Trang chủNewsKinh tếChuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền...

Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam


Chia sẻ tại Diễn đàn kinh tế – xã hội Việt Nam chiều 19.9, TS Nguyễn Đình Cung đánh giá 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức, dù giữ vững được kinh tế vĩ mô nhưng nền kinh tế vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu mang tính cơ cấu.

</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1"> <div class="custom-cursor-default-hover"><img width="2000" height="1332" decoding="async" data-author="" id="img_628542332298870784" w="2000" h="1332" alt="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 1." title="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="628542332298870784" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%202000%201332'%3E%3C/svg%3E" type="photo" style="max-width:100%;" data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/09/Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg"/><noscript><img width="2000" height="1332" decoding="async" data-author="" id="img_628542332298870784" w="2000" h="1332" alt="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 1." title="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="628542332298870784" src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/09/Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;"/></noscript></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh" class="">TS Nguyễn Đình Cung chỉ rõ 3 điểm yếu mang tính cơ cấu của nền kinh tế</p> </figcaption></figure> <p>Thứ nhất là nền kinh tế phân mảng: đầu tư nước ngoài, tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, nhưng không liên kết, không tạo thành nền kinh tế thống nhất. </p> <p>Thứ 2, nền kinh tế mở, mức độ hội nhập của doanh nghiệp tư nhân trong nước thấp, không tận dụng được hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, cũng như chưa đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng và thịnh vượng quốc gia. </p> <p>Thứ 3, thể chế kinh tế không còn phù hợp để huy động và sử dụng nguồn lực có hiệu quả tạo sự bứt phá tăng trưởng. Ông Cung dẫn chứng Quốc hội liên tục phải ban hành thể chế đặc biệt cho địa phương và địa phương mong muốn điều này càng ngày càng nhiều, rồi các chính sách đặc thù thí điểm cho dự án quan trọng quốc gia. “Đây là điểm yếu nhất của nền kinh tế Việt Nam”, ông Cung nêu.</p> <p>Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để huy động được nguồn lực nội sinh của doanh nghiệp? Theo TS Nguyễn Đình Cung, trong giai đoạn khủng hoảng, doanh nghiệp luôn phải ưu tiên tồn tại và vượt qua khó khăn thông qua tái cơ cấu, giảm chi phí. </p> <p>“Cái khó ló cái khôn”, nhiều doanh nghiệp chớp được cơ hội nhưng Nhà nước cần hỗ trợ để doanh nghiệp vượt khó thành công. Cụ thể, ông Cung cho rằng, cần ổn định kinh tế vĩ mô; cải cách cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa, giảm chi phí tuân thủ. </p> <p>Mặt khác, cần giúp doanh nghiệp giảm chi phí như giảm lãi suất, giảm phí, thuế, miễn phí miễn thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mặt khác tăng cầu tiêu dùng. Những giải pháp này đều đã và đang được thực hiện, nhưng vấn đề cần làm là phải triển khai nhất quán, mạnh mẽ, mức độ cao hơn để bù đắp được khó khăn cho doanh nghiệp. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode custom-cursor-default-hover" type="block-quote-info" data-layout="default" data-backgroundcolor="#F9F9F9" data-bordercolor="#E5E5E5" data-textcolor="#333" style="background-color: #F9F9F9;border-color: #E5E5E5" wp_automatic_readability="10.5"> <div class="quote-content has-author has-border custom-cursor-default-hover" style="color:#333" wp_automatic_readability="41"> <p class="custom-cursor-default-hover">Niềm tin rất quan trọng. Để doanh nghiệp tin được thì nói phải đi đôi với làm, văn bản chính sách phải thực thi đúng như thế. Các nhà lãnh đạo, trong mọi trường hợp hay tại diễn đàn như hôm nay, có phát biểu chạm tới trái tim, khích lệ tinh thần đầu tư, tức là làm cho doanh nghiệp máu đầu tư, vượt qua khó khăn.</p> </div> <div class="quote-author-info has-avatar"><span class="q-avatar"><img width="2000" height="1332" decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%202000%201332'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/09/Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg"/><noscript><img width="2000" height="1332" decoding="async" src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/09/Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg"/></noscript></span><span class="q-name">TS Nguyễn Đình Cung </span><span class="q-link custom-cursor-default-hover"/></div> </div> <p>Cũng theo ông Cung, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, nhưng thực tế quá trình hội nhập có phần nào chậm lại, có thể có đứt gãy và thay đổi định hướng. Các nước phát triển đang thay đổi tư duy, củng cố nền tảng, tăng tính tự lực, tự cường, từ đó thay đổi chuỗi cung ứng. </p> <p>Bên cạnh đó, xu thế mới về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn… trở thành tiêu chuẩn, quy chuẩn của sản xuất, tiêu dùng. Vì vậy, để duy trì tăng trưởng xuất khẩu đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải thay đổi.</p> <figure class="VCSortableInPreviewMode custom-cursor-default-hover" type="Photo" style="" wp_automatic_readability="1"> <div class="custom-cursor-default-hover"><img width="2000" height="1332" decoding="async" data-author="" id="img_628542332636680192" w="2000" h="1332" alt="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 3." title="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="628542332636680192" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%202000%201332'%3E%3C/svg%3E" type="photo" style="max-width:100%;" data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/09/1695158767_227_Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg"/><noscript><img width="2000" height="1332" decoding="async" data-author="" id="img_628542332636680192" w="2000" h="1332" alt="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 3." title="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="628542332636680192" src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/09/1695158767_227_Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg" type="photo" style="max-width:100%;"/></noscript></div><figcaption class="PhotoCMS_Caption" wp_automatic_readability="2"> <p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh" class="">Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương (phải) tại phiên thảo luận</p> </figcaption></figure> <p>Theo TS Nguyễn Đình Cung, không thể tiếp tục dựa trên lợi thế chi phí thấp mà phải đầu tư để đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, chuyển đổi sản xuất xanh hơn, tuần hoàn, giảm phát thải. </p> <p>Phải đa dạng hóa thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi tối đa cho xuất khẩu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, áp dụng KH-CN. Đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực nội sinh của doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực sự có động lực đổi mới.</p> <p>Liên quan đến các chính sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho rằng, Nghị quyết 43 của Quốc hội ban hành đã phát huy tích cực, tập trung vào nhóm chính sách tài khóa, tiền tệ, nhóm chính sách khác; chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đầu tư kết cấu hạ tầng.</p> <p>Các chính sách điều chỉnh khoản nợ, giãn cách thời gian trả nợ, chính sách tài khóa cũng được áp dụng nhanh chóng và dễ đi vào cuộc sống như giảm thời gian nộp các loại thuế và phí, giãn, hoãn các khoản thuế và phí…, nhờ vậy tạo dòng tiền cho doanh nghiệp. </p> <p>Ngoài ra, các chính sách khác như an sinh xã hội, tạo việc làm cũng giúp doanh nghiệp giữ chân lao động; cùng với đó là chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy đầu tư.</p> <p><!--Tue Sep 19 2023 18:05:34 GMT+0700 (Indochina Time) -- -- Tue Sep 19 2023 18:05:34 GMT+0700 (Indochina Time)--></p> <p> <!-- Begin Dable In_article / For inquiries, visit http://dable.io --></p> <p> <!-- End In_article / For inquiries, visit http://dable.io --></p></div> <p><br /> <br /><a href="https://thanhnien.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam-185230919174551461.htm">Source link </a></p> <div class="td-a-ad id_bottom_ad "><span class="td-adspot-title"></span><iframe loading="lazy" src="about:blank" frameborder="0" scrolling="no" target="_blank" height="400px" , width="1200px" data-rocket-lazyload="fitvidscompatible" data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/ads/article-bottom-ad/"></iframe><noscript><iframe src="https://www.vietnam.vn/ads/article-bottom-ad/" frameborder="0" scrolling="no" target="_blank" height="400px" , width="1200px"></iframe></noscript></div></div></div><div class="td_block_wrap tdb_single_post_share tdi_78 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_78" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_78{ margin-bottom:0px !important; } </style> <style> /* custom css */ .tdb_single_post_share{ margin-bottom: 23px; }.tdb-share-classic{ position: relative; height: 20px; margin-bottom: 15px; }.td-post-sharing-show-all-icons .td-social-sharing-hidden .td-social-expand-tabs{ display: none; }.td-post-sharing_display-vertically .td-post-sharing-visible, .td-post-sharing_display-vertically .td-social-sharing-hidden{ display: flex; flex-direction: column; }.tdi_78 .td-post-sharing, .tdi_78 .tdb-share-classic{ text-align: center; }.tdi_78 .td-post-sharing-visible{ align-items: center; }.tdi_78 .td-social-handler .td-social-but-text{ font-family:Prompt !important; }.tdi_78 .td-social-network{ font-family:Prompt !important; }.tdi_78 .td-social-expand-tabs-icon, .tdi_78 .td-icon-share{ color: var(--kattmar-secondary); }.tdi_78 .td-social-share-text .td-social-but-text{ color: var(--kattmar-secondary); }.tdi_78 .td-social-handler .td-social-but-text:before{ background-color: var(--kattmar-secondary); }.tdi_78 .td-social-share-text, .tdi_78 .td-social-handler{ background-color: var(--kattmar-primary); }.tdi_78 .td-social-share-text:after{ border-color: transparent transparent transparent var(--kattmar-primary); }.tdi_78 .td-social-handler{ border-color: var(--kattmar-primary); }.tdi_78 .td-social-share-text:before{ border-color: transparent transparent transparent var(--kattmar-primary); }.tdi_78 .td-social-network .td-social-but-icon .td-social-copy_url-check, .tdi_78 .td-social-network .td-social-but-icon i{ color: var(--accent-color); }.tdi_78 .td-social-network .td-social-but-text{ color: var(--accent-color); }.tdi_78 .td-social-network .td-social-but-text:before{ background-color: var(--accent-color); }.tdi_78 .td-ps-bg .td-social-network div, .tdi_78 .td-ps-icon-bg .td-social-network .td-social-but-icon, .tdi_78 .td-ps-dark-bg .td-social-network div{ background-color: var(--kattmar-secondary); }.tdi_78 .td-ps-icon-arrow .td-social-but-icon:after{ border-left-color: var(--kattmar-secondary); }.tdi_78 .td-ps-border-colored .td-social-but-text{ border-color: var(--kattmar-secondary); }.tdi_78 .td-ps-border .td-social-sharing-button .td-social-but-icon, .tdi_78 .td-ps-border .td-social-sharing-button .td-social-but-text, .tdi_78 .td-ps-border .td-social-sharing-button .td-social-handler{ border-color: var(--kattmar-primary); } </style><div id="tdi_78" class="td-post-sharing tdb-block td-ps-bg td-ps-notext td-ps-rounded td-post-sharing-style3 "> <style> .td-post-sharing-classic { position: relative; height: 20px; } .td-post-sharing { margin-left: -3px; margin-right: -3px; font-family: 'Open Sans', 'Open Sans Regular', sans-serif; z-index: 2; white-space: nowrap; opacity: 0; } .td-post-sharing.td-social-show-all { white-space: normal; } .td-js-loaded .td-post-sharing { -webkit-transition: opacity 0.3s; transition: opacity 0.3s; opacity: 1; } .td-post-sharing-classic + .td-post-sharing { margin-top: 15px; /* responsive portrait phone */ } @media (max-width: 767px) { .td-post-sharing-classic + .td-post-sharing { margin-top: 8px; } } .td-post-sharing-top { margin-bottom: 30px; } @media (max-width: 767px) { .td-post-sharing-top { margin-bottom: 20px; } } .td-post-sharing-bottom { border-style: solid; border-color: #ededed; border-width: 1px 0; padding: 21px 0; margin-bottom: 42px; } .td-post-sharing-bottom .td-post-sharing { margin-bottom: -7px; } .td-post-sharing-visible, .td-social-sharing-hidden { display: inline-block; } .td-social-sharing-hidden ul { display: none; } .td-social-show-all .td-pulldown-filter-list { display: inline-block; } .td-social-network, .td-social-handler { position: relative; display: inline-block; margin: 0 3px 7px; height: 40px; min-width: 40px; font-size: 11px; text-align: center; vertical-align: middle; } .td-ps-notext .td-social-network .td-social-but-icon, .td-ps-notext .td-social-handler .td-social-but-icon { border-top-right-radius: 2px; border-bottom-right-radius: 2px; } .td-social-network { color: #000; overflow: hidden; } .td-social-network .td-social-but-icon { border-top-left-radius: 2px; border-bottom-left-radius: 2px; } .td-social-network .td-social-but-text { border-top-right-radius: 2px; border-bottom-right-radius: 2px; } .td-social-network:hover { opacity: 0.8 !important; } .td-social-handler { color: #444; border: 1px solid #e9e9e9; border-radius: 2px; } .td-social-handler .td-social-but-text { font-weight: 700; } .td-social-handler .td-social-but-text:before { background-color: #000; opacity: 0.08; } .td-social-share-text { margin-right: 18px; } .td-social-share-text:before, .td-social-share-text:after { content: ''; position: absolute; top: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); left: 100%; width: 0; height: 0; border-style: solid; } .td-social-share-text:before { border-width: 9px 0 9px 11px; border-color: transparent transparent transparent #e9e9e9; } .td-social-share-text:after { border-width: 8px 0 8px 10px; border-color: transparent transparent transparent #fff; } .td-social-but-text, .td-social-but-icon { display: inline-block; position: relative; } .td-social-but-icon { padding-left: 13px; padding-right: 13px; line-height: 40px; z-index: 1; } .td-social-but-icon i { position: relative; top: -1px; vertical-align: middle; } .td-social-but-text { margin-left: -6px; padding-left: 12px; padding-right: 17px; line-height: 40px; } .td-social-but-text:before { content: ''; position: absolute; top: 12px; left: 0; width: 1px; height: 16px; background-color: #fff; opacity: 0.2; z-index: 1; } .td-social-handler i, .td-social-facebook i, .td-social-reddit i, .td-social-linkedin i, .td-social-tumblr i, .td-social-stumbleupon i, .td-social-vk i, .td-social-viber i, .td-social-flipboard i, .td-social-koo i { font-size: 14px; } .td-social-telegram i { font-size: 16px; } .td-social-mail i, .td-social-line i, .td-social-print i { font-size: 15px; } .td-social-handler .td-icon-share { top: -1px; left: -1px; } .td-social-twitter .td-icon-twitter { font-size: 12px; } .td-social-pinterest .td-icon-pinterest { font-size: 13px; } .td-social-whatsapp .td-icon-whatsapp, .td-social-kakao .td-icon-kakao { font-size: 18px; } .td-social-kakao .td-icon-kakao:before { color: #3C1B1D; } .td-social-reddit .td-social-but-icon { padding-right: 12px; } .td-social-reddit .td-icon-reddit { left: -1px; } .td-social-telegram .td-social-but-icon { padding-right: 12px; } .td-social-telegram .td-icon-telegram { left: -1px; } .td-social-stumbleupon .td-social-but-icon { padding-right: 11px; } .td-social-stumbleupon .td-icon-stumbleupon { left: -2px; } .td-social-digg .td-social-but-icon { padding-right: 11px; } .td-social-digg .td-icon-digg { left: -2px; font-size: 17px; } .td-social-vk .td-social-but-icon { padding-right: 11px; } .td-social-vk .td-icon-vk { left: -2px; } .td-social-naver .td-icon-naver { left: -1px; font-size: 16px; } .td-social-gettr .td-icon-gettr { font-size: 25px; } .td-ps-notext .td-social-gettr .td-icon-gettr { left: -5px; } .td-social-copy_url { position: relative; } .td-social-copy_url-check { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); color: #fff; opacity: 0; pointer-events: none; transition: opacity .2s ease-in-out; z-index: 11; } .td-social-copy_url .td-icon-copy_url { left: -1px; font-size: 17px; } .td-social-copy_url-disabled { pointer-events: none; } .td-social-copy_url-disabled .td-icon-copy_url { opacity: 0; } .td-social-copy_url-copied .td-social-copy_url-check { opacity: 1; } @keyframes social_copy_url_loader { 0% { -webkit-transform: rotate(0); transform: rotate(0) } 100% { -webkit-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg) } } .td-social-expand-tabs i { top: -2px; left: -1px; font-size: 16px; } @media (min-width: 767px) { .td-social-line, .td-social-viber { display: none; } } .td-ps-bg .td-social-network { color: #fff; } .td-ps-bg .td-social-facebook .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-facebook .td-social-but-text { background-color: #516eab; } .td-ps-bg .td-social-twitter .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-twitter .td-social-but-text { background-color: #29c5f6; } .td-ps-bg .td-social-pinterest .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-pinterest .td-social-but-text { background-color: #ca212a; } .td-ps-bg .td-social-whatsapp .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-whatsapp .td-social-but-text { background-color: #7bbf6a; } .td-ps-bg .td-social-reddit .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-reddit .td-social-but-text { background-color: #f54200; } .td-ps-bg .td-social-mail .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-digg .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-copy_url .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-mail .td-social-but-text, .td-ps-bg .td-social-digg .td-social-but-text, .td-ps-bg .td-social-copy_url .td-social-but-text { background-color: #000; } .td-ps-bg .td-social-print .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-print .td-social-but-text { background-color: #333; } .td-ps-bg .td-social-linkedin .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-linkedin .td-social-but-text { background-color: #0266a0; } .td-ps-bg .td-social-tumblr .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-tumblr .td-social-but-text { background-color: #3e5a70; } .td-ps-bg .td-social-telegram .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-telegram .td-social-but-text { background-color: #179cde; } .td-ps-bg .td-social-stumbleupon .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-stumbleupon .td-social-but-text { background-color: #ee4813; } .td-ps-bg .td-social-vk .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-vk .td-social-but-text { background-color: #4c75a3; } .td-ps-bg .td-social-line .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-line .td-social-but-text { background-color: #00b900; } .td-ps-bg .td-social-viber .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-viber .td-social-but-text { background-color: #5d54a4; } .td-ps-bg .td-social-naver .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-naver .td-social-but-text { background-color: #3ec729; } .td-ps-bg .td-social-flipboard .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-flipboard .td-social-but-text { background-color: #f42827; } .td-ps-bg .td-social-kakao .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-kakao .td-social-but-text { background-color: #f9e000; } .td-ps-bg .td-social-gettr .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-gettr .td-social-but-text { background-color: #fc223b; } .td-ps-bg .td-social-koo .td-social-but-icon, .td-ps-bg .td-social-koo .td-social-but-text { background-color: #facd00; } .td-ps-dark-bg .td-social-network { color: #fff; } .td-ps-dark-bg .td-social-network .td-social-but-icon, .td-ps-dark-bg .td-social-network .td-social-but-text { background-color: #000; } .td-ps-border .td-social-network .td-social-but-icon, .td-ps-border .td-social-network .td-social-but-text { line-height: 38px; border-width: 1px; border-style: solid; } .td-ps-border .td-social-network .td-social-but-text { border-left-width: 0; } .td-ps-border .td-social-network .td-social-but-text:before { background-color: #000; opacity: 0.08; } .td-ps-border.td-ps-padding .td-social-network .td-social-but-icon { border-right-width: 0; } .td-ps-border.td-ps-padding .td-social-network.td-social-expand-tabs .td-social-but-icon { border-right-width: 1px; } .td-ps-border-grey .td-social-but-icon, .td-ps-border-grey .td-social-but-text { border-color: #e9e9e9; } .td-ps-border-colored .td-social-facebook .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-facebook .td-social-but-text { border-color: #516eab; } .td-ps-border-colored .td-social-twitter .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-twitter .td-social-but-text { border-color: #29c5f6; } .td-ps-border-colored .td-social-pinterest .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-pinterest .td-social-but-text { border-color: #ca212a; } .td-ps-border-colored .td-social-whatsapp .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-whatsapp .td-social-but-text { border-color: #7bbf6a; } .td-ps-border-colored .td-social-reddit .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-reddit .td-social-but-text { border-color: #f54200; } .td-ps-border-colored .td-social-mail .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-digg .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-copy_url .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-mail .td-social-but-text, .td-ps-border-colored .td-social-digg .td-social-but-text, .td-ps-border-colored .td-social-copy_url .td-social-but-text { border-color: #000; } .td-ps-border-colored .td-social-print .