, nay thuộc xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Lương Bằng sớm nung nấu lòng yêu nước, thương dân và căm thù thực dân xâm lược trong bối cảnh đất nước chìm trong lầm than. Trí lớn, ý chí kiên cường, nghị lực mạnh mẽ thôi thúc đồng chí phá bỏ ách kìm kẹp, bóc lột để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí được giác ngộ về con đường giải phóng dân tộc và nhanh chóng trở thành chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, một lòng một dạ hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập.

Dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm đầu tham gia cách mạng, đồng chí hoạt động trong các phong trào yêu nước ở nước ngoài, trên tàu biển, và cả miền Nam, miền Bắc. Năm 1926, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên muốn phát triển cơ sở cách mạng trong nước, để gây dựng thêm lực lượng đánh đổ thực dân Pháp, Nguyễn Lương Bằng đã không ngần ngại xung phong về nước hoạt động. Khi về nước, với kiến thức được học từ những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc, cũng như được Người trực tiếp chỉ bảo thêm, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã nhanh chóng xây dựng được cơ sở ở Hải Phòng, tổ chức quần chúng, lập các hội tương tế, v.v. hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; thiết lập được đường dây liên lạc từ Hải Phòng sang Trung Quốc. Đặc biệt, mối liên lạc giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở trong nước với Tổng bộ Hội ở Quảng Châu đã được Nguyễn Lương Bằng thực hiện thành công. Thông qua sự chuyển tải của đường dây liên lạc do Nguyễn Lương Bằng phụ trách, báo Thanh niên và sách Đường kách mệnh được bí mật đưa về nước đã nhanh chóng truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản, đồng thời gần 200 cán bộ đã được đưa đón an toàn[1].

Ngày 03/02/1930, tại bán đảo Cửu Long (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã diễn ra dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Qua cuộc họp này, các đại biểu quyết định về việc thống nhất các tổ chức cộng sản tại Việt Nam thành một Đảng duy nhất, mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời, đã nhanh chóng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đấu tranh để giải phóng dân tộc, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Để hoàn thành được mục tiêu này, việc phát triển nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo các hoạt động của Đảng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong những năm đầu, công tác tài chính của Đảng còn gặp nhiều khó khăn, quỹ Đảng hầu như không đáng kể, đảng viên đa phần phải tự lao động, sản xuất để có kinh phí hoạt động cách mạng.

Tháng 10/1943, tại căn cứ Trung ương Đảng ở Mai Lĩnh, Hà Đông, các đồng chí Đặng Xuân Khu, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng đã tiến hành một cuộc họp và giao nhiệm vụ chính cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng là phụ trách công tác tài chính Đảng vì vào lúc này vấn đề tài chính của Đảng gặp rất nhiều khó khăn và cũng chưa có người phụ trách. Là người đầu tiên phụ trách công tác tài chính của Đảng, đồng chí Nguyễn Lương Bằng nhận thức rõ nhiệm vụ mà Trung ương Đảng đã giao. Với suy nghĩ “Tiền không phải là cái quyết định song có tiền thì có thêm sức mạnh cho phong trào”, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã ra sức chăm lo tổ chức các hoạt động tài chính và từng bước xây dựng ngành tài chính của Đảng.

Từ năm 1944, phong trào cách mạng ngày một mạnh mẽ, số tiền mà những gia đình có cảm tình với Đảng đóng góp cho Đảng ngày một nhiều, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã chỉ đạo dùng một phần mua bổ sung nguyên liệu, thiết bị, giấy cho các cơ quan in ấn. Số tiền còn lại dùng làm vốn kinh doanh như tổ chức buôn gạo, khô dầu, dầu ve, dầu trẩu, buôn bè, buôn trâu bò, buôn mật, buôn gỗ làm lược… Tuy nhiên, việc ủng hộ tài chính cho Đảng chưa đáp ứng hết các hoạt động của Đảng. Để chủ động một lượng tài chính lớn, và để động viên lòng yêu nước của nhân dân, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đề nghị Thường vụ Trung ương Đảng cho chủ trương phát hành tín phiếu và tiền tín phiếu, chuyển từ việc đóng góp tài chính như bắt buộc sang tự nguyện. Đề nghị của đồng chí Nguyễn Lương Bằng được Thường vụ Trung ương đồng ý.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng với vai trò Tổng trưởng tài chính của Tổng bộ Việt Minh, đã đề xuất nhiều sáng kiến tài chính để hỗ trợ Mặt trận Việt Minh. Một trong những ý tưởng đó là cuộc vận động “Đồng tiền cứu nước” nhằm đáp ứng chi phí ngày càng tăng của Mặt trận do sự phát triển của cách mạng và sự chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng, thay mặt Tổng bộ Việt Minh, đã quyết định phát hành tín phiếu để hỗ trợ cuộc vận động này.