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-print .td-social-but-text { border-color: #333; } .td-ps-border-colored .td-social-linkedin .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-linkedin .td-social-but-text { border-color: #0266a0; } .td-ps-border-colored .td-social-tumblr .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-tumblr .td-social-but-text { border-color: #3e5a70; } .td-ps-border-colored .td-social-telegram .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-telegram .td-social-but-text { border-color: #179cde; } .td-ps-border-colored .td-social-stumbleupon .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-stumbleupon .td-social-but-text { border-color: #ee4813; } .td-ps-border-colored .td-social-vk .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-vk .td-social-but-text { border-color: #4c75a3; } .td-ps-border-colored .td-social-line .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-line .td-social-but-text { border-color: #00b900; } .td-ps-border-colored .td-social-viber .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-viber .td-social-but-text { border-color: #5d54a4; } .td-ps-border-colored .td-social-naver .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-naver .td-social-but-text { border-color: #3ec729; } .td-ps-border-colored .td-social-flipboard .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-flipboard .td-social-but-text { border-color: #f42827; } .td-ps-border-colored .td-social-kakao .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-kakao .td-social-but-text { border-color: #f9e000; } .td-ps-border-colored .td-social-gettr .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-gettr .td-social-but-text { border-color: #fc223b; } .td-ps-border-colored .td-social-koo .td-social-but-icon, .td-ps-border-colored .td-social-koo .td-social-but-text { border-color: #facd00; } .td-ps-icon-bg .td-social-but-icon { height: 100%; border-color: transparent !important; } .td-ps-icon-bg .td-social-network .td-social-but-icon { color: #fff; } .td-ps-icon-bg .td-social-facebook .td-social-but-icon { background-color: #516eab; } .td-ps-icon-bg .td-social-twitter .td-social-but-icon { background-color: #29c5f6; } .td-ps-icon-bg .td-social-pinterest .td-social-but-icon { background-color: #ca212a; } .td-ps-icon-bg .td-social-whatsapp .td-social-but-icon { background-color: #7bbf6a; } .td-ps-icon-bg .td-social-reddit .td-social-but-icon { background-color: #f54200; } .td-ps-icon-bg .td-social-mail .td-social-but-icon, .td-ps-icon-bg .td-social-digg .td-social-but-icon, .td-ps-icon-bg .td-social-copy_url .td-social-but-icon { background-color: #000; } .td-ps-icon-bg .td-social-print .td-social-but-icon { background-color: #333; } .td-ps-icon-bg .td-social-linkedin .td-social-but-icon { background-color: #0266a0; } .td-ps-icon-bg .td-social-tumblr .td-social-but-icon { background-color: #3e5a70; } .td-ps-icon-bg .td-social-telegram .td-social-but-icon { background-color: #179cde; } .td-ps-icon-bg .td-social-stumbleupon .td-social-but-icon { background-color: #ee4813; } .td-ps-icon-bg .td-social-vk .td-social-but-icon { background-color: #4c75a3; } .td-ps-icon-bg .td-social-line .td-social-but-icon { background-color: #00b900; } .td-ps-icon-bg .td-social-viber .td-social-but-icon { background-color: #5d54a4; } .td-ps-icon-bg .td-social-naver .td-social-but-icon { background-color: #3ec729; } .td-ps-icon-bg .td-social-flipboard .td-social-but-icon { background-color: #f42827; } .td-ps-icon-bg .td-social-kakao .td-social-but-icon { background-color: #f9e000; } .td-ps-icon-bg .td-social-gettr .td-social-but-icon { background-color: #fc223b; } .td-ps-icon-bg .td-social-koo .td-social-but-icon { background-color: #facd00; } .td-ps-icon-bg .td-social-but-text { margin-left: -3px; } .td-ps-icon-bg .td-social-network .td-social-but-text:before { display: none; } .td-ps-icon-arrow .td-social-network .td-social-but-icon:after { content: ''; position: absolute; top: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); left: calc(100% + 1px); width: 0; height: 0; border-style: solid; border-width: 9px 0 9px 11px; border-color: transparent transparent transparent #000; } .td-ps-icon-arrow .td-social-network .td-social-but-text { padding-left: 20px; } .td-ps-icon-arrow .td-social-network .td-social-but-text:before { display: none; } .td-ps-icon-arrow.td-ps-padding .td-social-network .td-social-but-icon:after { left: 100%; } .td-ps-icon-arrow .td-social-facebook .td-social-but-icon:after { border-left-color: #516eab; } .td-ps-icon-arrow .td-social-twitter .td-social-but-icon:after { border-left-color: #29c5f6; } .td-ps-icon-arrow .td-social-pinterest .td-social-but-icon:after { border-left-color: #ca212a; } .td-ps-icon-arrow .td-social-whatsapp .td-social-but-icon:after { border-left-color: #7bbf6a; } .td-ps-icon-arrow .td-social-reddit .td-social-but-icon:after { border-left-color: #f54200; } .td-ps-icon-arrow .td-social-mail .td-social-but-icon:after, .td-ps-icon-arrow .td-social-digg .td-social-but-icon:after, .td-ps-icon-arrow .td-social-copy_url .td-social-but-icon:after { border-left-color: #000; } .td-ps-icon-arrow .td-social-print .td-social-but-icon:after { border-left-color: #333; } .td-ps-icon-arrow .td-social-linkedin .td-social-but-icon:after { border-left-color: #0266a0; } .td-ps-icon-arrow .td-social-tumblr .td-social-but-icon:after { border-left-color: #3e5a70; } .td-ps-icon-arrow .td-social-telegram .td-social-but-icon:after { border-left-color: #179cde; } .td-ps-icon-arrow .td-social-stumbleupon .td-social-but-icon:after { border-left-color: #ee4813; } .td-ps-icon-arrow .td-social-vk .td-social-but-icon:after { border-left-color: #4c75a3; } .td-ps-icon-arrow .td-social-line .td-social-but-icon:after { border-left-color: #00b900; } .td-ps-icon-arrow .td-social-viber .td-social-but-icon:after { border-left-color: #5d54a4; } .td-ps-icon-arrow .td-social-naver .td-social-but-icon:after { border-left-color: #3ec729; } .td-ps-icon-arrow .td-social-flipboard .td-social-but-icon:after { border-left-color: #f42827; } .td-ps-icon-arrow .td-social-kakao .td-social-but-icon:after { border-left-color: #f9e000; } .td-ps-icon-arrow .td-social-gettr .td-social-but-icon:after { border-left-color: #fc223b; } .td-ps-icon-arrow .td-social-koo .td-social-but-icon:after { border-left-color: #facd00; } .td-ps-icon-arrow .td-social-expand-tabs .td-social-but-icon:after { display: none; } .td-ps-icon-color .td-social-facebook .td-social-but-icon { color: #516eab; } .td-ps-icon-color .td-social-twitter .td-social-but-icon { color: #29c5f6; } .td-ps-icon-color .td-social-pinterest .td-social-but-icon { color: #ca212a; } .td-ps-icon-color .td-social-whatsapp .td-social-but-icon { color: #7bbf6a; } .td-ps-icon-color .td-social-reddit .td-social-but-icon { color: #f54200; } .td-ps-icon-color .td-social-mail .td-social-but-icon, .td-ps-icon-color .td-social-digg .td-social-but-icon, .td-ps-icon-color .td-social-copy_url .td-social-but-icon, .td-ps-icon-color .td-social-copy_url-check { color: #000; } .td-ps-icon-color .td-social-print .td-social-but-icon { color: #333; } .td-ps-icon-color .td-social-linkedin .td-social-but-icon { color: #0266a0; } .td-ps-icon-color .td-social-tumblr .td-social-but-icon { color: #3e5a70; } .td-ps-icon-color .td-social-telegram .td-social-but-icon { color: #179cde; } .td-ps-icon-color .td-social-stumbleupon .td-social-but-icon { color: #ee4813; } .td-ps-icon-color .td-social-vk .td-social-but-icon { color: #4c75a3; } .td-ps-icon-color .td-social-line .td-social-but-icon { color: #00b900; } .td-ps-icon-color .td-social-viber .td-social-but-icon { color: #5d54a4; } .td-ps-icon-color .td-social-naver .td-social-but-icon { color: #3ec729; } .td-ps-icon-color .td-social-flipboard .td-social-but-icon { color: #f42827; } .td-ps-icon-color .td-social-kakao .td-social-but-icon { color: #f9e000; } .td-ps-icon-color .td-social-gettr .td-social-but-icon { color: #fc223b; } .td-ps-icon-color .td-social-koo .td-social-but-icon { color: #facd00; } .td-ps-text-color .td-social-but-text { font-weight: 700; } .td-ps-text-color .td-social-facebook .td-social-but-text { color: #516eab; } .td-ps-text-color .td-social-twitter .td-social-but-text { color: #29c5f6; } .td-ps-text-color .td-social-pinterest .td-social-but-text { color: #ca212a; } .td-ps-text-color .td-social-whatsapp .td-social-but-text { color: #7bbf6a; } .td-ps-text-color .td-social-reddit .td-social-but-text { color: #f54200; } .td-ps-text-color .td-social-mail .td-social-but-text, .td-ps-text-color .td-social-digg .td-social-but-text, .td-ps-text-color .td-social-copy_url .td-social-but-text { color: #000; } .td-ps-text-color .td-social-print .td-social-but-text { color: #333; } .td-ps-text-color .td-social-linkedin .td-social-but-text { color: #0266a0; } .td-ps-text-color .td-social-tumblr .td-social-but-text { color: #3e5a70; } .td-ps-text-color .td-social-telegram .td-social-but-text { color: #179cde; } .td-ps-text-color .td-social-stumbleupon .td-social-but-text { color: #ee4813; } .td-ps-text-color .td-social-vk .td-social-but-text { color: #4c75a3; } .td-ps-text-color .td-social-line .td-social-but-text { color: #00b900; } .td-ps-text-color .td-social-viber .td-social-but-text { color: #5d54a4; } .td-ps-text-color .td-social-naver .td-social-but-text { color: #3ec729; } .td-ps-text-color .td-social-flipboard .td-social-but-text { color: #f42827; } .td-ps-text-color .td-social-kakao .td-social-but-text { color: #f9e000; } .td-ps-text-color .td-social-gettr .td-social-but-text { color: #fc223b; } .td-ps-text-color .td-social-koo .td-social-but-text { color: #facd00; } .td-ps-text-color .td-social-expand-tabs .td-social-but-text { color: #b1b1b1; } .td-ps-notext .td-social-but-icon { width: 40px; } .td-ps-notext .td-social-network .td-social-but-text { display: none; } .td-ps-padding .td-social-network .td-social-but-icon { padding-left: 17px; padding-right: 17px; } .td-ps-padding .td-social-handler .td-social-but-icon { width: 40px; } .td-ps-padding .td-social-reddit .td-social-but-icon, .td-ps-padding .td-social-telegram .td-social-but-icon { padding-right: 16px; } .td-ps-padding .td-social-stumbleupon .td-social-but-icon, .td-ps-padding .td-social-digg .td-social-but-icon, .td-ps-padding .td-social-expand-tabs .td-social-but-icon { padding-right: 13px; } .td-ps-padding .td-social-vk .td-social-but-icon { padding-right: 14px; } .td-ps-padding .td-social-expand-tabs .td-social-but-icon { padding-left: 13px; } .td-ps-rounded .td-social-network .td-social-but-icon { border-top-left-radius: 100px; border-bottom-left-radius: 100px; } .td-ps-rounded .td-social-network .td-social-but-text { border-top-right-radius: 100px; border-bottom-right-radius: 100px; } .td-ps-rounded.td-ps-notext .td-social-network .td-social-but-icon { border-top-right-radius: 100px; border-bottom-right-radius: 100px; } .td-ps-rounded .td-social-expand-tabs { border-radius: 100px; } .td-ps-bar .td-social-network .td-social-but-icon, .td-ps-bar .td-social-network .td-social-but-text { -webkit-box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.31); box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.31); } .td-ps-bar .td-social-mail .td-social-but-icon, .td-ps-bar .td-social-digg .td-social-but-icon, .td-ps-bar .td-social-copy_url .td-social-but-icon, .td-ps-bar .td-social-mail .td-social-but-text, .td-ps-bar .td-social-digg .td-social-but-text, .td-ps-bar .td-social-copy_url .td-social-but-text { -webkit-box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px rgba(255, 255, 255, 0.28); box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px rgba(255, 255, 255, 0.28); } .td-ps-bar .td-social-print .td-social-but-icon, .td-ps-bar .td-social-print .td-social-but-text { -webkit-box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px rgba(255, 255, 255, 0.2); box-shadow: inset 0px -3px 0px 0px rgba(255, 255, 255, 0.2); } .td-ps-big .td-social-but-icon { display: block; line-height: 60px; } .td-ps-big .td-social-but-icon .td-icon-share { width: auto; } .td-ps-big .td-social-handler .td-social-but-text:before { display: none; } .td-ps-big .td-social-share-text .td-social-but-icon { width: 90px; } .td-ps-big .td-social-expand-tabs .td-social-but-icon { width: 60px; } @media (max-width: 767px) { .td-ps-big .td-social-share-text { display: none; } } .td-ps-big .td-social-facebook i, .td-ps-big .td-social-reddit i, .td-ps-big .td-social-mail i, .td-ps-big .td-social-linkedin i, .td-ps-big .td-social-tumblr i, .td-ps-big .td-social-stumbleupon i { margin-top: -2px; } .td-ps-big .td-social-facebook i, .td-ps-big .td-social-reddit i, .td-ps-big .td-social-linkedin i, .td-ps-big .td-social-tumblr i, .td-ps-big .td-social-stumbleupon i, .td-ps-big .td-social-vk i, .td-ps-big .td-social-viber i, .td-ps-big .td-social-fliboard i, .td-ps-big .td-social-koo i, .td-ps-big .td-social-share-text i { font-size: 22px; } .td-ps-big .td-social-telegram i { font-size: 24px; } .td-ps-big .td-social-mail i, .td-ps-big .td-social-line i, .td-ps-big .td-social-print i { font-size: 23px; } .td-ps-big .td-social-twitter i, .td-ps-big .td-social-expand-tabs i { font-size: 20px; } .td-ps-big .td-social-whatsapp i, .td-ps-big .td-social-naver i, .td-ps-big .td-social-flipboard i, .td-ps-big .td-social-kakao i { font-size: 26px; } .td-ps-big .td-social-pinterest .td-icon-pinterest { font-size: 21px; } .td-ps-big .td-social-telegram .td-icon-telegram { left: 1px; } .td-ps-big .td-social-stumbleupon .td-icon-stumbleupon { left: -2px; } .td-ps-big .td-social-digg .td-icon-digg { left: -1px; font-size: 25px; } .td-ps-big .td-social-vk .td-icon-vk { left: -1px; } .td-ps-big .td-social-naver .td-icon-naver { left: 0; } .td-ps-big .td-social-gettr .td-icon-gettr { left: -1px; } .td-ps-big .td-social-copy_url .td-icon-copy_url { left: 0; font-size: 25px; } .td-ps-big .td-social-copy_url-check { font-size: 18px; } .td-ps-big .td-social-but-text { margin-left: 0; padding-top: 0; padding-left: 17px; } .td-ps-big.td-ps-notext .td-social-network, .td-ps-big.td-ps-notext .td-social-handler { height: 60px; } .td-ps-big.td-ps-notext .td-social-network { width: 60px; } .td-ps-big.td-ps-notext .td-social-network .td-social-but-icon { width: 60px; } .td-ps-big.td-ps-notext .td-social-share-text .td-social-but-icon { line-height: 40px; } .td-ps-big.td-ps-notext .td-social-share-text .td-social-but-text { display: block; line-height: 1; } .td-ps-big.td-ps-padding .td-social-network, .td-ps-big.td-ps-padding .td-social-handler { height: 90px; font-size: 13px; } .td-ps-big.td-ps-padding .td-social-network { min-width: 60px; } .td-ps-big.td-ps-padding .td-social-but-icon { border-bottom-left-radius: 0; border-top-right-radius: 2px; } .td-ps-big.td-ps-padding.td-ps-bar .td-social-but-icon { -webkit-box-shadow: none; box-shadow: none; } .td-ps-big.td-ps-padding .td-social-but-text { display: block; padding-bottom: 17px; line-height: 1; border-top-left-radius: 0; border-top-right-radius: 0; border-bottom-left-radius: 2px; } .td-ps-big.td-ps-padding .td-social-but-text:before { display: none; } .td-ps-big.td-ps-padding .td-social-expand-tabs i { line-height: 90px; } .td-ps-nogap { margin-left: 0; margin-right: 0; } .td-ps-nogap .td-social-network, .td-ps-nogap .td-social-handler { margin-left: 0; margin-right: 0; border-radius: 0; } .td-ps-nogap .td-social-network .td-social-but-icon, .td-ps-nogap .td-social-network .td-social-but-text { border-radius: 0; } .td-ps-nogap .td-social-expand-tabs { border-radius: 0; } .td-post-sharing-style7 .td-social-network .td-social-but-icon { height: 100%; } .td-post-sharing-style7 .td-social-network .td-social-but-icon:before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.31); } .td-post-sharing-style7 .td-social-network .td-social-but-text { padding-left: 17px; } .td-post-sharing-style7 .td-social-network .td-social-but-text:before { display: none; } .td-post-sharing-style7 .td-social-mail .td-social-but-icon:before, .td-post-sharing-style7 .td-social-digg .td-social-but-icon:before, .td-post-sharing-style7 .td-social-copy_url .td-social-but-icon:before { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2); } .td-post-sharing-style7 .td-social-print .td-social-but-icon:before { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1); } @media (max-width: 767px) { .td-post-sharing-style1 .td-social-share-text .td-social-but-text, .td-post-sharing-style3 .td-social-share-text .td-social-but-text, .td-post-sharing-style5 .td-social-share-text .td-social-but-text, .td-post-sharing-style14 .td-social-share-text .td-social-but-text, .td-post-sharing-style16 .td-social-share-text .td-social-but-text { display: none !important; } } @media (max-width: 767px) { .td-post-sharing-style2 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style4 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style6 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style7 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style15 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style17 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style18 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style19 .td-social-share-text, .td-post-sharing-style20 .td-social-share-text { display: none !important; } } </style> <div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vietnam.vn%2Fchuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam%2F" title="Facebook" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Chuy%C3%AAn+gia+ch%E1%BB%89+r%C3%B5+%E2%80%98%C4%91i%E1%BB%83m+y%E1%BA%BFu+nh%E1%BA%A5t%E2%80%99+c%E1%BB%A7a+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=https%3A%2F%2Fwww.vietnam.vn%2Fchuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam%2F&via=Vietnam.vn" title="Twitter" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/&media=https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/09/1695158785_Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg&description=Chuy%C3%AAn+gia+ch%E1%BB%89+r%C3%B5+%E2%80%98%C4%91i%E1%BB%83m+y%E1%BA%BFu+nh%E1%BA%A5t%E2%80%99+c%E1%BB%A7a+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam" title="Pinterest" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div><div class="td-social-but-text">Pinterest</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=Chuy%C3%AAn+gia+ch%E1%BB%89+r%C3%B5+%E2%80%98%C4%91i%E1%BB%83m+y%E1%BA%BFu+nh%E1%BA%A5t%E2%80%99+c%E1%BB%A7a+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam %0A%0A https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/" title="WhatsApp" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div><div class="td-social-but-text">WhatsApp</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-linkedin" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/&title=Chuy%C3%AAn+gia+ch%E1%BB%89+r%C3%B5+%E2%80%98%C4%91i%E1%BB%83m+y%E1%BA%BFu+nh%E1%BA%A5t%E2%80%99+c%E1%BB%A7a+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam" title="Linkedin" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-linkedin"></i></div><div class="td-social-but-text">Linkedin</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-mail" href="mailto:?subject=Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam&body=https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/" title="E-mail" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-mail"></i></div><div class="td-social-but-text">E-mail</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-print" href="#" title="In" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-print"></i></div><div class="td-social-but-text">In</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-telegram" href="https://telegram.me/share/url?url=https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/&text=Chuy%C3%AAn+gia+ch%E1%BB%89+r%C3%B5+%E2%80%98%C4%91i%E1%BB%83m+y%E1%BA%BFu+nh%E1%BA%A5t%E2%80%99+c%E1%BB%A7a+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam" title="Telegram" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-telegram"></i></div><div class="td-social-but-text">Telegram</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-viber" href="viber://forward?text=Chuy%C3%AAn+gia+ch%E1%BB%89+r%C3%B5+%E2%80%98%C4%91i%E1%BB%83m+y%E1%BA%BFu+nh%E1%BA%A5t%E2%80%99+c%E1%BB%A7a+n%E1%BB%81n+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/" title="Viber" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-viber"></i></div><div class="td-social-but-text">Viber</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-copy_url" href="https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/" title="Copy URL" ><div class="td-social-but-icon"><div class="td-social-copy_url-check td-icon-check"></div><i class="td-icon-copy_url"></i></div><div class="td-social-but-text">Copy URL</div></a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="tdi_78" title="More"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div><div class="td_block_wrap tdb_single_tags tdi_79 td-pb-border-top td-single-tags-margin td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_79" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_79{ margin-bottom:16px !important; } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_79{ margin-bottom:40px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdb_single_tags{ margin-bottom: 2px; font-family: 'Open Sans', 'Open Sans Regular', sans-serif; font-weight: 600; }.tdb_single_tags span, .tdb_single_tags a{ font-size: 11px; }.tdb_single_tags span{ text-transform: uppercase; }.tdb_single_tags a:hover{ background-color: #4db2ec; border-color: #4db2ec; color: #fff; }.tdb_single_tags ul{ display: inline-block; margin: 0; list-style-type: none; font-size: 0; }.tdb_single_tags li{ display: inline-block; margin-left: 0; }.tdi_79 span{ margin-right: 4px; padding: 4px 10px; color: var(--accent-color); background-color: var(--kattmar-secondary); font-family:Noto Sans !important;font-size:14px !important;font-weight:600 !important;text-transform:uppercase !important;letter-spacing:0.5px !important; }.tdi_79 a{ margin-right: 4px; padding: 4px 10px; border: 0px solid var(--kattmar-primary); color: var(--accent-color); background-color: var(--kattmar-primary); font-family:Noto Sans !important;font-size:14px !important;font-weight:600 !important;text-transform:uppercase !important;letter-spacing:0.5px !important; }.tdi_79 a:hover{ color: var(--accent-color); background-color: var(--kattmar-secondary); border-color: var(--kattmar-secondary); } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_79 a{ border: 0px solid var(--kattmar-primary); } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_79 a{ border: 0px solid var(--kattmar-primary); } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_79 a{ border: 0px solid var(--kattmar-primary); } } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><ul class="tdb-tags"><li><span>Tags</span></li><li><a href="https://www.vietnam.vn/tag/bo-kh-dt/">Bộ KH-ĐT</a></li><li><a href="https://www.vietnam.vn/tag/dien-dan-kinh-te/">diễn đàn kinh tế</a></li><li><a href="https://www.vietnam.vn/tag/nguyen-dinh-cung/">Nguyễn Đình Cung</a></li><li><a href="https://www.vietnam.vn/tag/quoc-hoi/">Quốc hội</a></li></ul></div></div></div></div></div></div><div id="tdi_80" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_81 wpb_row td-pb-row" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_81, .tdi_81 .tdc-columns{ min-height: 0; }.tdi_81, .tdi_81 .tdc-columns{ display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; justify-content: space-evenly; align-items: flex-start; }.tdi_81 .tdc-columns{ width: 100%; }#tdi_80{ max-width: 1200px !important; }@media (min-width: 768px) { .tdi_81 { margin-left: -16px; margin-right: -16px; } .tdi_81 .tdc-row-video-background-error, .tdi_81 .vc_column { padding-left: 16px; padding-right: 16px; } } /* inline tdc_css att */ .tdi_81{ padding-bottom:40px !important; } .tdi_81 .td_block_wrap{ text-align:left } </style><div class="vc_column tdi_83 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span8"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_83{ vertical-align: baseline; }.tdi_83 > .wpb_wrapper, .tdi_83 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_83 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_83 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_83 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; }div.tdi_83{ width: 832px !important; } </style><div class="wpb_wrapper" ><div class="td_block_wrap tdb_single_related tdi_84 td-h-effect-up-shadow td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_2 tdb-single-related-posts" data-td-block-uid="tdi_84" > <style> .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter { font-family: 'Roboto', sans-serif; position: absolute; bottom: 0; right: 0; top: 0; margin: auto 0; z-index: 2; background-color: #fff; font-size: 13px; line-height: 1; color: #777; text-align: right; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option { cursor: pointer; white-space: nowrap; position: relative; line-height: 29px; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option i { font-size: 9px; color: #777; margin-left: 20px; margin-right: 10px; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option i:before { content: '\e83d'; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option span { padding-left: 20px; margin-right: -14px; } @media (max-width: 360px) { .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option span { display: none; } } .td-block-title-wrap .td-pulldown-filter-display-option:hover, .td-block-title-wrap .td-pulldown-filter-display-option:hover i { color: #4db2ec; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover ul { display: block; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-list { list-style: none; position: absolute; right: 0; top: 100%; padding: 18px 0; background-color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); z-index: 999; border-width: 1px; border-color: #ededed; border-style: solid; display: none; margin: 0; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-item { list-style: none; margin: 0; } .td-block-title-wrap .td-pulldown-filter-item .td-cur-simple-item { color: #4db2ec; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-more { padding-bottom: 10px; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-more:before { content: ''; width: 70px; height: 100%; position: absolute; margin-top: 2px; top: 0; right: 0; z-index: 1; opacity: 0; } .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-link { color: #777; white-space: nowrap; display: block; line-height: 26px; padding-left: 36px; padding-right: 27px; } .td-block-title-wrap .td-pulldown-filter-link:hover { color: #4db2ec; } @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td-pb-span4 .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option span { display: none; } .td-pb-span4 .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-link { padding-left: 24px; padding-right: 20px !important; } } .td-pulldown-syle-2 { top: 0; } .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown ul { padding: 20px 0; margin-top: 0; } .td-pulldown-syle-2 .td-pulldown-filter-list:after { content: ''; position: absolute; width: calc(100% + 2px); height: 3px; top: 0; left: -1px; background-color: #4db2ec; } .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown a { padding-left: 40px; padding-right: 31px; } .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more { background-color: transparent !important; } .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown:hover span, .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown:hover i { color: #4db2ec; } .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown .td-subcat-more { margin-left: 9px; margin-bottom: 8px; } .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-list .td-subcat-item { margin-left: 24px; } .td_block_template_2.widget > ul > li { margin-left: 0 !important; } .td_block_template_2 .td-block-title { font-size: 17px; font-weight: 500; margin-top: 0; margin-bottom: 16px; line-height: 31px; text-align: left; } .td_block_template_2 .td-block-title > * { color: #000; } .td_block_template_2 .td-related-title a { padding: 0 20px 0 0; } @media (max-width: 767px) { .td_block_template_2 .td-related-title a { font-size: 15px; } } .td_block_template_2 .td-related-title .td-cur-simple-item { color: #4db2ec; } .td-theme-wrap .tdi_84 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-pulldown-filter-link:hover, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-subcat-item a:hover, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-subcat-item .td-cur-simple-item, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i { color: #323d7c; } .td-theme-wrap .tdi_84 .td-subcat-dropdown ul:after { background-color: #323d7c; } .td-theme-wrap .tdi_84 .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .tdi_84 .td_quote_on_blocks, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-opacity-cat .td-post-category:hover, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-opacity-read .td-read-more a:hover, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-instagram-user a { color: #323d7c; } .td-theme-wrap .tdi_84 .td-next-prev-wrap a:hover, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-load-more-wrap a:hover { background-color: #323d7c; border-color: #323d7c; } .td-theme-wrap .tdi_84 .td-read-more a, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-weather-information:before, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-weather-week:before, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-exchange-header:before, .td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_84 .td-post-category, .td-theme-wrap .tdi_84 .td-post-category:hover { background-color: #323d7c; } /* inline tdc_css att */ .tdi_84{ margin-bottom:20px !important; padding-top:19px !important; padding-right:19px !important; padding-bottom:19px !important; padding-left:19px !important; border-color:#eaeaea !important; border-style:solid !important; border-width: 1px 1px 1px 1px !important; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .tdi_84{ padding-top:10px !important; padding-right:10px !important; padding-bottom:10px !important; padding-left:10px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdb-single-related-posts{ display: inline-block; width: 100%; padding-bottom: 0; overflow: visible; }.tdb-single-related-posts .tdb-block-inner:after, .tdb-single-related-posts .tdb-block-inner .td_module_wrap:after{ content: ''; display: table; clear: both; }.tdb-single-related-posts .td-module-container{ display: flex; flex-direction: column; position: relative; }.tdb-single-related-posts .td-module-container:before{ content: ''; position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; height: 1px; }.tdb-single-related-posts .td-image-wrap{ display: block; position: relative; padding-bottom: 70%; }.tdb-single-related-posts .td-image-container{ position: relative; flex: 0 0 100%; width: 100%; height: 100%; }.tdb-single-related-posts .td-module-thumb{ margin-bottom: 0; }.tdb-single-related-posts .td-module-meta-info{ padding: 7px 0 0 0; margin-bottom: 0; z-index: 1; border: 0 solid #eaeaea; }.tdb-single-related-posts .tdb-author-photo{ display: inline-block; }.tdb-single-related-posts .tdb-author-photo, .tdb-single-related-posts .tdb-author-photo img{ vertical-align: middle; }.tdb-single-related-posts .td-post-author-name, .tdb-single-related-posts .td-post-date, .tdb-single-related-posts .td-module-comments{ vertical-align: text-top; }.tdb-single-related-posts .entry-review-stars{ margin-left: 6px; vertical-align: text-bottom; }.tdb-single-related-posts .td-author-photo{ display: inline-block; vertical-align: middle; }.tdb-single-related-posts .td-thumb-css{ width: 100%; height: 100%; position: absolute; background-size: cover; background-position: center center; }.tdb-single-related-posts .td-category-pos-image .td-post-category, .tdb-single-related-posts .td-post-vid-time{ position: absolute; z-index: 2; bottom: 0; }.tdb-single-related-posts .td-category-pos-image .td-post-category{ left: 0; }.tdb-single-related-posts .td-post-vid-time{ right: 0; background-color: #000; padding: 3px 6px 4px; font-family: 'Open Sans', 'Open Sans Regular', sans-serif; font-size: 10px; font-weight: 600; line-height: 1; color: #fff; }.tdb-single-related-posts .td-module-title{ font-family: 'Roboto', sans-serif; font-weight: 500; font-size: 13px; line-height: 20px; margin: 0; }.tdb-single-related-posts .td-excerpt{ margin: 20px 0 0; line-height: 21px; }.tdb-single-related-posts .td-read-more, .tdb-single-related-posts .td-next-prev-wrap{ margin: 20px 0 0; }.tdb-single-related-posts div.tdb-block-inner:after{ content: '' !important; padding: 0; border: none; }.tdb-single-related-posts .td-next-prev-wrap a{ width: auto; height: auto; min-width: 25px; min-height: 25px; }.single-tdb_templates .tdb-single-related-posts .td-next-prev-wrap a:active{ pointer-events: none; }.tdb-dummy-data{ position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%); padding: 8px 40px 9px; background: rgba(0, 0, 0, 0.35); color: #fff; z-index: 100; opacity: 0; -webkit-transition: opacity 0.2s; transition: opacity 0.2s; }.tdc-element:hover .tdb-dummy-data{ opacity: 1; }.tdi_84 .td-image-wrap{ padding-bottom: 60%; }.tdi_84 .td-image-container{ flex: 0 0 40%; width: 40%; display: block; order: 0; }.tdi_84 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_84 .td-module-container{ flex-direction: row; border-color: #eaeaea; flex-grow: 1; }.tdi_84 .td-module-meta-info{ margin: 0px 0px 0px 20px; border-color: #eaeaea; }.tdi_84 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_84 .td_module_wrap{ width: 100%; float: left; padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; display: flex; }.tdi_84 .tdb-block-inner{ margin-left: -20px; margin-right: -20px; }.tdi_84 .td-module-container:before{ bottom: -18px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: solid; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_84 .entry-thumb, .tdi_84 .entry-thumb:before, .tdi_84 .entry-thumb:after{ border-radius: 8px; }.tdi_84 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_84 .td-post-category{ display: none; }.tdi_84 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_84 .td-audio-player{ opacity: 1; visibility: visible; height: auto; font-size: 13px; }.tdi_84 .td-read-more{ display: none; }.tdi_84 .td-post-author-name{ display: none; font-weight: 400; }.tdi_84 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_84 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{ color: var(--downtown-menu-bg-light) !important; }.tdi_84 .td-post-author-name a{ color: #000000; }.tdi_84 .td-post-date, .tdi_84 .td-post-author-name span{ color: #000000; }.tdi_84 .entry-title{ margin: -20px 0px 0px 20px; font-family:Noto Sans !important;font-size:18px !important;line-height:1.1 !important;font-weight:700 !important; }.tdi_84 .td-excerpt{ column-count: 1; column-gap: 48px; font-family:Noto Sans !important;font-size:14px !important;font-weight:500 !important; }.tdi_84 .block-title a, .tdi_84 .block-title span, .tdi_84 .td-block-title a, .tdi_84 .td-block-title span{ font-family:Noto Sans !important;font-size:16px !important;font-weight:700 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_84 .td-editor-date, .tdi_84 .td-editor-date .entry-date, .tdi_84 .td-post-author-name a, .tdi_84 .td-module-comments a{ font-family:Source Sans Pro !important;font-size:13px !important;line-height:1 !important;font-style:italic !important;font-weight:400 !important; }.tdi_84 .td_block_inner{ display: flex; flex-wrap: wrap; }html:not([class*='ie']) .tdi_84 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{ opacity: 0; }@media (max-width: 767px) { .tdb-single-related-posts .td-module-title { font-size: 17px; line-height: 23px; } }@media (min-width: 768px) { .tdi_84 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_84 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_84 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_84 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_84 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }@media (min-width: 768px) { .tdi_84 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_84 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_84 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_84 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_84 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_84 .td-editor-date, .tdi_84 .td-editor-date .entry-date, .tdi_84 .td-post-author-name a, .tdi_84 .td-module-comments a{ font-size:12px !important; }@media (min-width: 768px) { .tdi_84 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_84 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_84 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_84 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_84 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_84 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }@media (min-width: 768px) { .tdi_84 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } </style><script>var block_tdi_84 = new tdBlock(); block_tdi_84.id = "tdi_84"; block_tdi_84.atts = '{"modules_on_row":"","modules_category":"","show_author":"none","show_date":"","show_com":"none","show_excerpt":"","show_btn":"none","ajax_pagination":"next_prev","hide_audio":"yes","custom_title":"C\u00f9ng ch\u1ee7 \u0111\u1ec1","f_title_font_family":"420","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIxOCIsInBob25lIjoiMTgifQ==","f_title_font_line_height":"1.1","f_title_font_weight":"700","title_txt_hover":"var(--downtown-menu-bg-light)","image_height":"60","f_meta_font_family":"582","f_meta_font_size":"eyJhbGwiOiIxMyIsInBvcnRyYWl0IjoiMTIifQ==","f_meta_font_line_height":"1","f_meta_font_style":"italic","f_meta_font_weight":"400","author_txt":"#000000","date_txt":"#000000","image_floated":"float_left","image_width":"40","show_cat":"none","modules_gap":"40","all_modules_space":"36","art_title":"-20px 0px 0px 20px","tdc_css":"eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjIwIiwiYm9yZGVyLXRvcC13aWR0aCI6IjEiLCJib3JkZXItcmlnaHQtd2lkdGgiOiIxIiwiYm9yZGVyLWJvdHRvbS13aWR0aCI6IjEiLCJib3JkZXItbGVmdC13aWR0aCI6IjEiLCJwYWRkaW5nLXRvcCI6IjE5IiwicGFkZGluZy1yaWdodCI6IjE5IiwicGFkZGluZy1ib3R0b20iOiIxOSIsInBhZGRpbmctbGVmdCI6IjE5IiwiYm9yZGVyLWNvbG9yIjoiI2VhZWFlYSIsImRpc3BsYXkiOiIifSwibGFuZHNjYXBlIjp7InBhZGRpbmctdG9wIjoiMTAiLCJwYWRkaW5nLXJpZ2h0IjoiMTAiLCJwYWRkaW5nLWJvdHRvbSI6IjEwIiwicGFkZGluZy1sZWZ0IjoiMTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sImxhbmRzY2FwZV9tYXhfd2lkdGgiOjExNDAsImxhbmRzY2FwZV9taW5fd2lkdGgiOjEwMTl9","image_size":"","modules_divider":"solid","h_effect":"up-shadow","mc1_el":"40","image_radius":"8","meta_margin":"0px 0px 0px 20px","author_photo":"yes","time_ago":"yes","time_ago_add_txt":"tr\u01b0\u1edbc","f_ex_font_size":"14","f_ex_font_weight":"500","f_ex_font_family":"420","block_template_id":"td_block_template_2","header_text_color":"#323d7c","f_header_font_family":"420","f_header_font_transform":"uppercase","f_header_font_weight":"700","f_header_font_size":"16","related_articles_type":"by_tags","nextprev":"yes","related_articles_posts_limit":"5","limit":"5","offset":"","live_filter":"cur_post_same_tags","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","live_filter_cur_post_id":430743,"sample_posts_data":false,"block_type":"tdb_single_related","separator":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","related_articles_posts_offset":"","container_width":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","divider_on":"","modules_divider_color":"#eaeaea","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","image_alignment":"50","hide_image":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"- Advertisement -","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_padding":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","modules_category_spacing":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago_txt_pos":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","meta_space":"","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","title_txt":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"#000","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt_hover":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","nextprev_icon":"","nextprev_icon_h":"","nextprev_bg":"","nextprev_bg_h":"","nextprev_border":"","nextprev_border_h":"","el_class":"","live_filter_cur_post_author":"97","td_column_number":2,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_84","tdc_css_class":"tdi_84","tdc_css_class_style":"tdi_84_rand_style"}'; block_tdi_84.td_column_number = "2"; block_tdi_84.block_type = "tdb_single_related"; block_tdi_84.post_count = "5"; block_tdi_84.found_posts = "475"; block_tdi_84.header_color = ""; block_tdi_84.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_84.max_num_pages = "95"; tdBlocksArray.push(block_tdi_84); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span>Cùng chủ đề</span></h4></div><div id=tdi_84 class="td_block_inner tdb-block-inner td-fix-index"> <div class="tdb_module_related td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/doi-the-cccd-thanh-the-can-cuoc-bao-dam-tuong-dong-thong-le-quoc-te/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Đổi Thẻ CCCD thành Thẻ căn cước bảo đảm tương đồng thông lệ quốc tế" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697878847_Doi-The-CCCD-thanh-The-can-cuoc-bao-dam-tuong.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/doi-the-cccd-thanh-the-can-cuoc-bao-dam-tuong-dong-thong-le-quoc-te/" rel="bookmark" title="Đổi Thẻ CCCD thành Thẻ căn cước bảo đảm tương đồng thông lệ quốc tế">Đổi Thẻ CCCD thành Thẻ căn cước bảo đảm tương đồng thông lệ quốc tế</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/nguoiduatin-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-21T12:05:21+07:00" >1 ngày trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> Không phát sinh thủ tục, chi phí Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Đây là dự án Luật...</div> </div> </div> </div> <div class="tdb_module_related td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/vi-sao-khong-quy-dinh-che-do-chinh-sach-voi-bao-ve-dan-pho-dan-phong/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Vì sao không quy định chế độ chính sách với bảo vệ dân phố, dân phòng?" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697786655_Vi-sao-khong-quy-dinh-che-do-chinh-sach-voi.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/vi-sao-khong-quy-dinh-che-do-chinh-sach-voi-bao-ve-dan-pho-dan-phong/" rel="bookmark" title="Vì sao không quy định chế độ chính sách với bảo vệ dân phố, dân phòng?">Vì sao không quy định chế độ chính sách với bảo vệ dân phố, dân phòng?</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/nguoiduatin-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/nguoiduatin.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-20T10:46:26+07:00" >2 ngày trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> 3 lực lượng hỗ trợ thường xuyên, nòng cốt Tại Kỳ họp thứ 5, các ĐBQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ...</div> </div> </div> </div> <div class="tdb_module_related td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/44-can-bo-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-da-gui-bao-cao-ke-khai-tai-san/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="’44 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi báo cáo kê khai tài sản’" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697717303_44-can-bo-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-da-gui-696x418.