Qua hai đợt phát hành tín phiếu, Tổng bộ Việt Minh đã thu được 50 triệu đồng Đông Dương. Đó là một thắng lợi lớn xét về mặt tài chính. Song, việc phát hành tín phiếu không chỉ đơn thuần nhằm mục đích tài chính, mà còn cao hơn thế, là nhằm tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của Việt Minh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong tầng lớp trung gian và tầng lớp trên. Thông qua hành động yêu nước cụ thể để tuyên truyền, vận động, lôi kéo, mà những tầng lớp này ngả về phía Việt Minh, hướng đến và đi theo cách mạng.

Mặc dù chưa có kinh nghiệm, nhưng việc phát hành tín phiếu là một thắng lợi không chỉ có ý nghĩa là làm giảm đi những khó khăn về tài chính cho hoạt động cách mạng của Đảng mà còn làm thay đổi nhận thức, phương thức hoạt động của những người làm tài chính cho Đảng và tạo ra nhận thức mới với việc đóng góp tự nguyện của toàn dân cho Đảng và cách mạng.

Nhờ bán tín phiếu theo nhiều hình thức, tài chính của Đảng được gia tăng, giảm bớt khó khăn trong hoạt động cách mạng. Số tiền thu được được Trung ương Đảng sử dụng để mua sắm thêm phương tiện làm việc. Ông quyết định mua đá in để tăng cường in sách, báo phục vụ công tác tuyên truyền. Ông còn bí mật liên hệ với công nhân Nhà in Lê Văn Tân (Hà Nội), hướng dẫn cách in bằng chữ đúc để sản xuất sách, báo, tài liệu nhanh chóng và hiệu quả. Mở rộng in ấn giúp Đảng nhanh chóng và rộng rãi truyền đạt chủ trương đến các địa phương, động viên nhân dân đấu tranh. Quỹ Đảng còn hỗ trợ mua sắm vũ khí, chi viện Đội du kích Võ Nhai và các cơ sở khác. Để quản lý tài chính chặt chẽ, Đảng thiết lập kỷ luật nghiêm ngặt. Các đồng chí, trong đó có Nguyễn Lương Bằng, đều kiểm tra tài chính mỗi cuộc họp. Ông chi tiêu rất chi tiết, ghi chép cẩn thận và minh bạch, đồng thời tuân thủ nghiêm túc kỷ luật tài chính của Đảng. Ông không tiêu tiền của Đảng cho mục đích cá nhân, thậm chí khi đói, ông vẫn giữ tiền của Đảng với tư tưởng “Tiền của Đảng không được phép vi phạm” và đã nêu một tấm gương sáng về liêm chính.

Nhờ có chính sách tài chính đúng đắn của Đảng và những đóng góp rất tích cực của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, công tác quản lý tài chính của Đảng dần dần đi vào nền nếp, ngày càng hoàn thiện hơn và đã từng bước giải quyết được nhiều yêu cầu của Đảng và cách mạng. Đồng thời, qua công tác này, nhân cách liêm chính sáng ngời của đồng chí Nguyễn Lương Bằng càng được các đồng chí trong Trung ương kính trọng.

2. Xây dựng ngành tài chính phục vụ kháng chiến

Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp ngày càng cam go, ách liệt. Để hoàn thiện bộ máy quản lý công tác tài chính của Đảng. Cuối năm 1947, Ban Kinh tế – Tài chính Trung ương được thành lập. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử giữ chức Trưởng ban. Chức năng của Ban vừa nghiên cứu vừa giúp Trung ương hoạch định đường lối kinh tế, tài chính chung, vừa làm công tác tài chính Đảng.

Lúc đầu, nhiệm vụ của Ban Kinh tế – Tài chính Trung ương còn đơn giản, chỉ đơn thuần quản lý đồng tiền. Sau đó, nhiệm vụ được mở rộng ra quản lý một số đơn vị kinh doanh như xưởng dệt, lò bát… Để tăng ngân sách cho các hoạt động kháng chiến, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã chỉ đạo tìm cách đưa một số hàng hóa từ các tỉnh miền núi như Hà Giang, Yên Bái về Hà Nội bán lấy tiền để mua sắm vũ khí, in báo… Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo tổ chức cho một số cơ sở kinh doanh như Hãng Sao Đỏ và Công ty Nam Phát buôn bán hàng ở trong nước, tổ chức vận tải đường thủy, đường bộ và được phép xuất nhập khẩu một số mặt hàng.

Ngoài việc thống nhất phương hướng và nguyên tắc hoạt động tài chính làm công cụ chỉ đạo chung, từ khi đảm nhận lãnh đạo Ban Kinh tế – Tài chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã đặc biệt chú trọng vào công tác đào tạo cán bộ kinh tế, tài chính của Đảng. Ông tiến hành tổ chức một mạng lưới kinh tế, tài chính từ Trung ương đến các địa phương, nhằm phục vụ cho công cuộc kháng chiến. Sau Hội nghị cán bộ kinh tế, tài chính Bắc Bộ (tháng 9/1947), theo Nghị quyết của Hội nghị tháng 10/1949, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã chỉ đạo thành lập Ban Kinh tế – Tài chính tại các khu và tỉnh, trực thuộc cấp ủy. Ông đã cử các cấp ủy viên hay ủy viên thường vụ cấp ủy làm trưởng ban, hướng dẫn công tác kinh tế, tài chính từ cấp cơ sở đến cấp trung ương.

Vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã tham mưu cho Chính phủ phát hành giấy bạc Việt Nam, còn gọi là giấy bạc tài chính, lưu thông trên toàn cõi Việt Nam nhưng chủ yếu ở các khu vực Việt Bắc, vùng tự do ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ở vùng tự do Liên khu V, từ tháng 7/1947, đã phát hành tín phiếu lưu hành song song với tiền tài chính. Từ đầu tháng 11/1947, tại Nam Bộ cũng được phép phát hành, sử dụng tín phiếu. Loại tín phiếu này có giá trị ngang với tiền tài chính. 

Trong giai đoạn kháng chiến, tài chính Đảng gặp khó khăn do nguồn cung không đáp ứng đủ. Từ ngày 21 đến 29 tháng 3 năm 1949, đồng chí Nguyễn Lương Bằng chủ trì Hội nghị cán bộ kinh tế, tài chính quốc gia nhằm tìm giải pháp. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đề xuất một số chủ trương lớn về tài chính nội bộ Đảng như tăng cường các khoản thu (thu nguyệt phí; gây phong trào ủng hộ quỹ Đảng) nhưng phải chấm dứt các cuộc lạc quyên tự động; phải mở rộng và phát triển kinh doanh để tăng tiền lời thu vào quỹ; xây dựng quỹ chi bộ để tạo nguồn đóng góp từ dưới lên; ra sức tiết kiệm chi, vận động các đoàn thể xây dựng quỹ để dần dần tự túc; tách những khoản chi thuộc chính quyền để chính quyền đài thọ; chỉnh đốn các cơ quan ấn loát và phát hành để giảm bớt kinh phí phải trợ cấp; thi hành nghiêm ngặt các chế độ chi tiêu, thực hiện chế độ thu chi có sổ sách kế toán thống nhất. Phải tăng cường kiểm tra tài chính. Gấp rút nghiên cứu, đề nghị Trung ương ban hành chế độ sinh hoạt phí, công tác phí và các chế độ khác. Đồng chí chỉ đạo Hội nghị quán triệt thống nhất phương hướng kinh doanh của Đảng nhằm làm lợi cho quỹ Đảng nhưng không được trái với chính sách kinh tế, tài chính của Đảng và Nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Lương Bằng, hệ thống kiểm tra tài chính đã được xây dựng và hoạt động mạnh mẽ, đồng thời đi kèm với việc hình thành các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ quan tài chính Đảng ở mọi cấp. Từ năm 1949, các đơn vị cơ sở và trực thuộc đã thường xuyên lập kế hoạch hoạt động, dự trù ngân sách và báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm). Để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã đề xuất tổ chức kiểm tra tài chính định kỳ. Hai đến ba lần mỗi năm, ông chủ trương cử các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế – Tài chính Trung ương và các khu xuống đơn vị cơ sở để kiểm tra tài sản, tiền vốn, kho, quỹ, sổ sách, và đánh giá đúng hoạt động của chúng thông qua thực tế. Qua công tác kiểm tra tài chính, các địa phương và cơ sở đã thực hiện đúng chính sách, nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính của Đảng. Tài sản được giao hoặc làm thêm của các cơ sở được quản lý một cách hiệu quả, đồng thời cơ quan tài chính Đảng đã có kiểm soát chặt chẽ về lượng tài sản. Điều này giúp định hướng và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo báo cáo đầy đủ tình hình với Trung ương và các cấp ủy.