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/44-can-bo-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-da-gui-bao-cao-ke-khai-tai-san/" rel="bookmark" title="’44 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi báo cáo kê khai tài sản’">’44 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi báo cáo kê khai tài sản’</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vnexpress-net/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-19T18:48:11+07:00" >3 ngày trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> Phó ban Công tác Đại biểu cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận bản báo cáo kết quả công tác và kê khai tài sản, thu nhập của 44 cán bộ được lấy phiếu tín...</div> </div> </div> </div> <div class="tdb_module_related td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/dang-doan-quoc-hoi-va-ban-can-su-dang-chinh-phu-to-chuc-hoi-nghi-ve-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697559825_Dang-doan-Quoc-hoi-va-Ban-Can-su-Dang-Chinh.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/dang-doan-quoc-hoi-va-ban-can-su-dang-chinh-phu-to-chuc-hoi-nghi-ve-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv/" rel="bookmark" title="Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV">Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/baotainguyenmoitruong-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_25_1678422084-1-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_25_1678422084-1-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_25_1678422084-1-x.png' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_25_1678422084-1-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-17T22:48:01+07:00" >5 ngày trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"></div> </div> </div> </div> <div class="tdb_module_related td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/dang-doan-quoc-hoi-phoi-hop-cong-tac-voi-ban-can-su-dang-chinh-phu-ve-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Đảng đoàn Quốc hội phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697565515_Dang-doan-Quoc-hoi-phoi-hop-cong-tac-voi-Ban.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/dang-doan-quoc-hoi-phoi-hop-cong-tac-voi-ban-can-su-dang-chinh-phu-ve-ky-hop-thu-6-quoc-hoi-khoa-xv/" rel="bookmark" title="Đảng đoàn Quốc hội phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV">Đảng đoàn Quốc hội phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/baoquocte-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/avatar_user_10_1678421867.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_10_1678421867-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_10_1678421867-x.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/avatar_user_10_1678421867.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-17T21:54:51+07:00" >5 ngày trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt">Chiều 17/10, Hội nghị công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội.</div> </div> </div> </div> </div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" aria-label="prev-page" id="prev-page-tdi_84" data-td_block_id="tdi_84"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" aria-label="next-page" id="next-page-tdi_84" data-td_block_id="tdi_84"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_85 td-h-effect-up-shadow td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_2 td_ajax_preloading_preload_all td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_85" > <style> .td-theme-wrap .tdi_85 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-pulldown-filter-link:hover, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-subcat-item a:hover, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-subcat-item .td-cur-simple-item, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i { color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_85 .td-subcat-dropdown ul:after { background-color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_85 .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .tdi_85 .td_quote_on_blocks, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-opacity-cat .td-post-category:hover, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-opacity-read .td-read-more a:hover, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-instagram-user a { color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_85 .td-next-prev-wrap a:hover, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-load-more-wrap a:hover { background-color: #313d7c; border-color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_85 .td-read-more a, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-weather-information:before, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-weather-week:before, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-exchange-header:before, .td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_85 .td-post-category, .td-theme-wrap .tdi_85 .td-post-category:hover { background-color: #313d7c; } </style> <style> /* custom css */ .tdi_85 .td-image-wrap{ padding-bottom: 60%; }.tdi_85 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_85 .td-image-container{ flex: 0 0 40%; width: 40%; display: block; order: 0; }.ie10 .tdi_85 .td-image-container, .ie11 .tdi_85 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_85 .td-module-container{ flex-direction: row; border-color: #eaeaea !important; }.ie10 .tdi_85 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_85 .td-module-meta-info{ flex: 1; }body .tdi_85 .td-favorite{ font-size: 36px; box-shadow: 1px 1px 4px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); }.tdi_85 .td-module-meta-info{ margin: 0px 0px 0px 20px; border-color: #eaeaea; }.tdi_85 .td_module_wrap{ padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; }.tdi_85 .td_block_inner{ margin-left: -20px; margin-right: -20px; }.tdi_85 .td-module-container:before{ bottom: -18px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: solid; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_85 .entry-thumb, .tdi_85 .td-image-wrap:before, .tdi_85 .entry-thumb:before, .tdi_85 .entry-thumb:after{ border-radius: 8px; }.tdi_85 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_85 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: none; }.tdi_85 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_85 .td-audio-player{ opacity: 1; visibility: visible; height: auto; font-size: 13px; }.tdi_85 .td-read-more{ display: none; }.tdi_85 .td-author-date{ display: inline; }.tdi_85 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_85 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_85 .td-icon-star, .tdi_85 .td-icon-star-empty, .tdi_85 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_85 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_85 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_85.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap a, .tdi_85 .td-load-more-wrap a{ color: #ffffff; background-color: var(--downtown-menu-bg-light); }.tdi_85 .td-load-more-wrap a .td-load-more-icon-svg svg, .tdi_85 .td-load-more-wrap a .td-load-more-icon-svg svg *, .tdi_85.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap .td-next-prev-icon-svg svg, .tdi_85.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap .td-next-prev-icon-svg svg *{ fill: #ffffff; }.tdi_85 .entry-title{ margin: -20px 0px 0px 20px; font-family:Noto Sans !important;font-size:18px !important;font-weight:700 !important; }.tdi_85 .td-excerpt{ margin: 0px 0px 0px 20px; column-count: 1; column-gap: 48px; font-family:Noto Sans !important;font-size:14px !important;font-weight:500 !important; }.tdi_85 .td-block-title a, .tdi_85 .td-block-title span{ font-family:Noto Sans !important;font-size:16px !important;font-weight:700 !important;text-transform:uppercase !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_85 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{ opacity: 0; }@media (min-width: 768px) { .tdi_85 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_85 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_85 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_85 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_85 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_85 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_85 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_85 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_85 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_85 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_85 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_85 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_85 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_85 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_85 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } </style><script>var block_tdi_85 = new tdBlock(); block_tdi_85.id = "tdi_85"; block_tdi_85.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","category_id":"_more_author","custom_title":"C\u00f9ng t\u00e1c gi\u1ea3","block_template_id":"td_block_template_2","header_text_color":"#313d7c","f_header_font_family":"420","f_header_font_size":"16","f_header_font_weight":"700","f_header_font_transform":"uppercase","h_effect":"up-shadow","image_floated":"float_left","image_height":"60","image_width":"40","excl_show":"none","author_photo":"yes","show_author":"none","show_com":"none","time_ago":"yes","show_review":"none","show_excerpt":"","show_btn":"none","mc1_el":"40","show_cat":"none","modules_divider":"solid","f_title_font_family":"420","f_title_font_weight":"700","f_title_font_size":"18","f_ex_font_family":"420","f_ex_font_weight":"500","f_ex_font_size":"14","art_title":"-20px 0px 0px 20px","show_date":"","art_excerpt":"0px 0px 0px 20px","ajax_pagination":"load_more","time_ago_add_txt":"tr\u01b0\u1edbc","td_ajax_preloading":"preload_all","td_ajax_filter_type":"","image_radius":"8","ajax_pagination_next_prev_swipe":"yes","meta_margin":"0px 0px 0px 20px","mc1_title_tag":"h4","title_tag":"h3","pag_text":"#ffffff","pag_bg":"var(--downtown-menu-bg-light)","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_url":"","mc1_tl":"","post_ids":"-430743","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","linked_posts":"","favourite_only":"","limit":"5","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider_color":"#eaeaea","image_size":"","image_alignment":"50","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_padding":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","title_txt":"","title_txt_hover":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_h_text":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":2,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_85","tdc_css_class":"tdi_85","tdc_css_class_style":"tdi_85_rand_style","live_filter":"cur_post_same_author","live_filter_cur_post_author":"97"}'; block_tdi_85.td_column_number = "2"; block_tdi_85.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_85.post_count = "5"; block_tdi_85.found_posts = "13366"; block_tdi_85.header_color = ""; block_tdi_85.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_85.max_num_pages = "2674"; tdBlocksArray.push(block_tdi_85); </script><div class="td-block-title-wrap"><h3 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Cùng tác giả</span></h3></div><div id=tdi_85 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-chay-xe-vi-pham-dieu-cam-cua-luat-quang-cao/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ‘chồng đầu chạy xe’: Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697963374_Quoc-Co-Quoc-Nghiep-chong-dau-chay-xe-Vi.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-chay-xe-vi-pham-dieu-cam-cua-luat-quang-cao/" rel="bookmark" title="Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ‘chồng đầu chạy xe’: Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo">Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ‘chồng đầu chạy xe’: Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:26:00+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"></div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/le-hoang-phuong-bung-no-tai-dem-thi-trang-phuc-dan-toc-miss-grand-international/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/4-16978221091831225762341-696x464.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/le-hoang-phuong-bung-no-tai-dem-thi-trang-phuc-dan-toc-miss-grand-international/" rel="bookmark" title="Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International">Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:11:50+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt">Màn trình diễn 'rực lửa' của Lê Hoàng Phương trong thiết kế 'Vũ khúc thiên long' được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt nhất trong đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International 2023. Là đại diện nước chủ...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/phan-thi-trang-phuc-dan-toc-cua-le-hoang-phuong-tai-miss-grand-international-2023/" rel="bookmark" class="td-image-wrap td-module-video-modal" title="Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023" data-video-source="self-hosted" data-video-autoplay="yes" data-video-url="https://media.techcity.cloud/video.vietnam.vn/upload/videos/2023/10/ph9NHT5JaPZMpUxUooFz_22_3369555e441ba51d16a1b015e9a28149_video_1080p_converted.mp4"><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1-16978221089181206004177-696x464.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span><span class="td-video-play-ico"><i class="td-icon-video-thumb-play"></i></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/phan-thi-trang-phuc-dan-toc-cua-le-hoang-phuong-tai-miss-grand-international-2023/" rel="bookmark" title="Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023">Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:06:32+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt">Tối 20.10, phần thi National Costume (trình diễn trang phục dân tộc) thuộc khuôn khổ Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 diễn ra tại TP.HCM với màn tranh tài của dàn thí sinh đến...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-nu-doanh-nhan-noi-tieng-cua-viet-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/cover-des-1697933550196601656395-696x501.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-nu-doanh-nhan-noi-tieng-cua-viet-nam/" rel="bookmark" title="Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam">Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T14:52:25+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> Họ không ngừng đóng góp những thành quả cho nước nhà ở mọi phương diện: từ chính trị, kinh tế, xã hội… Họ là những đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ VN thời đại mới. Theo ông Vũ Tiến...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-tinh-nang-windows-95-van-ton-tai-den-bay-gio/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Những tính năng Windows 95 vẫn tồn tại đến bây giờ" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697961560_Nhung-tinh-nang-Windows-95-van-ton-tai-den-bay.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-tinh-nang-windows-95-van-ton-tai-den-bay-gio/" rel="bookmark" title="Những tính năng Windows 95 vẫn tồn tại đến bây giờ">Những tính năng Windows 95 vẫn tồn tại đến bây giờ</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T14:49:00+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"></div> </div> </div> </div> </div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" aria-label="load_more" id="next-page-tdi_85" data-td_block_id="tdi_85">Xem thêm<i class="td-load-more-icon td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_86 td-h-effect-up-shadow td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_2 td_ajax_preloading_preload_all td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_86" > <style> .td-theme-wrap .tdi_86 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-pulldown-filter-link:hover, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-subcat-item a:hover, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-subcat-item .td-cur-simple-item, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i { color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_86 .td-subcat-dropdown ul:after { background-color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_86 .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .tdi_86 .td_quote_on_blocks, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-opacity-cat .td-post-category:hover, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-opacity-read .td-read-more a:hover, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-instagram-user a { color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_86 .td-next-prev-wrap a:hover, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-load-more-wrap a:hover { background-color: #313d7c; border-color: #313d7c; } .td-theme-wrap .tdi_86 .td-read-more a, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-weather-information:before, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-weather-week:before, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-exchange-header:before, .td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_86 .td-post-category, .td-theme-wrap .tdi_86 .td-post-category:hover { background-color: #313d7c; } </style> <style> /* custom css */ .tdi_86 .td-image-wrap{ padding-bottom: 60%; }.tdi_86 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_86 .td-image-container{ flex: 0 0 40%; width: 40%; display: block; order: 0; }.ie10 .tdi_86 .td-image-container, .ie11 .tdi_86 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_86 .td-module-container{ flex-direction: row; border-color: #eaeaea !important; }.ie10 .tdi_86 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_86 .td-module-meta-info{ flex: 1; }body .tdi_86 .td-favorite{ font-size: 36px; box-shadow: 1px 1px 4px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); }.tdi_86 .td-module-meta-info{ margin: 0px 0px 0px 20px; border-color: #eaeaea; }.tdi_86 .td_module_wrap{ padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; }.tdi_86 .td_block_inner{ margin-left: -20px; margin-right: -20px; }.tdi_86 .td-module-container:before{ bottom: -18px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: solid; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_86 .entry-thumb, .tdi_86 .td-image-wrap:before, .tdi_86 .entry-thumb:before, .tdi_86 .entry-thumb:after{ border-radius: 8px; }.tdi_86 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_86 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: none; }.tdi_86 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_86 .td-audio-player{ opacity: 1; visibility: visible; height: auto; font-size: 13px; }.tdi_86 .td-read-more{ display: none; }.tdi_86 .td-author-date{ display: inline; }.tdi_86 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_86 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_86 .td-icon-star, .tdi_86 .td-icon-star-empty, .tdi_86 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_86 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_86 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_86.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap a, .tdi_86 .td-load-more-wrap a{ color: #ffffff; background-color: var(--downtown-menu-bg-light); }.tdi_86 .td-load-more-wrap a .td-load-more-icon-svg svg, .tdi_86 .td-load-more-wrap a .td-load-more-icon-svg svg *, .tdi_86.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap .td-next-prev-icon-svg svg, .tdi_86.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap .td-next-prev-icon-svg svg *{ fill: #ffffff; }.tdi_86 .entry-title{ margin: -20px 0px 0px 20px; font-family:Noto Sans !important;font-size:18px !important;font-weight:700 !important; }.tdi_86 .td-excerpt{ margin: 0px 0px 0px 20px; column-count: 1; column-gap: 48px; font-family:Noto Sans !important;font-size:14px !important;font-weight:500 !important; }.tdi_86 .td-block-title a, .tdi_86 .td-block-title span{ font-family:Noto Sans !important;font-size:16px !important;font-weight:700 !important;text-transform:uppercase !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_86 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{ opacity: 0; }@media (min-width: 768px) { .tdi_86 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_86 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_86 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_86 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_86 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_86 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_86 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_86 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_86 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_86 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_86 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_86 .td_module_wrap{ padding-bottom: 18px; margin-bottom: 18px; padding-bottom: 18px !important; margin-bottom: 18px !important; }.tdi_86 .td-module-container:before{ bottom: -18px; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_86 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_86 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_86 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_86 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } </style><script>var block_tdi_86 = new tdBlock(); block_tdi_86.id = "tdi_86"; block_tdi_86.