Khi sử dụng con người trong công tác, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã chỉ đạo và phối hợp với các cấp ủy địa phương chọn lựa những cán bộ thích hợp, tin cậy, tháo vát, có kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh để đưa đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các cấp tích cực mời những nhân sĩ, nhà doanh nghiệp, nhà chuyên môn và kỹ thuật tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tài chính.

Từ tháng 10 năm 1947, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã đưa ra chỉ đạo mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý kinh doanh và kế toán trong cơ quan tài chính của Đảng tại Trung ương và các liên khu. Đồng thời, ông tập trung vào việc sử dụng và đào tạo cán bộ ngành, cùng với việc tuyển chọn cán bộ mới có tiềm năng. Trong khoảng ba năm từ 1947 đến 1949, tại Trung ương, đã tổ chức thành công 4 lớp đào tạo, thu hút gần 200 học viên, bao gồm đảng viên trẻ triển vọng đến từ các khu, tỉnh và ngành khác nhau. Mỗi khóa học kéo dài từ 4 đến 6 tháng, và sau đó, học viên có thêm 2 đến 3 tháng thực tập tại các cơ sở. Điều này nhằm giúp họ áp dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc. Trong cùng khoảng thời gian, Liên khu Việt Bắc, III, IV cũng tổ chức thành công 5 lớp kế toán viên, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung cán bộ cho các cơ quan quản lý tài chính và cơ sở sản xuất, kinh doanh của Đảng trong các liên khu này. Điều này thể hiện sự chú trọng của Đảng đối với việc đào tạo cán bộ chất lượng để nâng cao chất lượng quản lý và vận hành tài chính trong tình hình kháng chiến và phát triển quốc gia.

3. Đóng góp về mặt lý luận vào đường lối kinh tế, tài chính của Đảng

Bên cạnh những hoạt động thực tiễn, đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng có nhiều đóng góp quan trọng về mặt lý luận vào đường lối kinh tế, tài chính của Đảng. Từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội lần thứ II của Đảng đã được tổ chức tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã trình bày báo cáo về kinh tế – tài chính. Trong báo cáo, đồng chí đã làm rõ “Nhiệm vụ kinh tế tài chính chủ yếu trước mắt của chúng ta là đánh bại chủ nghĩa đế quốc xâm lược trên mặt trận kinh tế”[2], “phải tập trung mọi sự cố gắng về kinh tế tài chính vào đó… không phải chúng ta gác nhiệm vụ thực hiện chính sách kinh tế tài chính phản phong kiến lại. Hai nhiệm vụ phản đế và phản phong kiến luôn luôn gắn vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, thúc đẩy nhau tiến lên. Cho nên, trong kinh tế kháng chiến, nhiệm vụ chống phong kiến cũng phải tích cực tiến hành cho đúng mức… Nói vắn tắt lại, kinh tế kháng chiến tức là kinh tế dân chủ nhân dân trong giai đoạn mà nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc xâm lược[3]

Sau khi nêu lên một số thành tựu, cũng như hạn công tác quản lý kinh tế, tài chính, đồng thời chỉ rõ các nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng kinh tế, tài chính trên tất cả các lĩnh vực. Đối với lĩnh vực tài chính, đồng chí Nguyễn Lương Bằng nêu rõ những việc cần làm ngay: “a) Thiết lập quốc gia ngân hàng, phát hành đồng bạc mới làm cho tiền tệ có thể ổn định phần nào và có giá hối đoái trên trường quốc tế; b) Quy định rõ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; c) Phát hành công trái quốc gia; d) Dân chủ hóa chế độ thuế khóa. Bấy lâu nay chúng ta thật chưa dân chủ hoá thuế khoá đúng mức nhu cầu và khả năng của hoàn cảnh.…e) Cải tiến chế độ tín dụng đối với nông nghiệp và thủ công nghiệp.”[4]

Đường lối kinh tế, tài chính của Đảng không thể tách rời khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng chí nêu rõ: “Trước tình thế ngày càng khó khăn, Đảng ta ngày càng phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn bộ cuộc kháng chiến nói chung, cũng như riêng về mặt kinh tế tài chính. Sự lãnh đạo ấy phải vững chắc, sáng suốt, thống nhất về tư tưởng, chính trị và về tổ chức”[5].

Sự lãnh đạo của Đảng thể hiện trên cách mặt về tư tưởng, chính trị và tổ chức: Về tư tưởng, Đảng phải làm cho mỗi đảng viên thấm nhuần quan điểm quần chúng, quan điểm nhân dân và quan điểm lao động trong phạm vi công tác kinh tế, thấm nhuần lý luận chiến tranh nhân dân trong công tác kinh tế – tài chính, chống khuynh hướng tách rời kinh tế với đường lối chính trị chung và khuynh hướng “thuần túy lý tài” tách rời tài chính với kinh tế và chính trị. Về chính trị, Đảng phải giáo dục cho đảng viên nắm vững những nguyên tắc kinh tế, tài chính của Đảng trong kháng chiến để quần chúng hóa các chính sách ấy, được chính quyền, mặt trận và nhân dân nhất trí và chấp hành đúng tiêu chuẩn. Về tổ chức, “Đảng phải ra sức kiện toàn cơ quan lãnh đạo kinh tế, chấn chỉnh toàn thể bộ máy kinh tế không những ở trung ương mà còn ở các cấp… Đảng phải ra sức giáo dục cán bộ cũ, đào tạo cán bộ mới… phải cương quyết gây tác phong làm việc… có sự thưởng phạt kịp thời. Đảng phải đấu tranh tích cực chống lối làm việc vô nguyên tắc, quan liêu, hủ hóa, hình thức, thủ công nghiệp và những lối làm việc đại quy mô không sát thực tế”[6]

Những quan điểm trên là một đóng góp lớn về lý luận vào đường lối kinh tế, tài chính của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

4. Tính liêm chính và tiên phong trong công việc

Điều đầu tiên khi nói đến nhân cách cao đẹp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đó là tính liêm chính khi giữ các cương vị là người đứng đầu ngành tài chính của Đảng, mặc dù ở vị trí này, không ít người có thể dễ dàng bị cám dỗ, nhất là trong điều kiện kháng chiến còn nhiều khó khăn. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng luôn công minh, phân tách rạch ròi giữa tiền của Đảng với cá nhân, sẵn sàng chịu đói chứ nhất định không động đến một đồng tiền của Đảng. Nguyễn Lương Bằng luôn sống giản dị, tiết kiệm, không ham mê vật chất. Ông thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm. Ông luôn giữ vững nguyên tắc, không tham nhũng, hối lộ. Trong công việc, ông luôn công tâm, xử lý mọi việc một cách công bằng, minh bạch. Đánh giá về ông, nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười đã nói: “Không hám hư danh, không màng tư lợi, suốt đời hy sinh phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đó là động cơ, là mục tiêu phấn đấu của đồng chí Nguyễn Lương Bằng”[7]

Nguyễn Lương Bằng là người tiên phong trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ mới, quan trọng của cách mạng. Mặc dù chưa ngày nào được đào tạo về lĩnh vực tài chính, kinh tế nhưng khi được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, ông đều chấp hành tuyệt đối, luôn phấn đấu đến mức cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông là người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ xây dựng tài chính cho Đảng và Mặt trận Việt Minh trong những năm tháng khẩn trương chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám, đồng chí cũng là người đầu tiên lãnh đạo công tác kinh tế – tài chính của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Và vấn đề không chỉ là người đầu tiên thực hiện những nhiệm vụ khó khăn trên, mà còn là hiệu quả những công việc đó mà ông mang lại cho Đảng, nhân dân và đất nước.

Để có được tinh thần cách mạng, tính liêm chính và tiên phong, bản thân ông phải vượt qua được những cám dỗ, cạm bẫy của chủ nghĩa cá nhân, những lợi ích vật chất. Thành công của đồng chí Nguyễn Lương Bằng trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng giao phó, trước sự vận động phức tạp của cuộc sống, gắn liền với những thành công về phương pháp hoạt động rất hài hòa nhưng thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng lên trên hết.