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","category_id":"_related_cat","custom_title":"Tin c\u00f9ng chuy\u00ean m\u1ee5c","block_template_id":"td_block_template_2","header_text_color":"#313d7c","f_header_font_family":"420","f_header_font_size":"16","f_header_font_weight":"700","f_header_font_transform":"uppercase","h_effect":"up-shadow","image_floated":"float_left","image_height":"60","image_width":"40","excl_show":"none","author_photo":"yes","show_author":"none","show_com":"none","time_ago":"yes","show_review":"none","show_excerpt":"","show_btn":"none","mc1_el":"40","show_cat":"none","modules_divider":"solid","f_title_font_family":"420","f_title_font_weight":"700","f_title_font_size":"18","f_ex_font_family":"420","f_ex_font_weight":"500","f_ex_font_size":"14","art_title":"-20px 0px 0px 20px","show_date":"","art_excerpt":"0px 0px 0px 20px","ajax_pagination":"infinite","time_ago_add_txt":"tr\u01b0\u1edbc","td_ajax_preloading":"preload_all","td_ajax_filter_type":"","image_radius":"8","ajax_pagination_next_prev_swipe":"yes","meta_margin":"0px 0px 0px 20px","mc1_title_tag":"h4","title_tag":"h3","pag_text":"#ffffff","pag_bg":"var(--downtown-menu-bg-light)","limit":"8","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_url":"","mc1_tl":"","post_ids":"-430743","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","sort":"","linked_posts":"","favourite_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","all_modules_space":"36","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider_color":"#eaeaea","image_size":"","image_alignment":"50","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_padding":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","title_txt":"","title_txt_hover":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_h_text":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":2,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_86","tdc_css_class":"tdi_86","tdc_css_class_style":"tdi_86_rand_style","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_obj":{"ID":430743,"post_author":"97","post_date":"2023-09-19 18:05:00","post_date_gmt":"2023-09-19 11:05:00","post_content":" [ad_1]\r\n<br><div data-role=\"content\" itemprop=\"articleBody\" data-io-article-url=\"https:\/\/thanhnien.vn\/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam-185230919174551461.htm\" wp_automatic_readability=\"157.15701219512\">\n\n \n\n <p>Chia s\u1ebb t\u1ea1i Di\u1ec5n \u0111\u00e0n kinh t\u1ebf - x\u00e3 h\u1ed9i Vi\u1ec7t Nam chi\u1ec1u 19.9, TS Nguy\u1ec5n \u0110\u00ecnh Cung \u0111\u00e1nh gi\u00e1 2023 l\u00e0 m\u1ed9t n\u0103m \u0111\u1ea7y kh\u00f3 kh\u0103n v\u00e0 th\u00e1ch th\u1ee9c, d\u00f9 gi\u1eef v\u1eefng \u0111\u01b0\u1ee3c\u00a0kinh t\u1ebf v\u0129 m\u00f4\u00a0nh\u01b0ng n\u1ec1n\u00a0kinh t\u1ebf\u00a0v\u1eabn b\u1ed9c l\u1ed9 nhi\u1ec1u \u0111i\u1ec3m y\u1ebfu mang t\u00ednh c\u01a1 c\u1ea5u.<\/p><title\/><figure class=\"VCSortableInPreviewMode\" type=\"Photo\" style=\"\" wp_automatic_readability=\"1\"><div class=\"custom-cursor-default-hover\"><img data-author=\"\" id=\"img_628542332298870784\" w=\"2000\" h=\"1332\" alt=\"Chuy\u00ean gia ch\u1ec9 r\u00f5 \u2018\u0111i\u1ec3m y\u1ebfu nh\u1ea5t\u2019 c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf Vi\u1ec7t Nam - \u1ea2nh 1.\" title=\"Chuy\u00ean gia ch\u1ec9 r\u00f5 \u2018\u0111i\u1ec3m y\u1ebfu nh\u1ea5t\u2019 c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf Vi\u1ec7t Nam - \u1ea2nh 1.\" rel=\"lightbox\" photoid=\"628542332298870784\" src=\"https:\/\/www.vietnam.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Chuyen-gia-chi-ro-\u2018diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg\" type=\"photo\" style=\"max-width:100%;\" width=\"\" height=\"\"\/><\/div><figcaption class=\"PhotoCMS_Caption\" wp_automatic_readability=\"2\"><p data-placeholder=\"Nh\u1eadp ch\u00fa th\u00edch \u1ea3nh\" class=\"\">TS Nguy\u1ec5n \u0110\u00ecnh Cung ch\u1ec9 r\u00f5 3 \u0111i\u1ec3m y\u1ebfu mang t\u00ednh c\u01a1 c\u1ea5u c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf<\/p><\/figcaption><\/figure><p>Th\u1ee9 nh\u1ea5t l\u00e0 n\u1ec1n kinh t\u1ebf ph\u00e2n m\u1ea3ng: \u0111\u1ea7u t\u01b0 n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i, t\u01b0 nh\u00e2n v\u00e0 doanh nghi\u1ec7p nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc, nh\u01b0ng kh\u00f4ng li\u00ean k\u1ebft, kh\u00f4ng t\u1ea1o th\u00e0nh n\u1ec1n kinh t\u1ebf th\u1ed1ng nh\u1ea5t. <\/p><p>Th\u1ee9 2, n\u1ec1n kinh t\u1ebf m\u1edf, m\u1ee9c \u0111\u1ed9 h\u1ed9i nh\u1eadp c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p t\u01b0 nh\u00e2n trong n\u01b0\u1edbc th\u1ea5p, kh\u00f4ng t\u1eadn d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed9i nh\u1eadp kinh t\u1ebf qu\u1ed1c t\u1ebf mang l\u1ea1i, c\u0169ng nh\u01b0 ch\u01b0a \u0111\u00f3ng g\u00f3p t\u1ed1t h\u01a1n cho t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng v\u00e0 th\u1ecbnh v\u01b0\u1ee3ng qu\u1ed1c gia. <\/p><p>Th\u1ee9 3, th\u1ec3 ch\u1ebf kinh t\u1ebf kh\u00f4ng c\u00f2n ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ec3 huy \u0111\u1ed9ng v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng ngu\u1ed3n l\u1ef1c c\u00f3 hi\u1ec7u qu\u1ea3 t\u1ea1o s\u1ef1 b\u1ee9t ph\u00e1 t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng. \u00d4ng Cung d\u1eabn ch\u1ee9ng Qu\u1ed1c h\u1ed9i li\u00ean t\u1ee5c ph\u1ea3i ban h\u00e0nh th\u1ec3 ch\u1ebf \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t cho \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng v\u00e0 \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng mong mu\u1ed1n \u0111i\u1ec1u n\u00e0y c\u00e0ng ng\u00e0y c\u00e0ng nhi\u1ec1u, r\u1ed3i c\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1eb7c th\u00f9 th\u00ed \u0111i\u1ec3m cho d\u1ef1 \u00e1n quan tr\u1ecdng qu\u1ed1c gia. \u201c\u0110\u00e2y l\u00e0 \u0111i\u1ec3m y\u1ebfu nh\u1ea5t c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf Vi\u1ec7t Nam\u201d, \u00f4ng Cung n\u00eau.<\/p><p>C\u00e2u h\u1ecfi \u0111\u1eb7t ra l\u00e0 l\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u1ec3 huy \u0111\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c ngu\u1ed3n l\u1ef1c n\u1ed9i sinh c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p? Theo TS Nguy\u1ec5n \u0110\u00ecnh Cung, trong giai \u0111o\u1ea1n kh\u1ee7ng ho\u1ea3ng, doanh nghi\u1ec7p lu\u00f4n ph\u1ea3i \u01b0u ti\u00ean t\u1ed3n t\u1ea1i v\u00e0 v\u01b0\u1ee3t qua kh\u00f3 kh\u0103n th\u00f4ng qua t\u00e1i c\u01a1 c\u1ea5u, gi\u1ea3m chi ph\u00ed. <\/p><p>\u201cC\u00e1i kh\u00f3 l\u00f3 c\u00e1i kh\u00f4n\u201d, nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p ch\u1edbp \u0111\u01b0\u1ee3c c\u01a1 h\u1ed9i nh\u01b0ng Nh\u00e0 n\u01b0\u1edbc c\u1ea7n h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1ec3 doanh nghi\u1ec7p v\u01b0\u1ee3t kh\u00f3 th\u00e0nh c\u00f4ng. C\u1ee5 th\u1ec3, \u00f4ng Cung cho r\u1eb1ng, c\u1ea7n \u1ed5n \u0111\u1ecbnh kinh t\u1ebf v\u0129 m\u00f4; c\u1ea3i c\u00e1ch c\u1ea3i thi\u1ec7n m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng kinh doanh, t\u1ea1o thu\u1eadn l\u1ee3i t\u1ed1i \u0111a, gi\u1ea3m chi ph\u00ed tu\u00e2n th\u1ee7. <\/p><p>M\u1eb7t kh\u00e1c, c\u1ea7n gi\u00fap doanh nghi\u1ec7p gi\u1ea3m chi ph\u00ed nh\u01b0 gi\u1ea3m l\u00e3i su\u1ea5t, gi\u1ea3m ph\u00ed, thu\u1ebf, mi\u1ec5n ph\u00ed mi\u1ec5n thu\u1ebf gi\u00fap doanh nghi\u1ec7p gi\u1ea3m chi ph\u00ed, m\u1eb7t kh\u00e1c t\u0103ng c\u1ea7u ti\u00eau d\u00f9ng. Nh\u1eefng gi\u1ea3i ph\u00e1p n\u00e0y \u0111\u1ec1u \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ef1c hi\u1ec7n, nh\u01b0ng v\u1ea5n \u0111\u1ec1 c\u1ea7n l\u00e0m l\u00e0 ph\u1ea3i tri\u1ec3n khai nh\u1ea5t qu\u00e1n, m\u1ea1nh m\u1ebd, m\u1ee9c \u0111\u1ed9 cao h\u01a1n \u0111\u1ec3 b\u00f9 \u0111\u1eafp \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f3 kh\u0103n cho doanh nghi\u1ec7p. <\/p><div class=\"VCSortableInPreviewMode custom-cursor-default-hover\" type=\"block-quote-info\" data-layout=\"default\" data-backgroundcolor=\"#F9F9F9\" data-bordercolor=\"#E5E5E5\" data-textcolor=\"#333\" style=\"background-color: #F9F9F9;border-color: #E5E5E5\" wp_automatic_readability=\"10.5\"><div class=\"quote-content has-author has-border custom-cursor-default-hover\" style=\"color:#333\" wp_automatic_readability=\"41\"><p class=\"custom-cursor-default-hover\">Ni\u1ec1m tin r\u1ea5t quan tr\u1ecdng. \u0110\u1ec3 doanh nghi\u1ec7p tin \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00ec n\u00f3i ph\u1ea3i \u0111i \u0111\u00f4i v\u1edbi l\u00e0m, v\u0103n b\u1ea3n ch\u00ednh s\u00e1ch ph\u1ea3i th\u1ef1c thi \u0111\u00fang nh\u01b0 th\u1ebf. C\u00e1c nh\u00e0 l\u00e3nh \u0111\u1ea1o, trong m\u1ecdi tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p hay t\u1ea1i di\u1ec5n \u0111\u00e0n nh\u01b0 h\u00f4m nay, c\u00f3 ph\u00e1t bi\u1ec3u ch\u1ea1m t\u1edbi tr\u00e1i tim, kh\u00edch l\u1ec7 tinh th\u1ea7n \u0111\u1ea7u t\u01b0, t\u1ee9c l\u00e0 l\u00e0m cho doanh nghi\u1ec7p m\u00e1u \u0111\u1ea7u t\u01b0, v\u01b0\u1ee3t qua kh\u00f3 kh\u0103n.<\/p><\/div><div class=\"quote-author-info has-avatar\"><span class=\"q-avatar\"><img src=\"https:\/\/www.vietnam.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Chuyen-gia-chi-ro-\u2018diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg\"\/><\/span><span class=\"q-name\">TS Nguy\u1ec5n \u0110\u00ecnh Cung <\/span><span class=\"q-link custom-cursor-default-hover\"\/><\/div><\/div><p>C\u0169ng theo \u00f4ng Cung, n\u1ec1n kinh t\u1ebf Vi\u1ec7t Nam c\u00f3 \u0111\u1ed9 m\u1edf l\u1edbn, nh\u01b0ng th\u1ef1c t\u1ebf qu\u00e1 tr\u00ecnh h\u1ed9i nh\u1eadp c\u00f3 ph\u1ea7n n\u00e0o ch\u1eadm l\u1ea1i, c\u00f3 th\u1ec3 c\u00f3 \u0111\u1ee9t g\u00e3y v\u00e0 thay \u0111\u1ed5i \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u1edbng. C\u00e1c n\u01b0\u1edbc ph\u00e1t tri\u1ec3n \u0111ang thay \u0111\u1ed5i t\u01b0 duy, c\u1ee7ng c\u1ed1 n\u1ec1n t\u1ea3ng, t\u0103ng t\u00ednh t\u1ef1 l\u1ef1c, t\u1ef1 c\u01b0\u1eddng, t\u1eeb \u0111\u00f3 thay \u0111\u1ed5i chu\u1ed7i cung \u1ee9ng.\u00a0<\/p><p>B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, xu th\u1ebf m\u1edbi v\u1ec1 t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng xanh, chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i s\u1ed1, kinh t\u1ebf tu\u1ea7n ho\u00e0n\u2026 tr\u1edf th\u00e0nh ti\u00eau chu\u1ea9n, quy chu\u1ea9n c\u1ee7a s\u1ea3n xu\u1ea5t, ti\u00eau d\u00f9ng. V\u00ec v\u1eady, \u0111\u1ec3 duy tr\u00ec t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng xu\u1ea5t kh\u1ea9u \u0111\u00f2i h\u1ecfi c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p trong n\u01b0\u1edbc ph\u1ea3i thay \u0111\u1ed5i.<br\/><\/p><figure class=\"VCSortableInPreviewMode custom-cursor-default-hover\" type=\"Photo\" style=\"\" wp_automatic_readability=\"1\"><div class=\"custom-cursor-default-hover\"><img data-author=\"\" id=\"img_628542332636680192\" w=\"2000\" h=\"1332\" alt=\"Chuy\u00ean gia ch\u1ec9 r\u00f5 \u2018\u0111i\u1ec3m y\u1ebfu nh\u1ea5t\u2019 c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf Vi\u1ec7t Nam - \u1ea2nh 3.\" title=\"Chuy\u00ean gia ch\u1ec9 r\u00f5 \u2018\u0111i\u1ec3m y\u1ebfu nh\u1ea5t\u2019 c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf Vi\u1ec7t Nam - \u1ea2nh 3.\" rel=\"lightbox\" photoid=\"628542332636680192\" src=\"https:\/\/www.vietnam.vn\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/1695158767_227_Chuyen-gia-chi-ro-\u2018diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg\" type=\"photo\" style=\"max-width:100%;\" width=\"\" height=\"\"\/><\/div><figcaption class=\"PhotoCMS_Caption\" wp_automatic_readability=\"2\"><p data-placeholder=\"Nh\u1eadp ch\u00fa th\u00edch \u1ea3nh\" class=\"\">Th\u1ee9 tr\u01b0\u1edfng B\u1ed9 KH-\u0110T Tr\u1ea7n Qu\u1ed1c Ph\u01b0\u01a1ng (ph\u1ea3i) t\u1ea1i phi\u00ean th\u1ea3o lu\u1eadn<\/p><\/figcaption><\/figure><p>Theo TS Nguy\u1ec5n \u0110\u00ecnh Cung, kh\u00f4ng th\u1ec3 ti\u1ebfp t\u1ee5c d\u1ef1a tr\u00ean l\u1ee3i th\u1ebf chi ph\u00ed th\u1ea5p m\u00e0 ph\u1ea3i \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u0111\u1ec3 \u0111\u1ed5i m\u1edbi c\u00f4ng ngh\u1ec7, quy tr\u00ecnh s\u1ea3n xu\u1ea5t, chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i s\u1ea3n xu\u1ea5t xanh h\u01a1n, tu\u1ea7n ho\u00e0n, gi\u1ea3m ph\u00e1t th\u1ea3i.\u00a0<\/p><p>Ph\u1ea3i \u0111a d\u1ea1ng h\u00f3a th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng, t\u1ea1o m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng kinh doanh thu\u1eadn l\u1ee3i t\u1ed1i \u0111a cho xu\u1ea5t kh\u1ea9u, khuy\u1ebfn kh\u00edch \u0111\u1ed5i m\u1edbi s\u00e1ng t\u1ea1o, \u00e1p d\u1ee5ng KH-CN. \u0110\u1ed5i m\u1edbi s\u00e1ng t\u1ea1o ph\u1ea3i tr\u1edf th\u00e0nh \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c n\u1ed9i sinh c\u1ee7a doanh nghi\u1ec7p, \u0111\u1ec3 doanh nghi\u1ec7p th\u1ef1c s\u1ef1 c\u00f3 \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c \u0111\u1ed5i m\u1edbi.<\/p><p>Li\u00ean quan \u0111\u1ebfn c\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch h\u1ed7 tr\u1ee3 c\u1ee5 th\u1ec3 cho doanh nghi\u1ec7p, Th\u1ee9 tr\u01b0\u1edfng B\u1ed9 KH-\u0110T Tr\u1ea7n Qu\u1ed1c Ph\u01b0\u01a1ng cho r\u1eb1ng, Ngh\u1ecb quy\u1ebft 43 c\u1ee7a Qu\u1ed1c h\u1ed9i ban h\u00e0nh \u0111\u00e3 ph\u00e1t huy t\u00edch c\u1ef1c, t\u1eadp trung v\u00e0o nh\u00f3m ch\u00ednh s\u00e1ch t\u00e0i kh\u00f3a, ti\u1ec1n t\u1ec7, nh\u00f3m ch\u00ednh s\u00e1ch kh\u00e1c; ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an sinh x\u00e3 h\u1ed9i; \u0111\u1ea7u t\u01b0 k\u1ebft c\u1ea5u h\u1ea1 t\u1ea7ng.<\/p><p>C\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh kho\u1ea3n n\u1ee3, gi\u00e3n c\u00e1ch th\u1eddi gian tr\u1ea3 n\u1ee3, ch\u00ednh s\u00e1ch t\u00e0i kh\u00f3a c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u00e1p d\u1ee5ng nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 d\u1ec5 \u0111i v\u00e0o cu\u1ed9c s\u1ed1ng nh\u01b0 gi\u1ea3m th\u1eddi gian n\u1ed9p c\u00e1c lo\u1ea1i thu\u1ebf v\u00e0 ph\u00ed, gi\u00e3n, ho\u00e3n c\u00e1c kho\u1ea3n thu\u1ebf v\u00e0 ph\u00ed\u2026, nh\u1edd v\u1eady t\u1ea1o d\u00f2ng ti\u1ec1n cho doanh nghi\u1ec7p. <\/p><p>Ngo\u00e0i ra, c\u00e1c ch\u00ednh s\u00e1ch kh\u00e1c nh\u01b0 an sinh x\u00e3 h\u1ed9i, t\u1ea1o vi\u1ec7c l\u00e0m c\u0169ng gi\u00fap doanh nghi\u1ec7p gi\u1eef ch\u00e2n lao \u0111\u1ed9ng; c\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3 l\u00e0 ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ea7u t\u01b0 k\u1ebft c\u1ea5u h\u1ea1 t\u1ea7ng quy m\u00f4 l\u1edbn t\u1ea1o ra kh\u00f4ng gian ph\u00e1t tri\u1ec3n m\u1edbi, th\u00fac \u0111\u1ea9y \u0111\u1ea7u t\u01b0.<\/p><!--Tue Sep 19 2023 18:05:34 GMT+0700 (Indochina Time) -- -- Tue Sep 19 2023 18:05:34 GMT+0700 (Indochina Time)-->\n \n\n\n\n <!-- Begin Dable In_article \/ For inquiries, visit http:\/\/dable.io -->\n \n <!-- End In_article \/ For inquiries, visit http:\/\/dable.io -->\n\n \n \n\n \n\n <\/div>\r\n<br>[ad_2]\r\n<br><a href=\"https:\/\/thanhnien.vn\/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam-185230919174551461.htm\">Source link <\/a>","post_title":"Chuy\u00ean gia ch\u1ec9 r\u00f5 \u2018\u0111i\u1ec3m y\u1ebfu nh\u1ea5t\u2019 c\u1ee7a n\u1ec1n kinh t\u1ebf Vi\u1ec7t Nam","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2023-09-19 18:05:00","post_modified_gmt":"2023-09-19 11:05:00","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.vietnam.vn\/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam\/","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},"live_filter_cur_post_id":430743}'; block_tdi_86.td_column_number = "2"; block_tdi_86.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_86.post_count = "8"; block_tdi_86.found_posts = "5370"; block_tdi_86.header_color = ""; block_tdi_86.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_86.max_num_pages = "672"; tdBlocksArray.push(block_tdi_86); </script><div class="td-block-title-wrap"><h3 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Tin cùng chuyên mục</span></h3></div><div id=tdi_86 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/ho-so-tap-doan-dau-khi-lon-nhat-the-gioi-muon-dau-tu-vao-viet-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/screenshot-2023-10-21-at-230744-1697904480827-696x464.png" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/ho-so-tap-doan-dau-khi-lon-nhat-the-gioi-muon-dau-tu-vao-viet-nam/" rel="bookmark" title="Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam">Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/dantri-com-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:33:46+07:00" >1 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> (Dân trí) - Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, muốn đầu tư vào Việt Nam. Năm 2022, "ông trùm" dầu khí này đã đạt được mức lợi nhuận kỷ lục lên đến hơn 161 tỷ...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/khat-vong-lan-toa-gia-tri-viet-cua-3-nu-doanh-nhan-ho-luong/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Khát vọng lan toả giá trị Việt của 3 nữ doanh nhân họ Lương" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/Khat-vong-lan-toa-gia-tri-Viet-cua-3-nu.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/khat-vong-lan-toa-gia-tri-viet-cua-3-nu-doanh-nhan-ho-luong/" rel="bookmark" title="Khát vọng lan toả giá trị Việt của 3 nữ doanh nhân họ Lương">Khát vọng lan toả giá trị Việt của 3 nữ doanh nhân họ Lương</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/dangcongsan-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319.gif 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319-x.gif"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319-x.gif' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319.gif 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T13:56:04+07:00" >3 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> (ĐCSVN) – Cùng thế hệ 8x, 3 cô gái ở 3 vùng khác nhau của đất nước nhưng đều chung họ Lương và cùng là thành viên của một dự án liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/se-dinh-danh-so-nha-can-ho-chung-cu/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Sẽ định danh số nhà, căn hộ chung cư" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697962263_Se-dinh-danh-so-nha-can-ho-chung-cu.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/se-dinh-danh-so-nha-can-ho-chung-cu/" rel="bookmark" title="Sẽ định danh số nhà, căn hộ chung cư">Sẽ định danh số nhà, căn hộ chung cư</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T13:37:00+07:00" >3 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"></div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/kham-pha-nhung-dieu-thu-vi-nhat-ve-singapore/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Khám phá những điều thú vị nhất về Singapore" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697956723_Kham-pha-nhung-dieu-thu-vi-nhat-ve-Singapore.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/kham-pha-nhung-dieu-thu-vi-nhat-ve-singapore/" rel="bookmark" title="Khám phá những điều thú vị nhất về Singapore">Khám phá những điều thú vị nhất về Singapore</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vtc-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png"/><noscript><img alt='' src='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T13:18:00+07:00" >4 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> Thành phố sạch nhất thế giớiVới sự phát triển vượt bậc trong kinh tế, Singapore được gọi với cái tên mỹ miều “con Rồng Châu Á”, tỉ lệ thuận với sự phát triển kinh tế đó chính là...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/trung-quoc-tieu-thu-nong-san-viet-cao-ky-luc/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Trung Quốc tiêu thụ nông sản Việt cao kỷ lục" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/dsc02517-jpg-1697795676-1248-1697854543-696x464.jpeg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/trung-quoc-tieu-thu-nong-san-viet-cao-ky-luc/" rel="bookmark" title="Trung Quốc tiêu thụ nông sản Việt cao kỷ lục">Trung Quốc tiêu thụ nông sản Việt cao kỷ lục</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vnexpress-net/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T10:52:39+07:00" >6 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt">Không chỉ chuộng gạo, hạt điều, cà phê, 9 tháng, Trung Quốc đã chi gần 3 tỷ USD nhập rau quả từ Việt Nam, nâng tổng kim ngạch nhập nông sản Việt lên kỷ lục 6,2 tỷ USD. Báo cáo...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/cong-ty-cua-ti-phu-johnathan-hanh-nguyen-duoc-vinh-danh-doanh-nghiep-nop-thue-tieu-bieu/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Công ty của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697946870_Cong-ty-cua-ti-phu-Johnathan-Hanh-Nguyen-duoc-vinh.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/cong-ty-cua-ti-phu-johnathan-hanh-nguyen-duoc-vinh-danh-doanh-nghiep-nop-thue-tieu-bieu/" rel="bookmark" title="Công ty của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu">Công ty của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T09:52:00+07:00" >7 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"></div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/gia-tri-xuat-khau-cua-doanh-nghiep-viet-nam-tren-amazon-tang-cao/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon tăng cao" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/Gia-tri-xuat-khau-cua-doanh-nghiep-Viet-Nam-tren.