Nguyễn Lương Bằng luôn chú trọng việc nghiên cứu lý luận, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng và kết hợp chặt chẽ với thực tiễn hoạt động. Ông luôn đi sâu vào thực tế, nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân để từ đó đưa ra những quyết định, chủ trương phù hợp. Ông luôn đề cao tinh thần tập trung dân chủ, nhưng đồng thời cũng khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính sáng tạo trong công việc. Ông thường xuyên tổ chức các hội nghị, tập huấn để cán bộ, đảng viên và nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong những năm phụ trách công tác kinh tế, tài chính của Đảng, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã đề xuất và tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách đúng đắn và sáng tạo về kinh tế, tài chính; xây dựng những cơ sở sản xuất, kinh doanh của tài chính Đảng và góp phần quan trọng vào việc ổn định nền kinh tế nước nhà; bảo đảm khối lượng tài chính to lớn đáp ứng nhu cầu lãnh đạo và hoạt động của Đảng, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đến thắng lợi; đồng chí cũng là người lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính của Đảng có phẩm chất và năng lực, đóng góp những cán bộ cốt cán cho các ngành kinh tế và tài chính của Nhà nước. Là người phụ trách ngành tài chính của Đảng trong nhiều năm, đồng chí luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần liêm khiết, về tổ chức và quản lý chặt chẽ, về phong cách hoạt động sáng tạo, năng động và kiên quyết. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng được các đồng chí trong Đảng gọi bằng cái tên thân yêu và kính trọng: “Anh Cả”. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã dành những lời trân trọng về đồng chí Nguyễn Lương Bằng: “Anh Nguyễn Lương Bằng, Anh Cả quý mến của chúng ta đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc. Anh Cả là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất, về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tác phong cần cù, giản dị; là người lãnh đạo, người đồng chí được toàn Ðảng, toàn dân yêu mến, cảm phục”[8].

—————–

[1] Nguyễn Lương Bằng tiểu sử, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2015, tr.46

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001, tập 12, tr.310;

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001, tập 12, tr.310-311.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001, tập 12, tr.337-338

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001, tập 12, tr.343

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2001, tập 12, tr.343-344.

[7]https://baohaiduong.vn/ong-chi-nguyen-luong-bang-tam-guong-nguoi-cong-san-nhan-nghia-tri-dung-liem-340192.html

[8] https://xaydungdang.org.vn/ly-luan-thuc-tien/dong-chi-nguyen-luong-bang-nguoi-chien-si-cong-san-mau-muc-nguoi-tham-gia-sang-lap-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa-7231

Source link

Cùng chủ đề

Nữ giáo sư Việt Nam đạt giải thưởng Kovalevskaia

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà toán học Nga Sophia Kovalevskaia bắt đầu trao tại Việt Nam vào năm 1985. Đây là giải thưởng được trao thường niên cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học tự nhiên - một lĩnh vực có vai trò then chốt trong nền kinh tế tri thức. Giải thưởng Kovalevskaia là thành quả sau 28 năm nghiên...

Thủ tướng chỉ rõ 4 định hướng lớn với ngoại giao kinh tế

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Chủ tịch UBND,...

Khi người cao tuổi chung tay xây dựng gia đình văn hóa

Làng quê Nam Định ngày càng thay da đổi thịt, trong đó đóng góp rất nhiều công sức của NCT Hiện nay, lớp NCT trong tỉnh trở thành trụ cột tinh thần vững chắc của gia đình, là tấm gương để giáo dục con cháu về đạo đức, lối sống từ những điều đơn giản nhất. Dù...

Lãnh đạo Bộ Công an truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng tại lớp bồi dưỡng cho cục trưởng, giám đốc và tương đương...

Nhiều nội dung quan trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp quán triệt, giảng dạy tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2024.   Từ ngày 20/3 - 28/3/2024, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương năm 2024. Theo chương trình bồi...

Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 02/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước​ đạt gần 13% kế hoạch

Kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 662.590,3 tỷ đồng), bằng 12,3% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn 2024 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 697.337,4 tỷ đồng). Về công tác kiểm soát chi cho thấy, về chi thường xuyên, dự kiến đến ngày 31/3/2024, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 232.989 tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán...

Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài

Tiếp theo chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, trong ngày 02/4/2024, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch...

Sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện chương trình quý I của Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu...

Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024

Chiều ngày 2/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị họp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024. Tham dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, các Bộ trưởng: Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông...

Cơ bản hoàn thành các mục tiêu

Hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, xác định mục tiêu của giáo dục mầm non: “giúp trẻ phát triển...

Bài đọc nhiều

Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế tháng thứ tư liên tiếp

Bốn tháng liên tiếp Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách quốc tế, đạt gần 10 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia và Tổng cục Thống kê hôm 29/10, tháng 10 Việt Nam đón hơn 1,1 triệu lượt khách và là tháng thứ tư liên tiếp đón hơn một triệu lượt khách quốc tế. Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu...

Ngoại giao cây tre Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tâm sự: "Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN Trong lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây...

Giá trị văn hoá trong các làng nghề truyền thống ở Việt Nam

Trên dải đất hình chữ S này, mỗi vùng, miền đều sở hữu những nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc dân tộc. Và một trong những điều hấp dẫn du khách trong và ngoài nước chính là làng nghề truyền thống. Tác giả Đỗ Tuấn Ngọc đã tái hiện lại rất nhiều làng nghề ở Việt Nam qua các tác phẩm gửi về Cuộc thi ảnh và Video “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam”. Các làng...

Vinh danh những chủ nhân của Giải thưởng Cống hiến năm 2024

Lễ trao Giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa với sự đồng hành của Truyền hình thông tấn (VNews) đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn tối 27/03. Đây là năm thứ hai Giải thưởng Cống hiến trao giải cho cả hai hạng mục Âm nhạc và Thể thao, tiếp tục vinh danh những gương mặt ngày đêm nỗ lực, mang đến những phần thể hiện tốt nhất. Vnews Nguồn

Toàn cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo gần 9.000 tỷ sẵn sàng thông xe dịp lễ 30/4

Khi chặng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78km hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Nha Trang vào TP.HCM sẽ nối liền một dải, giúp các phương tiện lưu thông giữa hai thành phố này chỉ mất từ 4-5 giờ. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đã hoàn...

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Bộ Công an truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng tại lớp bồi dưỡng cho cục trưởng, giám đốc và tương đương...

Nhiều nội dung quan trọng đã được lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp quán triệt, giảng dạy tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2024.   Từ ngày 20/3 - 28/3/2024, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương năm 2024. Theo chương trình bồi...

Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 02/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu...

Cơ hội quảng bá du lịch cho tỉnh Cao Bằng

Tháng 9/2024, tỉnh Cao Bằng sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế lần 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là sự kiện mang tầm quốc tế và khu vực, có ý nghĩa lớn đối với ngành Du lịch Cao Bằng nói riêng và đất nước nói chung, góp phần quảng bá du lịch Cao Bằng với thế giới. Vnews Nguồn

Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mục tiêu trở thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu trở thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Chính phủ phê xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương với GRDP bình quân đầu người từ 18.000 đến 18.500 USD. Ngày 30/3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ...

Cổ phiếu dầu khí và cao su bứt phá, thị trường lại chao đảo vì tin đồn

Cổ phiếu dầu khí và cao su bứt phá, thị trường lại chao đảo vì tin đồnThị trường bật tăng sau khi tin đồn liên quan đến Sacombank được bác bỏ. Tuy vậy, chính cổ phiếu STB chưa thể về lại giá tham chiếu. Trong khi đó, hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và cao su bứt phá mạnh. Sau khi giảm khá...

Mới nhất

Agribank – nhiều dấu ấn trong hành trình chuyển đổi số

Agribank mở rộng kết nối với số lượng trên 45 triệu giao dịch, tổng giá trị giao dịch đạt 60 nghìn tỷ đồng, góp phần tích cực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Agribank nhận vinh danh Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN     Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh...

Người trẻ đam mê phục dựng cổ phục Việt

Cổ phục Việt là một trong những nét văn hóa độc đáo và vô cùng quý báu của dân tộc. Bảo tồn cổ phục không chỉ góp phần giữ gìn một di sản cổ xưa mà còn thúc đẩy những giá trị truyền thống cho hiện tại và tương lai. Gần đây, những bộ cổ phục đang được hồi...

Thứ trưởng Phạm Đức Long làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, bổ sung Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long vào vị trí Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, thay cho Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.  ...

Hiện thực hóa khát vọng về một Nha Trang xanh, thịnh vượng và hiện đại hơn

(Chinhphu.vn) - Sáng 2/4, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924-2024), 15 năm được công nhận là đô thị loại I thuộc tỉnh Khánh Hòa. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thành phố...

Khẩn trương chuẩn hoá thông tin tài khoản phục vụ triển khai Đề án 06

(Mic.gov.vn) - Để triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực...

Mới nhất