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/gia-tri-xuat-khau-cua-doanh-nghiep-viet-nam-tren-amazon-tang-cao/" rel="bookmark" title="Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon tăng cao">Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon tăng cao</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/dangcongsan-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319.gif 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319-x.gif"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319-x.gif' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_2_1680695319.gif 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T09:40:06+07:00" >7 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt"> Theo đánh giá của Amazon Global Selling: Việt Nam là một nền kinh tế năng động dựa vào xuất khẩu. Kết hợp lợi thế trong việc sáng tạo sản phẩm, năng lực sản xuất và chuyển đổi số...</div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/xuat-khau-tom-sang-my-tang-manh/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/tom-su_1627013118-696x464.jpeg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/xuat-khau-tom-sang-my-tang-manh/" rel="bookmark" title="Xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh">Xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vnexpress-net/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T08:58:41+07:00" >8 giờ trước</time></span> </span> </div> <div class="td-excerpt">Tháng 9, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng dương, theo VASEP. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đánh...</div> </div> </div> </div> </div><div class="td_ajax_infinite" id="next-page-tdi_86" data-td_block_id="tdi_86"> </div><div class="td-load-more-wrap td-load-more-infinite-wrap" id="infinite-lm-tdi_86"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" aria-label="load_more" id="next-page-tdi_86" data-td_block_id="tdi_86">Xem thêm<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_88 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span4 td-is-sticky"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_88{ vertical-align: baseline; }.tdi_88 > .wpb_wrapper, .tdi_88 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_88 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_88 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_88 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; }div.tdi_88{ width: 336px !important; } /* inline tdc_css att */ .tdi_88{ border-color:#a1abce !important; border-style:solid !important; border-width: 0px 1px 1px 1px !important; position:relative; } </style> <div class="tdi_87_rand_style td-element-style" ><style> .tdi_87_rand_style{ background-color:rgba(161,171,206,0.11) !important; } </style></div><div class="wpb_wrapper" data-sticky-offset="20"><div class="td_block_wrap td_block_title tdi_89 td-pb-border-top td_block_template_2 td-fix-index" data-td-block-uid="tdi_89" > <style> .td-theme-wrap .tdi_89 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-pulldown-filter-link:hover, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-subcat-item a:hover, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-subcat-item .td-cur-simple-item, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i { color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_89 .td-subcat-dropdown ul:after { background-color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_89 .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .tdi_89 .td_quote_on_blocks, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-opacity-cat .td-post-category:hover, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-opacity-read .td-read-more a:hover, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-instagram-user a { color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_89 .td-next-prev-wrap a:hover, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-load-more-wrap a:hover { background-color: #ffffff; border-color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_89 .td-read-more a, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-weather-information:before, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-weather-week:before, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-exchange-header:before, .td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_89 .td-post-category, .td-theme-wrap .tdi_89 .td-post-category:hover { background-color: #ffffff; } /* inline tdc_css att */ .tdi_89{ margin-right:-17px !important; margin-bottom:0px !important; margin-left:-17px !important; padding-top:8px !important; padding-left:16px !important; position:relative; } </style> <style> /* custom css */ body .tdi_89 .td-block-title a, body .tdi_89 .td-block-title span{ font-family:Noto Sans !important;font-size:16px !important;font-weight:700 !important;text-transform:uppercase !important; } </style> <div class="tdi_89_rand_style td-element-style"><style> .tdi_89_rand_style{ background-color:#313d7c !important; } </style></div><div class="td-block-title-wrap"><h3 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Tin nổi bật</span></h3></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_90 td-h-effect-up-shadow td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_90" > <style> /* custom css */ .tdi_90 .td-image-wrap{ padding-bottom: 70%; }.tdi_90 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_90 .td-image-container{ flex: 0 0 40%; width: 40%; display: block; order: 0; }.ie10 .tdi_90 .td-image-container, .ie11 .tdi_90 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_90 .td-module-container{ flex-direction: row; border-color: #eaeaea !important; }.ie10 .tdi_90 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_90 .td-module-meta-info{ flex: 1; }body .tdi_90 .td-favorite{ font-size: 36px; box-shadow: 1px 1px 4px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); }.tdi_90 .td-module-meta-info{ margin: 0px 0px 0px 10px; border-color: #eaeaea; }.tdi_90 .td_module_wrap{ padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; }.tdi_90 .td_block_inner{ margin-left: -20px; margin-right: -20px; }.tdi_90 .td-module-container:before{ bottom: -8px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: solid; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_90 .entry-thumb, .tdi_90 .td-image-wrap:before, .tdi_90 .entry-thumb:before, .tdi_90 .entry-thumb:after{ border-radius: 8px; }.tdi_90 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_90 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: none; }.tdi_90 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_90 .td-excerpt{ display: none; column-count: 1; column-gap: 48px; }.tdi_90 .td-audio-player{ opacity: 1; visibility: visible; height: auto; font-size: 13px; }.tdi_90 .td-read-more{ display: none; }.tdi_90 .td-author-date{ display: inline; }.tdi_90 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_90 .td-post-date, .tdi_90 .td-post-author-name span{ display: inline-block; }.tdi_90 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_90 .td-icon-star, .tdi_90 .td-icon-star-empty, .tdi_90 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_90 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_90 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_90.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap a, .tdi_90 .td-load-more-wrap a{ color: #ffffff; background-color: var(--downtown-menu-bg-light); }.tdi_90 .td-load-more-wrap a .td-load-more-icon-svg svg, .tdi_90 .td-load-more-wrap a .td-load-more-icon-svg svg *, .tdi_90.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap .td-next-prev-icon-svg svg, .tdi_90.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap .td-next-prev-icon-svg svg *{ fill: #ffffff; }.tdi_90 .entry-title{ margin: -20px 0px 0px 10px; font-family:Noto Sans !important;font-size:14px !important;font-weight:700 !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_90 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{ opacity: 0; }@media (min-width: 768px) { .tdi_90 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_90 .td_module_wrap{ padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px !important; margin-bottom: 8px !important; }.tdi_90 .td-module-container:before{ bottom: -8px; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_90 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_90 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_90 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_90 .td_module_wrap{ padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px !important; margin-bottom: 8px !important; }.tdi_90 .td-module-container:before{ bottom: -8px; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_90 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_90 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_90 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_90 .td_module_wrap{ padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px !important; margin-bottom: 8px !important; }.tdi_90 .td-module-container:before{ bottom: -8px; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_90 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_90 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_90 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_90 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } </style><script>var block_tdi_90 = new tdBlock(); block_tdi_90.id = "tdi_90"; block_tdi_90.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","all_modules_space":"16","modules_divider":"solid","image_height":"70","image_width":"40","image_floated":"float_left","h_effect":"up-shadow","excl_show":"none","art_title":"-20px 0px 0px 10px","show_cat":"none","author_photo":"yes","show_author":"none","time_ago":"yes","show_btn":"none","f_title_font_family":"420","f_title_font_size":"14","f_title_font_weight":"700","show_com":"none","show_review":"none","show_excerpt":"none","time_ago_add_txt":"tr\u01b0\u1edbc","image_radius":"8","category_id":"2","sort":"","ajax_pagination":"load_more","ajax_pagination_next_prev_swipe":"yes","meta_margin":"0px 0px 0px 10px","title_tag":"h3","mc1_title_tag":"h4","limit":"8","pag_text":"#ffffff","pag_bg":"var(--downtown-menu-bg-light)","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","block_template_id":"","mc1_tl":"","mc1_el":"","post_ids":"-430743","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","linked_posts":"","favourite_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider_color":"#eaeaea","image_size":"","image_alignment":"50","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_padding":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_date":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","title_txt":"","title_txt_hover":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_h_text":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_90","tdc_css_class":"tdi_90","tdc_css_class_style":"tdi_90_rand_style"}'; block_tdi_90.td_column_number = "1"; block_tdi_90.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_90.post_count = "8"; block_tdi_90.found_posts = "8115"; block_tdi_90.header_color = ""; block_tdi_90.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_90.max_num_pages = "1015"; tdBlocksArray.push(block_tdi_90); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_90 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/chang-trai-nguoi-mong-tien-phong-lam-du-lich-cong-dong/" rel="bookmark" class="td-image-wrap td-module-video-modal" title="Chàng trai người Mông tiên phong làm du lịch cộng đồng" data-video-source="self-hosted" data-video-autoplay="yes" data-video-url="https://media.techcity.cloud/video.vietnam.vn/upload/videos/2023/10/CyZ2yRPN1j96Nv2Z4aii_22_bdc4a714bf25d800c2ec339445cd12b0_video_720p_converted.mp4"><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/sequence-0200-01-42-39still005-1-1185-696x464.jpeg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span><span class="td-video-play-ico"><i class="td-icon-video-thumb-play"></i></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/chang-trai-nguoi-mong-tien-phong-lam-du-lich-cong-dong/" rel="bookmark" title="Chàng trai người Mông tiên phong làm du lịch cộng đồng">Chàng trai người Mông tiên phong làm du lịch cộng đồng</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vnews-gov-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png"/><noscript><img alt='' src='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:48:23+07:00" >1 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/ho-so-tap-doan-dau-khi-lon-nhat-the-gioi-muon-dau-tu-vao-viet-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/screenshot-2023-10-21-at-230744-1697904480827-696x464.png" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/ho-so-tap-doan-dau-khi-lon-nhat-the-gioi-muon-dau-tu-vao-viet-nam/" rel="bookmark" title="Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam">Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/dantri-com-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:33:46+07:00" >1 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/le-hoang-phuong-bung-no-tai-dem-thi-trang-phuc-dan-toc-miss-grand-international/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/4-16978221091831225762341-696x464.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/le-hoang-phuong-bung-no-tai-dem-thi-trang-phuc-dan-toc-miss-grand-international/" rel="bookmark" title="Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International">Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:11:50+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/phan-thi-trang-phuc-dan-toc-cua-le-hoang-phuong-tai-miss-grand-international-2023/" rel="bookmark" class="td-image-wrap td-module-video-modal" title="Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023" data-video-source="self-hosted" data-video-autoplay="yes" data-video-url="https://media.techcity.cloud/video.vietnam.vn/upload/videos/2023/10/ph9NHT5JaPZMpUxUooFz_22_3369555e441ba51d16a1b015e9a28149_video_1080p_converted.mp4"><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1-16978221089181206004177-696x464.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span><span class="td-video-play-ico"><i class="td-icon-video-thumb-play"></i></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/phan-thi-trang-phuc-dan-toc-cua-le-hoang-phuong-tai-miss-grand-international-2023/" rel="bookmark" title="Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023">Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:06:32+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-nu-doanh-nhan-noi-tieng-cua-viet-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/cover-des-1697933550196601656395-696x501.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-nu-doanh-nhan-noi-tieng-cua-viet-nam/" rel="bookmark" title="Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam">Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T14:52:25+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/sao-han-khen-banh-mi-ngon-thu-trung-vit-lon-banh-trang-tron/" rel="bookmark" class="td-image-wrap td-module-video-modal" title="Sao Hàn khen bánh mì ngon, thử trứng vịt lộn, bánh tráng trộn" data-video-source="self-hosted" data-video-autoplay="yes" data-video-url="https://media.techcity.cloud/video.vietnam.vn/upload/videos/2023/10/feH6vcDWFlN4xA1SBqZp_22_bbd065062d3578b61884fc77074b9dee_video_240p_converted.mp4"><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/3875478032979495631713795892564558639072460n-16979575329211414562253-696x436.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span><span class="td-video-play-ico"><i class="td-icon-video-thumb-play"></i></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/sao-han-khen-banh-mi-ngon-thu-trung-vit-lon-banh-trang-tron/" rel="bookmark" title="Sao Hàn khen bánh mì ngon, thử trứng vịt lộn, bánh tráng trộn">Sao Hàn khen bánh mì ngon, thử trứng vịt lộn, bánh tráng trộn</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/laodong-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_89_1682412721.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_89_1682412721.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_89_1682412721.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_89_1682412721.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T14:42:16+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/son-doong-xuat-hien-trong-loat-phim-kinh-dien-planet-earth-cua-bbc-2/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Sơn Đoòng xuất hiện trong loạt phim kinh điển Planet Earth của BBC" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/sd-1697937847996385568799-696x464.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/son-doong-xuat-hien-trong-loat-phim-kinh-dien-planet-earth-cua-bbc-2/" rel="bookmark" title="Sơn Đoòng xuất hiện trong loạt phim kinh điển Planet Earth của BBC">Sơn Đoòng xuất hiện trong loạt phim kinh điển Planet Earth của BBC</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T10:56:39+07:00" >6 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/trung-quoc-tieu-thu-nong-san-viet-cao-ky-luc/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Trung Quốc tiêu thụ nông sản Việt cao kỷ lục" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/dsc02517-jpg-1697795676-1248-1697854543-696x464.jpeg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/trung-quoc-tieu-thu-nong-san-viet-cao-ky-luc/" rel="bookmark" title="Trung Quốc tiêu thụ nông sản Việt cao kỷ lục">Trung Quốc tiêu thụ nông sản Việt cao kỷ lục</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vnexpress-net/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T10:52:39+07:00" >6 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" aria-label="load_more" id="next-page-tdi_90" data-td_block_id="tdi_90">Xem thêm<i class="td-load-more-icon td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_title tdi_91 td-pb-border-top td_block_template_2 td-fix-index" data-td-block-uid="tdi_91" > <style> .td-theme-wrap .tdi_91 .td-block-title > *, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-pulldown-filter-link:hover, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-subcat-item a:hover, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-subcat-item .td-cur-simple-item, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i { color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_91 .td-subcat-dropdown ul:after { background-color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_91 .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .tdi_91 .td_quote_on_blocks, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-opacity-cat .td-post-category:hover, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-opacity-read .td-read-more a:hover, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-opacity-author .td-post-author-name a:hover, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-instagram-user a { color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_91 .td-next-prev-wrap a:hover, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-load-more-wrap a:hover { background-color: #ffffff; border-color: #ffffff; } .td-theme-wrap .tdi_91 .td-read-more a, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-weather-information:before, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-weather-week:before, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-exchange-header:before, .td-theme-wrap .td-footer-wrapper .tdi_91 .td-post-category, .td-theme-wrap .tdi_91 .td-post-category:hover { background-color: #ffffff; } /* inline tdc_css att */ .tdi_91{ margin-top:32px !important; margin-right:-17px !important; margin-bottom:0px !important; margin-left:-17px !important; padding-top:8px !important; padding-left:16px !important; position:relative; } </style> <style> /* custom css */ body .tdi_91 .td-block-title a, body .tdi_91 .td-block-title span{ font-family:Noto Sans !important;font-size:16px !important;font-weight:700 !important;text-transform:uppercase !important; } </style> <div class="tdi_91_rand_style td-element-style"><style> .tdi_91_rand_style{ background-color:#313d7c !important; } </style></div><div class="td-block-title-wrap"><h3 class="td-block-title"><span class="td-pulldown-size">Tin mới nhất</span></h3></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_92 td-h-effect-up-shadow td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_92" > <style> /* custom css */ .tdi_92 .td-image-wrap{ padding-bottom: 70%; }.tdi_92 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_92 .td-image-container{ flex: 0 0 40%; width: 40%; display: block; order: 0; }.ie10 .tdi_92 .td-image-container, .ie11 .tdi_92 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_92 .td-module-container{ flex-direction: row; border-color: #eaeaea !important; }.ie10 .tdi_92 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_92 .td-module-meta-info{ flex: 1; }body .tdi_92 .td-favorite{ font-size: 36px; box-shadow: 1px 1px 4px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2); }.tdi_92 .td-module-meta-info{ margin: 0px 0px 0px 10px; border-color: #eaeaea; }.tdi_92 .td_module_wrap{ padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; }.tdi_92 .td_block_inner{ margin-left: -20px; margin-right: -20px; }.tdi_92 .td-module-container:before{ bottom: -8px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: solid; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_92 .entry-thumb, .tdi_92 .td-image-wrap:before, .tdi_92 .entry-thumb:before, .tdi_92 .entry-thumb:after{ border-radius: 8px; }.tdi_92 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_92 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: none; }.tdi_92 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_92 .td-excerpt{ display: none; column-count: 1; column-gap: 48px; }.tdi_92 .td-audio-player{ opacity: 1; visibility: visible; height: auto; font-size: 13px; }.tdi_92 .td-read-more{ display: none; }.tdi_92 .td-author-date{ display: inline; }.tdi_92 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_92 .td-post-date, .tdi_92 .td-post-author-name span{ display: inline-block; }.tdi_92 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_92 .td-icon-star, .tdi_92 .td-icon-star-empty, .tdi_92 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_92 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_92 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }.tdi_92 .entry-title{ margin: -20px 0px 0px 10px; font-family:Noto Sans !important;font-size:14px !important;font-weight:700 !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_92 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{ opacity: 0; }@media (min-width: 768px) { .tdi_92 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_92 .td_module_wrap{ padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px !important; margin-bottom: 8px !important; }.tdi_92 .td-module-container:before{ bottom: -8px; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_92 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_92 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_92 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_92 .td_module_wrap{ padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px !important; margin-bottom: 8px !important; }.tdi_92 .td-module-container:before{ bottom: -8px; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_92 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_92 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_92 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_92 .td_module_wrap{ padding-bottom: 8px; margin-bottom: 8px; padding-bottom: 8px !important; margin-bottom: 8px !important; }.tdi_92 .td-module-container:before{ bottom: -8px; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_92 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_92 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_92 .td-module-title a{ box-shadow: inset 0 0 0 0 #000; }@media (min-width: 768px) { .tdi_92 .td-module-title a { transition: all 0.2s ease; -webkit-transition: all 0.2s ease; } } } </style><script>var block_tdi_92 = new tdBlock(); block_tdi_92.id = "tdi_92"; block_tdi_92.atts = '{"modules_on_row":"","hide_audio":"yes","all_modules_space":"16","modules_divider":"solid","image_height":"70","image_width":"40","image_floated":"float_left","h_effect":"up-shadow","excl_show":"none","art_title":"-20px 0px 0px 10px","show_cat":"none","author_photo":"yes","show_author":"none","time_ago":"yes","show_btn":"none","f_title_font_family":"420","f_title_font_size":"14","f_title_font_weight":"700","show_com":"none","show_review":"none","show_excerpt":"none","time_ago_add_txt":"tr\u01b0\u1edbc","image_radius":"8","category_id":"","sort":"","ajax_pagination":"infinite","ajax_pagination_next_prev_swipe":"yes","meta_margin":"0px 0px 0px 10px","title_tag":"h3","mc1_title_tag":"h4","limit":"12","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_title":"","custom_url":"","block_template_id":"","mc1_tl":"","mc1_el":"","post_ids":"-430743","taxonomies":"","category_ids":"","in_all_terms":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","include_cf_posts":"","exclude_cf_posts":"","linked_posts":"","favourite_only":"","offset":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_query_cache":"","td_query_cache_expiration":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider_color":"#eaeaea","image_size":"","image_alignment":"50","hide_image":"","show_favourites":"","fav_size":"2","fav_space":"","fav_ico_color":"","fav_ico_color_h":"","fav_bg":"","fav_bg_h":"","fav_shadow_shadow_header":"","fav_shadow_shadow_title":"Shadow","fav_shadow_shadow_size":"","fav_shadow_shadow_offset_horizontal":"","fav_shadow_shadow_offset_vertical":"","fav_shadow_shadow_spread":"","fav_shadow_shadow_color":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_align":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_padding":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_date":"inline-block","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_line_height":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_family":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","title_txt":"","title_txt_hover":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_h_bg":"","pag_border":"","pag_h_border":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_92","tdc_css_class":"tdi_92","tdc_css_class_style":"tdi_92_rand_style"}'; block_tdi_92.td_column_number = "1"; block_tdi_92.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_92.post_count = "12"; block_tdi_92.found_posts = "157157"; block_tdi_92.header_color = ""; block_tdi_92.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_92.max_num_pages = "13097"; tdBlocksArray.push(block_tdi_92); </script><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_92 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/360-botslab-cho-ra-mat-thuong-hieu-tai-viet-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="360 Botslab cho ra mắt thương hiệu tại Việt Nam" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697965243_360-Botslab-cho-ra-mat-thuong-hieu-tai-Viet-Nam-696x365.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/360-botslab-cho-ra-mat-thuong-hieu-tai-viet-nam/" rel="bookmark" title="360 Botslab cho ra mắt thương hiệu tại Việt Nam">360 Botslab cho ra mắt thương hiệu tại Việt Nam</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/sggp-org-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/Anh-man-hinh-2023-04-06-luc-16.06.34.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/Anh-man-hinh-2023-04-06-luc-16.06.34.png"/><noscript><img alt='' src='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/Anh-man-hinh-2023-04-06-luc-16.06.34.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/Anh-man-hinh-2023-04-06-luc-16.06.34.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:59:17+07:00" >58 phút trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/thuc-day-lien-ket-phat-trien-du-lich-dong-bang-song-cuu-long-di-vao-thuc-tien/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đi vào thực tiễn" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697965460_Thuc-day-lien-ket-phat-trien-du-lich-dong-bang.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/thuc-day-lien-ket-phat-trien-du-lich-dong-bang-song-cuu-long-di-vao-thuc-tien/" rel="bookmark" title="Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đi vào thực tiễn">Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long đi vào thực tiễn</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/baoquocte-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/avatar_user_10_1678421867.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_10_1678421867-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_10_1678421867-x.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/avatar_user_10_1678421867.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:49:25+07:00" >1 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/chang-trai-nguoi-mong-tien-phong-lam-du-lich-cong-dong/" rel="bookmark" class="td-image-wrap td-module-video-modal" title="Chàng trai người Mông tiên phong làm du lịch cộng đồng" data-video-source="self-hosted" data-video-autoplay="yes" data-video-url="https://media.techcity.cloud/video.vietnam.vn/upload/videos/2023/10/CyZ2yRPN1j96Nv2Z4aii_22_bdc4a714bf25d800c2ec339445cd12b0_video_720p_converted.mp4"><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/sequence-0200-01-42-39still005-1-1185-696x464.jpeg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span><span class="td-video-play-ico"><i class="td-icon-video-thumb-play"></i></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/chang-trai-nguoi-mong-tien-phong-lam-du-lich-cong-dong/" rel="bookmark" title="Chàng trai người Mông tiên phong làm du lịch cộng đồng">Chàng trai người Mông tiên phong làm du lịch cộng đồng</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vnews-gov-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png"/><noscript><img alt='' src='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/05/thtn.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:48:23+07:00" >1 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/ho-so-tap-doan-dau-khi-lon-nhat-the-gioi-muon-dau-tu-vao-viet-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/screenshot-2023-10-21-at-230744-1697904480827-696x464.png" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/ho-so-tap-doan-dau-khi-lon-nhat-the-gioi-muon-dau-tu-vao-viet-nam/" rel="bookmark" title="Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam">Hồ sơ tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới muốn đầu tư vào Việt Nam</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/dantri-com-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png' srcset='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_24_1678422552-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:33:46+07:00" >1 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/cong-an-moi-quoc-co/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Công an mời Quốc Cơ" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697965066_Cong-an-moi-Quoc-Co-696x364.png" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/cong-an-moi-quoc-co/" rel="bookmark" title="Công an mời Quốc Cơ">Công an mời Quốc Cơ</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vietnamnet/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vietnamnet.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vietnamnet.png"/><noscript><img alt='' src='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vietnamnet.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vietnamnet.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:26:07+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-chay-xe-vi-pham-dieu-cam-cua-luat-quang-cao/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ‘chồng đầu chạy xe’: Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697963374_Quoc-Co-Quoc-Nghiep-chong-dau-chay-xe-Vi.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/quoc-co-quoc-nghiep-chong-dau-chay-xe-vi-pham-dieu-cam-cua-luat-quang-cao/" rel="bookmark" title="Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ‘chồng đầu chạy xe’: Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo">Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ‘chồng đầu chạy xe’: Vi phạm điều cấm của luật Quảng cáo</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:26:00+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-tang-cuong-doi-ngoai-nhan-dan-gan-ket-tinh-cam-gia-dinh-viet-voi-sinh-vien-lao-va-campuchia/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đối ngoại nhân dân, gắn kết tình cảm gia đình Việt với sinh viên Lào và Campuchia" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-tang-cuong-doi-ngoai-nhan.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-tang-cuong-doi-ngoai-nhan-dan-gan-ket-tinh-cam-gia-dinh-viet-voi-sinh-vien-lao-va-campuchia/" rel="bookmark" title="Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đối ngoại nhân dân, gắn kết tình cảm gia đình Việt với sinh viên Lào và Campuchia">Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đối ngoại nhân dân, gắn kết tình cảm gia đình Việt với sinh viên Lào và Campuchia</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/baoquocte-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/avatar_user_10_1678421867.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_10_1678421867-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_10_1678421867-x.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/avatar_user_10_1678421867.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:22:49+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/xac-dinh-doi-vo-dich-mua-dau-tien-cua-giai-bong-chay-ha-noi/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Xác định đội vô địch mùa đầu tiên của giải bóng chày Hà Nội" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/Xac-dinh-doi-vo-dich-mua-dau-tien-cua-giai.jpg" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/xac-dinh-doi-vo-dich-mua-dau-tien-cua-giai-bong-chay-ha-noi/" rel="bookmark" title="Xác định đội vô địch mùa đầu tiên của giải bóng chày Hà Nội">Xác định đội vô địch mùa đầu tiên của giải bóng chày Hà Nội</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vtc-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png"/><noscript><img alt='' src='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png' srcset='https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/vtc.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:18:56+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/thoat-cua-tu-du-tui-phinh-mach-mau-lon-nhat-vo/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Thoát cửa tử dù túi phình mạch máu lớn nhất vỡ" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1697963022_Thoat-cua-tu-du-tui-phinh-mach-mau-lon-nhat-696x418.png" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/thoat-cua-tu-du-tui-phinh-mach-mau-lon-nhat-vo/" rel="bookmark" title="Thoát cửa tử dù túi phình mạch máu lớn nhất vỡ">Thoát cửa tử dù túi phình mạch máu lớn nhất vỡ</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/vnexpress-net/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_96_1682677012-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:16:11+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/le-hoang-phuong-bung-no-tai-dem-thi-trang-phuc-dan-toc-miss-grand-international/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/4-16978221091831225762341-696x464.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/le-hoang-phuong-bung-no-tai-dem-thi-trang-phuc-dan-toc-miss-grand-international/" rel="bookmark" title="Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International">Lê Hoàng Phương ‘bùng nổ’ tại đêm thi trang phục dân tộc Miss Grand International</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:11:50+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/phan-thi-trang-phuc-dan-toc-cua-le-hoang-phuong-tai-miss-grand-international-2023/" rel="bookmark" class="td-image-wrap td-module-video-modal" title="Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023" data-video-source="self-hosted" data-video-autoplay="yes" data-video-url="https://media.techcity.cloud/video.vietnam.vn/upload/videos/2023/10/ph9NHT5JaPZMpUxUooFz_22_3369555e441ba51d16a1b015e9a28149_video_1080p_converted.mp4"><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/1-16978221089181206004177-696x464.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span><span class="td-video-play-ico"><i class="td-icon-video-thumb-play"></i></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/phan-thi-trang-phuc-dan-toc-cua-le-hoang-phuong-tai-miss-grand-international-2023/" rel="bookmark" title="Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023">Phần thi trang phục dân tộc của Lê Hoàng Phương tại Miss Grand International 2023</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T15:06:32+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post"> <div class="td-module-container td-category-pos-"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-nu-doanh-nhan-noi-tieng-cua-viet-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam" ><span data-bg="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/10/cover-des-1697933550196601656395-696x501.webp" class="entry-thumb td-thumb-css rocket-lazyload" style="" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <h4 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.vietnam.vn/nhung-nu-doanh-nhan-noi-tieng-cua-viet-nam/" rel="bookmark" title="Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam">Những nữ doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam</a></h4> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> <a href="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/" aria-label="author-photo" class="td-author-photo"><img alt='' src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2096%2096'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async' data-lazy-src="https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png"/><noscript><img alt='' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png' srcset='https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/04/avatar_user_97_1682676957-x.png 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></noscript></a> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2023-10-22T14:52:25+07:00" >2 giờ trước</time></span> </span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="td_ajax_infinite" id="next-page-tdi_92" data-td_block_id="tdi_92"> </div><div class="td-load-more-wrap td-load-more-infinite-wrap" id="infinite-lm-tdi_92"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" aria-label="load_more" id="next-page-tdi_92" data-td_block_id="tdi_92">Xem thêm<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div></div></div></div></div></div></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Báo Thanh niên"><meta itemprop="url" content="https://www.vietnam.vn/author/thanhnien-vn/"></span><meta itemprop="datePublished" content="2023-09-19T18:05:00+07:00"><meta itemprop="dateModified" content="2023-09-19T18:05:00+07:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.vietnam.vn/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/04/logo-vietnamvn-300x112.webp"></span><meta itemprop="name" content="Vietnam.vn"></span><meta itemprop="headline" content="Chuyên gia chỉ rõ ‘điểm yếu nhất’ của nền kinh tế Việt Nam"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/09/1695158785_Chuyen-gia-chi-ro-‘diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh.jpeg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </article> </div> </div> </div> <!-- #tdb-autoload-article --> <div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative"> <div class="td-footer-wrap "> <div id="tdi_93" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_94 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_94{ min-height: 0; }.tdi_94 > .td-element-style:after{ content: '' !important; width: 100% !important; height: 100% !important; position: absolute !important; top: 0 !important; left: 0 !important; z-index: 0 !important; display: block !important; background-color: #000000 !important; } </style> <div class="tdi_93_rand_style td-element-style" ></div><div id="tdi_95" class="tdc-row stretch_row_1400 td-stretch-content"><div class="vc_row tdi_96 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_96, .tdi_96 .tdc-columns{ min-height: 0; }.tdi_96, .tdi_96 .tdc-columns{ display: block; }.tdi_96 .tdc-columns{ width: 100%; }#tdi_95{ max-width: 1200px !important; }@media (min-width: 768px) { .tdi_96 { margin-left: -15px; margin-right: -15px; } .tdi_96 .tdc-row-video-background-error, .tdi_96 .vc_column { padding-left: 15px; padding-right: 15px; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ @media (min-width: 768px) { .tdi_96 { margin-left: -10px; margin-right: -10px; } .tdi_96 .tdc-row-video-background-error, .tdi_96 .vc_column { padding-left: 10px; padding-right: 10px; } } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ @media (min-width: 768px) { .tdi_96 { margin-left: -10px; margin-right: -10px; } .tdi_96 .tdc-row-video-background-error, .tdi_96 .vc_column { padding-left: 10px; padding-right: 10px; } } } /* inline tdc_css att */ .tdi_96{ padding-top:32px !important; padding-bottom:32px !important; position:relative; } .tdi_96 .td_block_wrap{ text-align:left } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_96{ padding-top:30px !important; padding-bottom:10px !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_96{ padding-top:40px !important; } } </style> <div class="tdi_95_rand_style td-element-style" ><div class="td-element-style-before"><style> .tdi_95_rand_style > .td-element-style-before { content:'' !important; width:100% !important; height:100% !important; position:absolute !important; top:0 !important; left:0 !important; display:block !important; z-index:0 !important; opacity:0.4 !important; background-size:cover !important; background-position:center top !important; } </style></div><style> .tdi_95_rand_style{ background-color:#dfdfdf !important; } </style></div><div class="vc_column tdi_98 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_98{ vertical-align: baseline; }.tdi_98 > .wpb_wrapper, .tdi_98 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_98 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_98 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_98 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_98{ justify-content:center !important; text-align:center !important; } } </style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_99 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_99" > <style> /* custom css */ .tdi_99{ text-align: left !important; }.tdi_99 .tdm-descr{ color: #000000; font-family:Noto Sans !important;font-size:13px !important;font-weight:700 !important; } </style><p class="tdm-descr">CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_100 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_100" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_100{ margin-top:0px !important; padding-top:0px !important; } </style> <style> /* custom css */ .tdi_100{ text-align: left !important; }.tdi_100 .tdm-descr{ font-family:Noto Sans !important;font-size:12px !important; } </style><p class="tdm-descr">Chịu trách nhiệm nội dung: <b>Cục trưởng Phạm Anh Tuấn</b><br> Giấy phép số <b>16/GP-TTĐT</b> do Cục PTTH&TTĐT cấp ngày <b>21/03/2023</b><br> Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội<br> </p></div></div></div><div class="vc_column tdi_102 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_102{ vertical-align: baseline; }.tdi_102 > .wpb_wrapper, .tdi_102 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: flex; flex-direction: column; flex-wrap: nowrap; justify-content: flex-start; align-items: flex-start; }.tdi_102 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_102 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_102 > .wpb_wrapper{ width: 100%; height: 100%; } </style><div class="wpb_wrapper" ><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_103 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_103" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_103{ margin-top:0px !important; padding-top:0px !important; } </style> <style> /* custom css */ .tdi_103{ text-align: left !important; }.tdi_103 .tdm-descr{ font-family:Noto Sans !important;font-size:12px !important; } </style><p class="tdm-descr"><br> <b>Điện thoại</b> (024) 3824 5630‬  <b>Fax</b> (024) 38250546  <b>Email</b> info@vietnam.vn <br> Mọi thông tin góp ý xin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ info@vietnam.vn</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_104 tdm-inline-block td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_104" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_104{ margin-top:-16px !important; padding-top:-10px !important; } </style> <style> /* custom css */ .tdi_104{ text-align: right !important; margin-left: auto; }.tdi_104 .tdm-descr{ font-family:Noto Sans !important;font-size:12px !important; } </style><p class="tdm-descr"><br>Powered by <a href="https://techcity.cloud"">Techcity</a></p></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> <style> .tdc-footer-template .td-main-content-wrap { padding-bottom: 0; } </style> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2023 Version: 12.5.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6534f2139d7c7 --> <link data-minify="1" rel='stylesheet' id='wpfepp_custom_fields_css-css' href='https://www.vietnam.vn/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/frontend-publishing-pro/assets/css/custom-fields.css?ver=1696410600' type='text/css' media='all' /> <script id="rocket-browser-checker-js-after" type="text/javascript"> "use strict";var _createClass=function(){function defineProperties(target,props){for(var i=0;i<props.length;i++){var descriptor=props[i];descriptor.enumerable=descriptor.enumerable||!1,descriptor.configurable=!0,"value"in descriptor&&(descriptor.writable=!0),Object.defineProperty(target,descriptor.key,descriptor)}}return function(Constructor,protoProps,staticProps){return protoProps&&defineProperties(Constructor.prototype,protoProps),staticProps&&defineProperties(Constructor,staticProps),Constructor}}();function _classCallCheck(instance,Constructor){if(!(instance instanceof Constructor))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var RocketBrowserCompatibilityChecker=function(){function RocketBrowserCompatibilityChecker(options){_classCallCheck(this,RocketBrowserCompatibilityChecker),this.passiveSupported=!1,this._checkPassiveOption(this),this.options=!!this.passiveSupported&&options}return _createClass(RocketBrowserCompatibilityChecker,[{key:"_checkPassiveOption",value:function(self){try{var options={get passive(){return!(self.passiveSupported=!0)}};window.addEventListener("test",null,options),window.removeEventListener("test",null,options)}catch(err){self.passiveSupported=!1}}},{key:"initRequestIdleCallback",value:function(){!1 in window&&(window.requestIdleCallback=function(cb){var start=Date.now();return setTimeout(function(){cb({didTimeout:!1,timeRemaining:function(){return Math.max(0,50-(Date.now()-start))}})},1)}),!1 in window&&(window.cancelIdleCallback=function(id){return clearTimeout(id)})}},{key:"isDataSaverModeOn",value:function(){return"connection"in navigator&&!0===navigator.connection.saveData}},{key:"supportsLinkPrefetch",value:function(){var elem=document.createElement("link");return elem.relList&&elem.relList.supports&&elem.relList.supports("prefetch")&&window.IntersectionObserver&&"isIntersecting"in IntersectionObserverEntry.prototype}},{key:"isSlowConnection",value:function(){return"connection"in navigator&&"effectiveType"in navigator.connection&&("2g"===navigator.connection.effectiveType||"slow-2g"===navigator.connection.effectiveType)}}]),RocketBrowserCompatibilityChecker}(); </script> <script type='text/javascript' id='rocket-preload-links-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var RocketPreloadLinksConfig = {"excludeUris":"\/sitemap.xml\/|\/tdcpt_tourism\/half-day-explore-halong-bay-with-lunch-sung-sot-cave-titop-island-and-kayaking\/|\/lucas-test\/|\/(?:.+\/)?feed(?:\/(?:.+\/?)?)?$|\/(?:.+\/)?embed\/|\/(index.php\/)?(.*)wp-json(\/.*|$)|\/refer\/|\/go\/|\/recommend\/|\/recommends\/","usesTrailingSlash":"1","imageExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php","fileExt":"jpg|jpeg|gif|png|tiff|bmp|webp|avif|pdf|doc|docx|xls|xlsx|php|html|htm","siteUrl":"https:\/\/www.vietnam.vn","onHoverDelay":"100","rateThrottle":"3"}; /* ]]> */ </script> <script id="rocket-preload-links-js-after" type="text/javascript"> (function() { "use strict";var r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},e=function(){function i(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(e,t,n){return t&&i(e.prototype,t),n&&i(e,n),e}}();function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var t=function(){function n(e,t){i(this,n),this.browser=e,this.config=t,this.options=this.browser.options,this.prefetched=new Set,this.eventTime=null,this.threshold=1111,this.numOnHover=0}return e(n,[{key:"init",value:function(){!this.browser.supportsLinkPrefetch()||this.browser.isDataSaverModeOn()||this.browser.isSlowConnection()||(this.regex={excludeUris:RegExp(this.config.excludeUris,"i"),images:RegExp(".("+this.config.imageExt+")$","i"),fileExt:RegExp(".("+this.config.fileExt+")$","i")},this._initListeners(this))}},{key:"_initListeners",value:function(e){-1<this.config.onHoverDelay&&document.addEventListener("mouseover",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("mousedown",e.listener.bind(e),e.listenerOptions),document.addEventListener("touchstart",e.listener.bind(e),e.listenerOptions)}},{key:"listener",value:function(e){var t=e.target.closest("a"),n=this._prepareUrl(t);if(null!==n)switch(e.type){case"mousedown":case"touchstart":this._addPrefetchLink(n);break;case"mouseover":this._earlyPrefetch(t,n,"mouseout")}}},{key:"_earlyPrefetch",value:function(t,e,n){var i=this,r=setTimeout(function(){if(r=null,0===i.numOnHover)setTimeout(function(){return i.numOnHover=0},1e3);else if(i.numOnHover>i.config.rateThrottle)return;i.numOnHover++,i._addPrefetchLink(e)},this.config.onHoverDelay);t.addEventListener(n,function e(){t.removeEventListener(n,e,{passive:!0}),null!==r&&(clearTimeout(r),r=null)},{passive:!0})}},{key:"_addPrefetchLink",value:function(i){return this.prefetched.add(i.href),new Promise(function(e,t){var n=document.createElement("link");n.rel="prefetch",n.href=i.href,n.onload=e,n.onerror=t,document.head.appendChild(n)}).catch(function(){})}},{key:"_prepareUrl",value:function(e){if(null===e||"object"!==(void 0===e?"undefined":r(e))||!1 in e||-1===["http:","https:"].indexOf(e.protocol))return null;var t=e.href.substring(0,this.config.siteUrl.length),n=this._getPathname(e.href,t),i={original:e.href,protocol:e.protocol,origin:t,pathname:n,href:t+n};return this._isLinkOk(i)?i:null}},{key:"_getPathname",value:function(e,t){var n=t?e.substring(this.config.siteUrl.length):e;return n.startsWith("/")||(n="/"+n),this._shouldAddTrailingSlash(n)?n+"/":n}},{key:"_shouldAddTrailingSlash",value:function(e){return this.config.usesTrailingSlash&&!e.endsWith("/")&&!this.regex.fileExt.test(e)}},{key:"_isLinkOk",value:function(e){return null!==e&&"object"===(void 0===e?"undefined":r(e))&&(!this.prefetched.has(e.href)&&e.origin===this.config.siteUrl&&-1===e.href.indexOf("?")&&-1===e.href.indexOf("#")&&!this.regex.excludeUris.test(e.href)&&!this.regex.images.test(e.href))}}],[{key:"run",value:function(){"undefined"!=typeof RocketPreloadLinksConfig&&new n(new RocketBrowserCompatibilityChecker({capture:!0,passive:!0}),RocketPreloadLinksConfig).init()}}]),n}();t.run(); }()); </script> <script type='text/javascript' src='https://www.vietnam.vn/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4' id='underscore-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=0390de2d4222fae8efaeae107c326a4e' id='tdb_js_posts_autoload-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=12.5.1' id='td-site-min-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.vietnam.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.3.2' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.vietnam.vn/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=0390de2d4222fae8efaeae107c326a4e' id='tdb_js_files_for_front-js'></script> <script id="gt_widget_script_45001002-js-before" type="text/javascript"> window.gtranslateSettings = /* document.write */ window.gtranslateSettings || {};window.gtranslateSettings['45001002'] = {"default_language":"vi","languages":["en","fr","de","ja","ko","lo","ru","vi"],"url_structure":"sub_directory","native_language_names":1,"flag_style":"2d","wrapper_selector":".ntn","alt_flags":[],"float_switcher_open_direction":"bottom","switcher_horizontal_position":"inline","custom_css":"body .gt_float_switcher {\r\n font-size: 14px;!important\r\n}\r\nbody .gt_float_switcher img {\r\n width: 22px;!important\r\n}","flags_location":"\/wp-content\/plugins\/gtranslate\/flags\/"}; </script><script src="https://www.vietnam.vn/wp-content/plugins/gtranslate/js/float.js?ver=6.3.2" data-no-optimize="1" data-no-minify="1" data-gt-orig-url="/chuyen-gia-chi-ro-diem-yeu-nhat-cua-nen-kinh-te-viet-nam/" data-gt-orig-domain="www.vietnam.vn" data-gt-widget-id="45001002" defer></script> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ document.querySelectorAll("ul.nav-menu").forEach( ulist => { if (ulist.querySelectorAll("li").length == 0) { ulist.style.display = "none"; } } ); /* ]]> */ </script> <!-- JS generated by theme --> <script> /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_1'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_1'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = 'preload'; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_4'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_4'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = 'preload'; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_7'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_7'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = 'preload'; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); jQuery().ready(function () { var tdbSearchItem = new tdbSearch.item(); //block unique ID tdbSearchItem.blockUid = 'tdi_27'; tdbSearchItem.blockAtts = '{"form_align":"content-horiz-left","results_msg_align":"content-horiz-center","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_size":"td_324x400","show_cat":"","show_btn":"none","show_date":"","show_review":"none","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_author":"none","meta_padding":"eyJhbGwiOiIwIDAgMCAxMnB4IiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDAgMCAxMHB4IiwibGFuZHNjYXBlIjoiMCAwIDAgMTBweCJ9","art_title":"eyJwaG9uZSI6IjAiLCJhbGwiOiIwIDAgMTBweCAwIiwibGFuZHNjYXBlIjoiMCAwIDZweCAwIiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDAgNHB4IDAifQ==","all_modules_space":"eyJhbGwiOiIyMCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxNSJ9","icon_padding":"eyJhbGwiOjIsInBvcnRyYWl0IjoiMS42In0=","icon_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUifQ==","all_underline_color":"","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6ImlubGluZS1ibG9jayJ9LCJsYW5kc2NhcGUiOnsiZGlzcGxheSI6ImlubGluZS1ibG9jayJ9LCJsYW5kc2NhcGVfbWF4X3dpZHRoIjoxMTQwLCJsYW5kc2NhcGVfbWluX3dpZHRoIjoxMDE5LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiaW5saW5lLWJsb2NrIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9","toggle_horiz_align":"content-horiz-left","results_msg_padding":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjdweCJ9","results_limit":"6","modules_gap":"20","form_width":"eyJhbGwiOiI5MDAiLCJsYW5kc2NhcGUiOiI4MDAiLCJwb3J0cmFpdCI6IjcwMCJ9","form_offset_left":"eyJhbGwiOiItMjUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiItOTIiLCJwb3J0cmFpdCI6Ii03NCJ9","results_padding":"eyJhbGwiOiIyNXB4IDIwcHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjIwcHggMjBweCJ9","btn_bg":"#313d7c","btn_bg_h":"#000000","btn_color_h":"#ffffff","f_results_msg_font_style":"normal","f_results_msg_font_family":"653","f_results_msg_font_size":"12","f_results_msg_font_transform":"uppercase","results_msg_color":"#313d7c","results_msg_color_h":"#000000","f_title_font_family":"456","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEiLCJwaG9uZSI6IjIwIiwibGFuZHNjYXBlIjoiMTQifQ==","f_title_font_line_height":"1.2","form_shadow_shadow_size":"16","form_shadow_shadow_offset_vertical":"2","form_shadow_shadow_color":"rgba(0,0,0,0.09)","f_input_font_family":"653","f_input_font_size":"eyJhbGwiOiIxNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTMifQ==","f_placeholder_font_size":"eyJhbGwiOiIxNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTMifQ==","f_placeholder_font_family":"653","arrow_color":"#ffffff","title_txt":"#000000","title_txt_hover":"#313d7c","f_toggle_txt_font_line_height":"3","tdicon":"td-icon-magnifier-big-rounded","f_toggle_txt_font_family":"653","f_toggle_txt_font_size":"eyJhbGwiOiIxNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTMifQ==","toggle_txt_pos":"","toggle_txt_color":"#000000","f_toggle_txt_font_weight":"600","show_form":"yes","form_align_screen":"","placeholder_travel":"13","f_title_font_weight":"600","meta_info_align":"center","results_border":"0","form_border":"0","f_results_msg_font_weight":"600","icon_color":"#000000","icon_color_h":"#313d7c","toggle_txt_color_h":"#313d7c","modules_on_row":"50%","mc1_tl":"15","btn_icon_size":"eyJwb3J0cmFpdCI6IjEwIn0=","modules_category_padding":"3px 0","modules_category_margin":"eyJhbGwiOiIwIDVweCAwIDAiLCJwb3J0cmFpdCI6IjAgM3B4IDAgMCJ9","cat_bg":"rgba(255,255,255,0)","cat_bg_hover":"rgba(255,255,255,0)","cat_txt":"#313d7c","cat_txt_hover":"#000000","f_cat_font_family":"653","f_cat_font_transform":"uppercase","f_meta_font_family":"653","f_cat_font_size":"eyJhbGwiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEifQ==","f_meta_font_size":"eyJhbGwiOiIxMiIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEifQ==","f_cat_font_line_height":"1","f_meta_font_line_height":"1","h_effect":"up-shadow","excl_show":"none","author_photo":"yes","block_type":"tdb_header_search","post_type":"","disable_trigger":"","show_results":"yes","separator":"","disable_live_search":"","exclude_pages":"","exclude_posts":"","search_section_header":"","results_section_1_title":"","results_section_1_taxonomies":"","results_section_1_level":"","results_section_2_title":"","results_section_2_taxonomies":"","results_section_2_level":"","results_section_3_title":"","results_section_3_taxonomies":"","results_section_3_level":"","results_section_search_query_terms":"","results_section_search_query_terms_title":"","results_section_search_query_terms_taxonomies":"","sec_title_space":"","sec_title_color":"","tax_space":"","tax_title_color":"","tax_title_color_h":"","f_sec_title_font_header":"","f_sec_title_font_title":"Section title text","f_sec_title_font_settings":"","f_sec_title_font_family":"","f_sec_title_font_size":"","f_sec_title_font_line_height":"","f_sec_title_font_style":"","f_sec_title_font_weight":"","f_sec_title_font_transform":"","f_sec_title_font_spacing":"","f_sec_title_":"","f_tax_title_font_title":"Taxonomy title text","f_tax_title_font_settings":"","f_tax_title_font_family":"","f_tax_title_font_size":"","f_tax_title_font_line_height":"","f_tax_title_font_style":"","f_tax_title_font_weight":"","f_tax_title_font_transform":"","f_tax_title_font_spacing":"","f_tax_title_":"","toggle_txt":"","toggle_txt_align":"0","toggle_txt_space":"","inline":"","float_block":"","form_offset":"","form_content_width":"","form_padding":"","input_placeholder":"","input_padding":"","input_border":"","input_radius":"","btn_text":"Search","btn_tdicon":"","btn_icon_pos":"","btn_icon_space":"","btn_icon_align":"0","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border":"","btn_radius":"","results_msg_border":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","open_in_new_window":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","image_alignment":"50","image_height":"","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","art_btn":"","modules_category":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","btn_title":"","btn_border_width":"","form_general_bg":"","f_toggle_txt_font_header":"","f_toggle_txt_font_title":"Text","f_toggle_txt_font_settings":"","f_toggle_txt_font_style":"","f_toggle_txt_font_transform":"","f_toggle_txt_font_spacing":"","f_toggle_txt_":"","form_bg":"","form_border_color":"","form_shadow_shadow_header":"","form_shadow_shadow_title":"Shadow","form_shadow_shadow_offset_horizontal":"","form_shadow_shadow_spread":"","input_color":"","placeholder_color":"","placeholder_opacity":"0","input_bg":"","input_border_color":"","input_shadow_shadow_header":"","input_shadow_shadow_title":"Input shadow","input_shadow_shadow_size":"","input_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_shadow_shadow_offset_vertical":"","input_shadow_shadow_spread":"","input_shadow_shadow_color":"","btn_color":"","btn_icon_color":"","btn_icon_color_h":"","btn_border_color":"","btn_border_color_h":"","btn_shadow_shadow_header":"","btn_shadow_shadow_title":"Button shadow","btn_shadow_shadow_size":"","btn_shadow_shadow_offset_horizontal":"","btn_shadow_shadow_offset_vertical":"","btn_shadow_shadow_spread":"","btn_shadow_shadow_color":"","f_input_font_header":"","f_input_font_title":"Input text","f_input_font_settings":"","f_input_font_line_height":"","f_input_font_style":"","f_input_font_weight":"","f_input_font_transform":"","f_input_font_spacing":"","f_input_":"","f_placeholder_font_title":"Placeholder text","f_placeholder_font_settings":"","f_placeholder_font_line_height":"","f_placeholder_font_style":"","f_placeholder_font_weight":"","f_placeholder_font_transform":"","f_placeholder_font_spacing":"","f_placeholder_":"","f_btn_font_title":"Button text","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","results_bg":"","results_border_color":"","results_msg_bg":"","results_msg_border_color":"","f_results_msg_font_header":"","f_results_msg_font_title":"Text","f_results_msg_font_settings":"","f_results_msg_font_line_height":"","f_results_msg_font_spacing":"","f_results_msg_":"","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_module_shadow_header":"","shadow_module_shadow_title":"Module Shadow","shadow_module_shadow_size":"","shadow_module_shadow_offset_horizontal":"","shadow_module_shadow_offset_vertical":"","shadow_module_shadow_spread":"","shadow_module_shadow_color":"","all_underline_height":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_meta_shadow_header":"","shadow_meta_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_meta_shadow_size":"","shadow_meta_shadow_offset_horizontal":"","shadow_meta_shadow_offset_vertical":"","shadow_meta_shadow_spread":"","shadow_meta_shadow_color":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border_hover":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_27","tdc_css_class":"tdi_27","tdc_css_class_style":"tdi_27_rand_style"}'; tdbSearchItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_27'); tdbSearchItem._openSearchFormClass = 'tdb-drop-down-search-open'; tdbSearchItem._resultsLimit = '6'; tdbSearch.addItem( tdbSearchItem ); }); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_38'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_38'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = 'preload'; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_41'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_41'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = 'preload'; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); /* global jQuery:{} */ jQuery(document).ready( function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_53'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_53'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenuItem.megaMenuLoadType = 'preload'; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); var td_res_context_registered_atts=["style_general_mobile_menu","style_general_header_align","style_general_header_logo","style_general_mobile_search","style_general_module_header","style_general_header_search","style_general_header_search_trigger_enabled","style_general_inline_text","style_general_header_menu","style_general_menu_active3","style_general_menu_sub_active2","style_general_breadcrumbs","style_general_single_title","style_general_title_single","style_bg_space","style_general_post_meta","style_general_single_author","style_general_single_date","style_general_single_content","style_general_single_post_share","style_general_single_tags","style_general_related_post"]; jQuery().ready(function jQuery_ready() { tdAjaxCount.tdGetViewsCountsAjax("post","[430743]"); }); </script> <script>window.lazyLoadOptions=[{elements_selector:"img[data-lazy-src],.rocket-lazyload,iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}},{elements_selector:".rocket-lazyload",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,}];window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(var i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){continue} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){continue} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://www.vietnam.vn/wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js"></script> </body> </html> <!-- Performance optimized by Redis Object Cache. Learn more: https://wprediscache.com --> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1697968659 -->